Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-60
Anotace Prezentace, která se zabývá problémy znečišťování atmosféry. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci dokáží vysvětlit skleníkový efekt, znají základní znečišťující látky. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, znečišťující látky, ozon, skleníkový efekt. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 2141,2kB/únor-2012

2 Jaké přístroje se používají na meteorologických stanicích ke zjišťování stavu ovzduší?
Obr. 1 Přístroj na měření slunečního svitu, znečistění ovzduší, stav ozónové vrstvy, radioaktivní záření…

3 Problémy znečištění atmosféry:
Obr. 2 Smog, přízemní ozon, prach, znečišťující látky

4 Jaké látky se nejvíce podílejí na znečisťování ovzduší?
Obr. 3

5 Ve které vrstvě je ozon užitečný a ve které škodlivý?
Přízemní ( troposférický ) ozon O3 – způsobují především oxidy dusíku a nespálené uhlovodíky – autodoprava. Jde o jedovatou a škodlivou látku. Stratosférický ozon O3 – ve větších výškách, zeslabuje škodlivý vliv ultrafialového záření Slunce. Ozonová díra – úbytek stratosférického ozonu- způsobují chlorofluorouhlovodíky.

6 Vysvětli podle obrázku skleníkový efekt?

7 Které látky způsobují skleníkový efekt?
Oxid uhličitý – spalování pevných paliv Methan – živočišná výroba Oxid dusný – spalovací procesy Freony – chladírenská zařízení, spreje Ozon, vodní pára - příroda

8 Jaký je procentuální podíl skleníkových plynů na oteplování atmosféry Země?
Obr. 6

9 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1,2 a 4,5,6 - autor Michal Gruber, únor 2012 Obr. 3 dostupný z [KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN ]

10 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google