Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-37
Anotace Prezentace, která se zabývá vedením el. proudu v polovodičích. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají jak funguje a kde se používá polovodičová dioda. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, polovodiče, polovodičová dioda Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 13754,4kB/listopad-2011

2 Jak zvětšit vodivost polovodičů při nízkých teplotách?
Obr. 1 a,b,c Přidáním příměsi tzv. dotováním.

3 Vysvětli polovodič typu N:
Obr. 3 a,b Obr. 2 Volnými nosiči el. náboje jsou elektrony se záporným nábojem.

4 Vysvětli polovodič typu P:
Obr. 5 a,b Obr. 4 Volnými nosiči el. náboje jsou tzv. díry s kladným el. nábojem.

5 Vysvětli přechod PN v propustném směru?
Obr. 6 Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů a děr – propustný směr.

6 Vysvětli přechod PN v závěrném směru?
Obr. 7 Přechod PN má vlastnosti izolantu – elektrický proud neprochází.

7 Polovodičová dioda – součástka s jedním přechodem PN:
A – anoda K - katoda Obr. 8 a,b

8 Zapojení polovodičové diody:Bude žárovka svítit, vysvětli?
Obr. 9 Obr. 10 Dioda zapojena v propustném směru – obvodem prochází elektrický proud.

9 Zapojení polovodičové diody:Bude žárovka svítit, vysvětli?
Obr. 12 Obr. 11 Dioda zapojena v závěrném směru – žárovka nesvítí.

10 Bude žárovka v obvodu svítit?
Obr. 13 Dvě diody zapojené proti sobě , žárovka svítit nemůže.

11 Jaké znáš druhy diod? Obr. 14 a,b,c,d

12 VA charakteristika diody KY132:
Obr. 15 a,b,c

13 Dioda, jako usměrňovač střídavého proudu:
Obr. 16 a,b,c,d

14 Grätzovo zapojení čtyř polovodičových diod pro dvojcestné usměrnění střídavého proudu:
Obr. 17 a,b,c

15 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 9.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c2000, 236s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1,3 a 5 – autor Michal Gruber, listopad 2011 Obr. 2,4 dostupný z [KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN ]

16 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google