Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakujeme Přesvědčili jsme se: I – elektrický proud – A ( ampér )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakujeme Přesvědčili jsme se: I – elektrický proud – A ( ampér )"— Transkript prezentace:

1 Opakujeme Přesvědčili jsme se: I – elektrický proud – A ( ampér )
U – elektrické napětí – V ( volt ) Přesvědčili jsme se: Čím větší zdroj připojíme k žárovce, tím se nám žárovka více rozsvítí. To znamená, že žárovkou prochází větší elektrický proud. Dokonce můžeme docílit i toho, že se vlákno žárovky přepálí a tím se žárovka znehodnotí. Proto jsou na žárovce uvedeny tyto údaje: maximální napětí, na které může být žárovka připojena maximální proud nebo příkon, který žárovka snese

2 Rezistor Nyní budeme sledovat, jak se mění elektrický proud I, který prochází vodičem v závislosti na elektrickém napětí U na koncích vodiče. Zavedeme si další elektrotechnickou součástku - REZISTOR REZISTOR je navinutý kovový vodič na keramickém válci. Elektrotechnická značka

3 Ohmův zákon Zapojíme obvod a sledujeme změny hodnot el. napětí a el. proudu a zaznamenáme do tabulky. Z naměřených hodnot sestrojíme graf.

4 Graf závislosti I(U) U/V 1, 5 3,0 4,5 6,0 7,5 I/A 0,015 0,030 0,045 0,060 0,075 Závěr: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

5 Elektrický odpor vodiče
Podíl U : I je pro daný vodič neměnnou veličinou, kterou budeme nazývat elektrický odpor vodiče. R – elektrický odpor vodiče - Ω (ohm ) R = U : I Jednotky: 1Ω ( řecké písmeno omega ) ohm Vodič má elektrický odpor 1 Ω, jestliže při elektrickém napětí 1V mezi konci vodiče prochází vodičem elektrický proud 1A. 1mΩ = 0,001Ω 1kΩ = 1000Ω 1MΩ = Ω

6 Matematické vyjádření Ohmova zákona
I = U : R I – elektrický proud - A U – elektrické napětí - V R – elektrický odpor - Ω Ohmův zákon je významný v elektrotechnice, protože ukazuje vztahy mezi významnými veličinami, které popisují jevy v elektrotechnických obvodech. I = U : R R = U : I U = R . I

7 Úlohy U = 6V I = 0,3 A R = …Ω R = U:I R = 6V : 0,3 A R = 20 Ω
Jaký el. odpor má spotřebič, kterým při napětí 6V na jeho svorkách prochází proud 0,3 A. U = 6V I = 0,3 A R = …Ω R = U:I R = 6V : 0,3 A R = 20 Ω El. odpor spotřebiče je 20 Ω. 2. Ke zdroji napětí 300V se připojí spotřebič o odporu 2,4 kΩ. Je možno použít miliampérmetr s rozsahem do 30 mA pro měření proudu procházejícího spotřebičem? U = 300V R = 2,4 kΩ = 2400 Ω I = … A I = U : R I = 300V : 2400 Ω I = 0,125 A = 125 mA Ampérmetr nemůžeme použít. Telefonní sluchátko má odpor 4000 Ω. Na jaké napětí je připojeno, prochází-li jim proud 2,5 mA? U = I. R U = 0,0025 A Ω U = 10 V U = 2,5 mA = 0, 0025 A R = 4000 Ω U = … V Sluchátko je připojeno na napětí 10 V. Konec LM


Stáhnout ppt "Opakujeme Přesvědčili jsme se: I – elektrický proud – A ( ampér )"

Podobné prezentace


Reklamy Google