Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace
Název materiálu: Slovosled v němčině Anotace: Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Očekávaný výstup: Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Klíčová slova: věta oznamovací, tázací Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor: H/01 Cukrář, H/01 Prodavač, H/01 Kuchař-číšník Ročník: 1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Slovosled

3 Věta oznamovací Přísudek je vždy na druhé pozici ve větě, tedy je druhým větným členem ve větě. Ich koche gern. Die Mutter arbeitet in Prag. Im Sommer schwimmen alle. Am Donnerstag habt ihr Mathe. Frau Forelle kommt aus Deutschland.

4 Věta tázací (w-otázka)
otázky začínající tázacím slovem na w- mají přísudek také na 2. pozici. tázací slova: was, warum, wann, wo, wie, wer, woher… Wo wohnst du? Woher kommt er? Wie heißen Sie? Was machst du gern? Wer lernt Deutsch?

5 Doplň správné tázací slovo
……… wohnen Sie, Frau Siebenschein? …….. machst du gern? …….. kommt er? ……… wohnst du? ……… heißt deine Mutter? ……… lernt sie nicht Deutsch? ……… beginnt der Film?

6 Řešení WO wohnen Sie, Frau Siebenschein? WAS machst du gern?
WOHER kommt er? WO wohnst du? WIE heißt deine Mutter? WARUM lernt sie nicht Deutsch? WANN beginnt der Film?

7 Věta tázací Věty tázací, které nezačínají tázacími slovy na w- mají přísudek na prvním místě. Kochst du gern? Wohnt er in Prag? Studieren Sie Deutsch? Malt er ein Bild? Bist du jung?

8 Cvičení: Z následujících slov vytvoř věty.
Eva-heiße-ich-Müller. im-Sommer-Kinder-die-schwimmen. Tag-ich-aus-Deutschland-komme-guten. alt-Sie-sind-wie? ich-nicht-ich-dick-bin-bin-schlank. keinen-habe-Bruder-ich. Schmidt-Frau-woher-kommt?

9 Cvičení: Z následujících slov vytvoř věty. - řešení
Ich heiße Eva Müller. Im Sommer schwimmen die Kinder. Die Kinder schwimmen im Sommer. Guten Tag, ich komme aus Deutschland. Wie alt sind Sie? Ich bin nicht dick, ich bin schlank./Ich bin nicht schlank, ich bin dick. Ich habe keinen Bruder. Woher kommt Frau Schmidt?

10 Kontrolní otázky ? Přísudek je ve větě oznamovací na………… místě.
? Věta tázací vždy začíná………………. nebo……….. ? Přísudek na 2. místě ve větě je u věty oznamovací a …………………

11 Oprav slovosled Wohne ich in Berlin. Den Bruder ich habe.
Bist du schlank? Koche ich heute die Suppe. Was ich mache gern? Wo sie wohnen? Nein, ich nicht gern koche.

12 Řešení Ich wohne in Berlin. Ich habe den Bruder. Bist du schlank?
Heute koche ich die Suppe. / Ich koche heute die Suppe. Was mache ich gern? Wo wohnen sie? Nein, ich koche nicht gern.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google