Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.07/1.1.14/02.0049

2 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Název materiálu: Sloveso sollen Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk Název sady: Sada pro technické, přírodovědné a jazykově zaměřené předměty (včetně volitelných) Ročník: 9. Autor: Mgr. Jana Chmelová Datum ověření: 4.11.2014 Anotace: V prezentaci se žáci učí časovat způsobové sloveso sollen a seznamují se s rámcovou konstrukcí způsobových sloves s infinitivem. Dále do vět doplňují správné tvary slovesa sollen a následně se podle významu rozhodují pro tvary slovesa haben nebo sollen.

3 Zdroje: obrázky jsou vloženy z Klipartu Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Způsobové sloveso sollen: mít povinnost 1. ich soll 1. wir sollen 2. du sollst2. ihr sollt 3. er soll3. sie sollen sie soll Sie sollen es soll U způsobových sloves je tvar 1. a 3. os. j. čísla stejný (bez koncovky)

5 Rámcová konstrukce: tvar způsobového slovesa + infinitiv na konci věty Stefan soll seinem Vater helfen. tvar způsobového slovesa + zápor + infinitiv na konci věty Wir sollen lieber nicht rauchen.

6 Ergänze sollen in der richtigen Form: 1. Ich ________ mehr trinken. 2. Du ________ weniger essen. 3. _________ er dir helfen? 4. Was _________ ich nur machen? 5. Ihr _________ gesund leben. 6. _________ wir auch Max einladen? 7. Wann _________ sie (oni) kommen, um 6 oder um 7? 8. _________ sie (ona) einen Kuchen backen?

7 Ergänze sollen in der richtigen Form: 1. Ich soll mehr trinken. 2. Du sollst weniger essen. 3. Soll er dir helfen? 4. Was soll ich nur machen? 5. Ihr sollt gesund leben. 6. Sollen wir auch Max einladen? 7. Wann sollen sie (oni) kommen, um 6 oder um 7? 8. Soll sie (ona) einen Kuchen backen?

8 Dokonči věty pomocí haben (mít ve významu vlastnit) nebo sollen (mít povinnost): 1)Wir _________ ein schönes Auto. 2)_______ ich ihn anrufen? 3)_______ du Geschwister? 4)_______ ich Deine Mutter auch einladen? 5)_______ wir zur Party etwas mitbringen? 6)_______ ihr Spanisch in der Schule? 7)_______ du schon Hunger? 8)_______ er Brot und Butter kaufen?

9 Dokonči věty pomocí haben (mít ve významu vlastnit) nebo sollen (mít povinnost): 1) Wir haben ein schönes Auto. 2) Soll ich ihn anrufen? 3) Hast du Geschwister? 4) Soll ich Deine Mutter auch einladen? 5) Sollen wir zur Party etwas mitbringen? 6) Habt ihr Spanisch in der Schule? 7) Hast du schon Hunger? 8) Soll er Brot und Butter kaufen?


Stáhnout ppt "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google