Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.2 Struktura povrchu - předepisování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.2 Struktura povrchu - předepisování"— Transkript prezentace:

1 4.2 Struktura povrchu - předepisování

2 4.2.1 Struktura povrchu Úvod. Povrchy technických těles mají různou strukturu či drsnot, tj. různé povrchové nerovnosti. Zajištění určité drsnosti pro různé plochy součástí je žádoucí z hlediska funkce povrchu ploch (vzájemný pohyb ploch součástí) z důvodu požadovaného estetického vzhledu. Kvalita struktury se také řídí: technologickými hledisky ekonomickými hledisky Pro posuzování drsnosti určuje ISO 468 různé parametry, jako např.: - střední aritmetickou úchylku profilu - Ra - výšku nerovnosti profilu - Rz - střední rozteč nerovnosti profilu - Sm V ČR se běžně používá parametr Ra.

3 Hodnoty parametru pro různé typy povrchů jsou stanoveny
Parametr Ra: Hodnoty parametru pro různé typy povrchů jsou stanoveny předepsaným výpočtem – vzniká teoretická řada hodnot parametru V praxi se užívá praktická řada hodnot parametrů: parametr praktická řada hodnot Ra 50 25 12.5 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 0,025 Předepsaná hodnota parametru Ra určuje kvalitu struktury povrchu

4 Ukázky přiřazení hodnoty parametru k různým obráběným povrchům:
Způsob výroby Ra Ruční pilování jemné 1,6 Hoblování 3,2 až 1,6 Soustružení 1,6 až 0,2 Protahování jemné 0,8 Vrtání, vyvrtávání 1,6 až 0,4 Vystružování Broušení do kulata 0,4 až 0,025 Frézování 3,2 až 0,8 Broušení vnitřní Lapování 0,1 až 0,05 Broušení na plocho 0,4 Hoblování a superfiniš 3,2 až 0,025

5 proto POZOR: V současné době změna normy.
Změny se týkají především formátu zápisu předepsaného parametru Ra 3) Změna není zachycena v EUT – ty vyšly v roce 2002 4) Další výklad zachycuje stav podle dosavadní normy 5) Na změny vyplývající ze změny normy bude upozorněno v závěru přednášky 5) V praxi se technik setká s formátem podle starého i nového znění normy proto U zkoušky se uznávají zápisy podle obojího znění normy

6 Předepisování drsnosti na výkresu
se provádí značkou a jejím popisem (a, b, c, d) A - úplná značka, B - značka, vyjadřující, že nezáleží na způsobu opracování povrchu, C - značka pro povrch dosažený obráběním, D - značka pro povrchy, které nemají být obráběny (např. drsnost byla dosažena na polotovaru), E - značka, vyjadřující, že drsnost platí po celém obvodu, F - ukázka zápisu rozsahu drsnosti Ra.

7 Povinný je jen údaj ( a ) Obecný popis (a, b, c, d) představuje:
a - označení parametru + číselná hodnota drsnosti, b - doplňující údaje c - tzv. základní délka ( jen ve speciálních případech) d - značka směru nerovností povrchu Povinný je jen údaj ( a ) Viz dále

8 1 5 2 6 3 7 4 8 Popis směru nerovností v tabulce:: 1…..rovnoběžný s obrysovou čarou 2…..kolmý k obrysové čáře 3…..zkřížený, šikmo k obrysové čáře 4,6...libovolný 5…..bodový např.po elektrojiskrovém obrábění 7…..přibližně kruhový ke středu povrchu 8…..směřující ke středu povrchu (např. přibližně cykloidální)

9 Velikost značek a zápisu:
Poznámka: Na menších formátech se užívá řady menších rozměrů.

10 Ukázky možných způsobů zápisu:
Na odkazové čáře Na vynašecí čáře Značka: „platí po celém obvodu“ Na prodloužené kótovací čáře Na obrysové čáře zobr. předmětu Na pomocné čáře

11 Povrchy na které je drsnost předepisována
Pozor na orientaci značky a textu (zápisu parametru): Značka……hrot představuje pomyslný nástroj upravující povrch Text……… musí být vždy čitelný od spodního a pravého okraje rámce výkresu Příklady: Povrchy na které je drsnost předepisována

12 Pokud nelze text umístit podle zásad –
umístí se značka na odkazovou čáru

13 1) mají-li mít všechny plochy součásti stejnou drsnost:
Zásady pro označování struktury (jakosti) povrchu na výkresech součástí: 1) mají-li mít všechny plochy součásti stejnou drsnost: -umístí se značka do pravého horního okraje výkresu -na obrysech jednotlivých ploch součásti se značky neuvádí Rámec výkresu

14 2) Jesliže plochy na součásti mají různé drsností:
-uvede se značka převládající drsnosti do pravého rohu výkresu. -vedle této značky se umístí do závorek ostatní symboly značek na výkresu užitých drsností -plochy, které mají jinou než převládající drsnost, se označí příslušnými značkami, ale plochy s převažující drsnosti se již značkami neoznačují.

15 Změna normy: mění se především: formát značky :
praporek značky je povinný formát zápisu hodnoty parametru: parametr a hodnota se zapisují pod praporek změna umístění značek z pravého horního okraje rámce: umisťují se nad popisové pole do oblasti slovních poznámek

16 (povlaky, tepelné zpracování):
Předepisování úprav povrchu (povlaky, tepelné zpracování): týká-li se úprava celé součásti, uvede se definice úpravy v technických požadavcích nad popisové pole (např. NATŘENO ..., ZINKOVÁNO ...). 2) týká-li se úprava pouze některých ploch - provede se definice přímo na odkazovou čáru (A) nebo - na odkazovou čáru se uvede pouze symbol (B) a v technických požadavcích uvedených nad popisovým polem se symbol vysvětlí, např.: „Plocha D zinkována ...“.


Stáhnout ppt "4.2 Struktura povrchu - předepisování"

Podobné prezentace


Reklamy Google