Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření parametrů povrchu Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Měření parametrů povrchu

3 Profil povrchu V souladu s novým pojetím geometrické specifikace výrobků (GPS) se v současné době nerovnost povrchu člení podle velikosti rozteče příslušných nerovností na tyto složky: Drsnost povrchu – složka s nejmenší roztečí nerovností Vlnitost povrchu Tvar povrchu – složka s největší roztečí nerovností určenou základním profilem

4 Norma ČSN EN ISO 4287 Definuje následující geometrické parametry:
R (Roughness) – parametr vypočítaný z profilu drsnosti, W (Waviness) – parametr vypočítaný z profilu nerovnosti, P (Profile) – parametr vypočítaný ze základního profilu,

5 Základní pojmy v uvedené normě
Profil povrchu je průsečnice skutečného povrchu dané roviny. Snímaný profil je geometrické místo středů snímacího hrotu stanovených parametrů. Profil drsnosti je profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných složek, je základem pro hodnocení parametrů drsnosti . Filtr profilu je filtr rozdělující složky profilu na dlouhovlnné a krátkovlnné.

6 Základní pojmy v uvedené normě
Základní délka drsnosti (lr) je délka ve směru osy x použitá pro rozpoznání nerovností charakterizujících vyhodnocovaný profil drsnosti. Číselně je rovna charakteristické vlnové délce profilového filtru drsnosti. Vyhodnocovací délka (ln) je délka ve směru osy x použitá pro hodnocení posuzovaného profilu. Vyhodnocovaná délka může obsahovat jednu nebo několik základních délek.

7 Základní parametry textury povrchu
Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu drsnosti (Ra) je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky.

8 Základní parametry textury povrchu
Celková výška profilu drsnosti (Rt) je součet výšky (Zp) nejvyššího výstupku profilu a hloubky (Zv) nejnižší prohlubně profilu drsnosti v rozsahu vyhodnocované délky.

9 Základní rozdělení parametrů drsnosti dle charakteru opracování měřeného povrchu

10 Označování textury povrchu v technické dokumentaci
b c d e f g U „X“ 0,08-0,8 Rz 5 Max. 1,6 a – Údaj horní U nebo dolní L stanovené meze – požadavky na jakost povrchu mohou být udány s jednostrannou nebo dvoustrannou tolerancí. b - Filtr typu „X“ – normalizovaný filtr je filtr Gaussův (ČSN EN ISO 11562)

11 Označování textury povrchu v technické dokumentaci
c – Okno filtrace – vymezuje rozsah vlnových délek, které jsou zahrnuty do vyhodnocování. Filtry jsou charakterizovány hodnotou mezní vlnové délky cut-off. d – Profil a parametr – úplná grafická značka umožňuje použití tří normalizovaných skupin parametrů textury povrchu. e – Vyhodnocovaná délka - udaná počtem základních délek. f – interpretace stanovené meze – pravidlo 16 % nebo „max“ g – Mezní hodnota v mikrometrech.

12 Pravidla pro hodnocení drsnosti povrchu
Pravidlo 16 % Zde platí, že pro parametry specifikované horní mezí parametru (U ) jsou povrchy považovány za přijatelné, jestliže hodnotu uvedenou na výrobní dokumentaci přesáhne maximálně 16 % všech naměřených hodnot vybraných parametrů. Pro parametry specifikované dolní mezí parametru (L ) jsou povrchy považovány za přijatelné, jestliže hodnoty uvedené na výrobní dokumentaci nedosáhne maximálně 16 % všech naměřených hodnot vybraných parametrů. Pravidlo maxima Stanovuje, že při požadavcích specifikovaných největší hodnotou parametru nesmí v průběhu kontroly žádná z naměřených hodnot parametru na celém kontrolovaném povrchu přesáhnout hodnotu uvedenou ve výrobní dokumentaci.

13 Otázka č1: Jaké geometrické parametry definuje norma ČSN EN ISO 4287 R – W - P - Otázka č2: Vysvětli pojem : Základní délka drsnosti (lr), Vyhodnocovací délka (ln).

14 Použitá literatura BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření. 1. Praha: Informatorium, s. ISBN Mahr, MINIKATALOG – VÝROBNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google