Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření odporu Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Základní jednotka - 1 Ω (ohm )
Měření odporu Definice odporu: Elektrický odpor je základní vlastnost všech pasívních a aktivních prvků: spotřebičů obvodů izolace aj. el. zařízení Základní jednotka - 1 Ω (ohm ) 1 Ω je odpor vodiče, kterým protéká proud 1 A a na koncích vodiče je napětí 1 V Rozsah měřených odporů v praxi malé - od 10-6 po 1 Ω střední - od 1 po 106 Ω velké - od 106 po 1014 Ω Slovník: spotřebič obvod izolace Základní jednotka Frazeologie: Elektrický odpor je základní vlastnost všech pasívních a aktivních prvků 1 Ω je odpor vodiče, kterým protéká proud 1 A a na koncích vodiče je napětí 1 V

3 Měření odporu Používaná metoda: Přímá metoda – odpor se měří Ohmetry udávajícími hodnotu naměřeného odporu výchylkou nebo číselným údajem. měření je rychlé a jednoduché výchylka přístroje odpovídá velikosti neznámého odporu – opačně cejchovaný voltmetr hodnotě Rx→∞ odpovídá mechanická nula na pravém konci stupnice elektrická nula – levý konec stupnice výchylka ručky závisí na velikosti napětí zdroje – nutno vyrovnat nulu – justovat přístroj Slovník: Frazeologie: Přímá metoda – odpor se měří Ohmetry udávajícími hodnotu naměřeného odporu výchylkou nebo číselným údajem. měření je rychlé a jednoduché výchylka přístroje odpovídá velikosti neznámého odporu – opačně cejchovaný voltmetr hodnotě Rx→∞ odpovídá mechanická nula na pravém konci stupnice elektrická nula – levý konec stupnice výchylka ručky závisí na velikosti napětí zdroje – nutno vyrovnat nulu – justovat přístroj

4 Používaná metoda: Přímá metoda – měření poměrovým ohmmetrem.
Měření odporu Používaná metoda: Přímá metoda – měření poměrovým ohmmetrem. je založena na magnetoelektrické poměrové soustavě Přímá metoda – měření můstkovou metodou - Wheastonův můstek ve vyváženém stavu neprotéká měřící diagonálou žádný proud, pak Slovník: Frazeologie: Přímá metoda – měření poměrovým ohmmetrem je založena na magnetoelektrické poměrové soustavě ve vyváženém stavu neprotéká měřící diagonálou žádný proud, pak

5 Používaná metoda: Porovnávací metoda - RX ≐ RV
Měření odporu Používaná metoda: Porovnávací metoda - RX ≐ RV Princip - rozdělení napětí na odporech v sérii známe vnitřní odpor voltmetru RV Postup nejprve změříme napětí zdroje U1 – RX spojen nakrátko vypínačem pak napětí U2 – do série s V-metrem je zapojen rezistor RX napětí se rozdělí v poměru odporů RV a RX Metoda je vhodná pro odpory přibližně stejně velké jako odpor V-metru Slovník: Frazeologie: rozdělení napětí na odporech v sérii známe vnitřní odpor voltmetru RV nejprve změříme napětí zdroje U1 – RX spojen nakrátko vypínačem pak napětí U2 – do série s V-metrem je zapojen rezistor RX napětí se rozdělí v poměru odporů RV a RX Metoda je vhodná pro odpory přibližně stejně velké jako odpor V-metru

6 Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro malé odpory RX ≪ RV
Měření odporu Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro malé odpory RX ≪ RV Princip - rozdělení napětí na odporech v sérii v poměru jejich odporů RN - odpor normálu (přesný odpor známé velikosti) Postup změříme napětí zdroje UX změříme napětí zdroje UN měříme-li na stejném rozsahu pak platí: Slovník: Postup Frazeologie: rozdělení napětí na odporech v sérii v poměru jejich odporů RN - odpor normálu (přesný odpor známé velikosti) změříme napětí zdroje UX změříme napětí zdroje UN měříme-li na stejném rozsahu pak platí:

7 Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro velké odpory RX ≫RA
Měření odporu Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro velké odpory RX ≫RA Princip - rozdělení proudů na odporech paralelně v opačném poměru jejich odporů Postup změříme proud odporem RX změříme proud odporem RN měříme-li na stejném A-metru pak platí: Slovník: Postup Frazeologie: rozdělení proudů na odporech paralelně v opačném poměru jejich odporů změříme proud odporem RX změříme proud odporem RN měříme-li na stejném A-metru pak platí:

8 Používaná metoda: Nepřímá metoda – Ohmova metoda
Měření odporu Používaná metoda: Nepřímá metoda – Ohmova metoda s použitím Ohmova zákona se odpor zjistí změřením proudu a úbytku napětí na rezistoru Odpor se vypočte z Ohmova zákona dle vzorce zapojení pro měření malých odporů zapojení pro měření velkých odporů Slovník: Frazeologie: Nepřímá metoda – Ohmova metoda s použitím Ohmova zákona se odpor zjistí změřením proudu a úbytku napětí na rezistoru Odpor se vypočte z Ohmova zákona dle vzorce zapojení pro měření malých odporů zapojení pro měření velkých odporů

9 Měření zemního odporu Používaná metoda: Nepřímá metoda – Wennerova metoda - měření úbytků napětí Použití v praxi: velký význam pro bezpečnost práce – na velikost zemního odporu závisí vznik možného nebezpečného dotykového napětí na kostrách spotřebičů zemní odpor je přechodový odpor mezi zemničem a zemí odpor uzemnění je zemní odpor zemniče včetně odporu zemních svodů – celého zemního rozvodu Princip metody k úbytku napětí dochází jen v blízkosti zemničů v prostoru mezi zemniči je velký průřez – nedochází k úbytku napětí Odpor zemničů se vypočítá: Slovník: Frazeologie: velký význam pro bezpečnost práce zemní odpor je přechodový odpor mezi zemničem a zemí odpor uzemnění je zemní odpor zemniče včetně odporu zemních svodů – celého zemního rozvodu Odpor zemničů se vypočítá:

10 Aktivita pro žáky –otázky
Popiš so to je elektrický odpor Napiš jakými metodami lze změřit el.odpor přímými – nepřímými – Popiš v čem se liší porovnávací metoda pro měření velkých a malých odporů velké odpory - malé odpory - Slovník: velké odpory – malé odpory - Frazeologie: Popiš so to je elektrický odpor Napiš jakými metodami lze změřit el.odpor Popiš v čem se liší porovnávací metoda pro měření velkých a malých odporů

11 Aktivita pro žáky –otázky
Napiš postup měření odporu V-metrem porovnávací metodou při RX ≐RV Popiš jaký je princip Ohmovy metody měření odporu Vysvětli proč ve větší vzdálenosti od zemniče nedochází k úbytku napětí, i když prochází zemí el.proud Slovník: Frazeologie: Napiš postup měření odporu V-metrem porovnávací metodou při RX ≐RV Popiš jaký je princip Ohmovy metody měření odporu Vysvětli proč ve větší vzdálenosti od zemniče nedochází k úbytku napětí, i když prochází zemí el.proud

12 Použitá literatura Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, ISBN Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013. Dostupné na: konkurenceschopnost Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006 Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981 Elektrotechnika - Laboratorní cvičení pro bakalářské studium - Doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google