Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření kapacity Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Definice jednotky kapacity:
Měření kapacity Definice jednotky kapacity: Základní jednotka - 1 F (farad) 1 farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 V pojme náboj 1 C. Kapacita kondenzátoru je: přímo úměrná: obsahu účinné plochy S permitivitě ε nepřímo úměrná: vzdálenosti desek d C= ε S/d Slovník: permitivita ε Frazeologie: 1 farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 V pojme náboj 1 C. Kapacita kondenzátoru je: přímo úměrná obsahu účinné plochy S nepřímo úměrná vzdálenosti desek d

3 Měření kapacity Používaná metoda: Voltampérová (Ohmova) metoda – aplikovaná na měření velkých impedancí Napájecí napětí musí mít známou a konstantní frekvenci Zapojení pro malé C Zapojení pro velké C Slovník: Frazeologie: Voltampérová (Ohmova) metoda – aplikovaná na měření velkých impedancí Napájecí napětí musí mít známou a konstantní frekvenci

4 Výpočet 1 – při střídavém proudu:
Měření indukčnosti Výpočet 1 – při střídavém proudu: Musíme znát: proud napětí Hodnotu neznámé kapacity CX vypočítáme na základě údajů A-metru a V-metru Kapacitní reaktance z toho neznámá kapacita pomocí úhlové frekvence - ω nebo pomocí frekvence f Slovník: Kapacitní reaktance Frazeologie:Musíme znát: Hodnotu neznámé kapacity CX vypočítáme na základě údajů A-metru a V-metru z toho neznámá kapacita pomocí úhlové frekvence – ω nebo pomocí frekvence f

5 Výpočet 2 : Při měření je důležité, aby obvodem tekl střídavý proud
Měření indukčnosti Výpočet 2 : Při měření je důležité, aby obvodem tekl střídavý proud pokud ne, nutno provést přepočet podle náhradního schématu Fázorový diagram Slovník: Fázorový diagram Frazeologie: Při měření je důležité, aby obvodem tekl střídavý proud pokud ne, nutno provést přepočet podle náhradního schématu

6 Používaná metoda: Postup měření:
Měření kapacity Používaná metoda: Měření kapacity rozdělením elektrického náboje Postup měření: Kapacitu kondenzátoru C známe a při poloze I přepínače p jej nabijeme na napětí U a náboj Q. Přepneme přepínač do polohy 2; tím se neznámá kapacita CX připojí paralelně ke kapacitě C. Náboj se rozdělí na oba kondenzátory a napětí U odečteme opět na voltmetru. Pro přepínač platí v poloze 1 - Q = U.C v poloze 2 - Q = U.Cx + UxCx. Kapacita neznámého kondenzátoru Slovník: Frazeologie: Měření kapacity rozdělením elektrického náboje Kapacitu kondenzátoru C známe a při poloze I přepínače p jej nabijeme na napětí U a náboj Q. Přepneme přepínač do polohy 2; tím se neznámá kapacita CX připojí paralelně ke kapacitě C. Náboj se rozdělí na oba kondenzátory a napětí U odečteme opět na voltmetru. Pro přepínač platí

7 Aktivita pro žáky –otázky
Popiš jak je definovaná jednotka kapacity Vyjmenuj čemu je úměrná kapacita kondenzátoru Napiš jaké jsou požadavky na napájecí napětí Nakresli zapojení pro měření malých C velkých C Slovník: Frazeologie: Popiš jak je definovaná jednotka kapacity Vyjmenuj čemu je úměrná kapacita kondenzátoru Napiš jaké jsou požadavky na napájecí napětí Nakresli zapojení pro měření

8 Aktivita pro žáky –otázky
Vypočti příklad : Blokový kondenzátor má nečitelný údaj kapacity; můžeme ji zjistit obvodu s ampérmetrem. Ampérmetr ukázal proud I = 2,76 A při napětí 230V, 50 Hz Kapacitní reaktance  XC = Kapacita kondenzátoru CX = Slovník: Frazeologie: Blokový kondenzátor má nečitelný údaj kapacity; můžeme ji zjistit obvodu s ampérmetrem. Ampérmetr ukázal proud I = 2,76 A při napětí 230V, 50 Hz

9 Použitá literatura Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, ISBN Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013. Dostupné na: konkurenceschopnost Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006 Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981 Elektrotechnika - Laboratorní cvičení pro bakalářské studium - Doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google