Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektrické měření II. ročník Měření neelektrických veličin 1 – hmotnost, průtok Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Měření neelektrických veličin
Druhy měřených neelektrických veličin Hmotnost Průtok Tlak Tlak – rozdíl tlaku Rychlost proudění tekutiny Teplota Slovník: Hmotnost Průtok Tlak Tlak – rozdíl tlaku Rychlost proudění tekutiny Teplota Frazeologie:

3 Měření hmotnosti tenzometry
Způsob měření: pomocí tenzometrů odporových - kovové nebo polovodičových Princip tenzometru: je odporový snímač ve formě pásků nebo drátů Princip měření: je to měření deformací nosných konstrukcí při statickém nebo dynamickém namáhání při natahování tenzometru narůstá jeho odpor, protože se zvětšuje jeho délka a zmenšuje se jeho průřez. Slovník: Frazeologie: Tenzometr je odporový snímač ve formě pásků nebo drátů je to měření deformací nosných konstrukcí při statickém nebo dynamickém namáhání při natahování tenzometru narůstá jeho odpor, protože se zvětšuje jeho délka a zmenšuje se jeho průřez.

4 Tenzometry kovové Použitý materiál: Základní parametr tenzometru:
Měření hmotnosti Tenzometry kovové Použitý materiál: konstantan (60% Cu a 40% Ni) nebo chromniklová slitiny (80% Cr a 20%Ni). Základní parametr tenzometru: koeficient k vyjadřující poměr mezi relativní změnou odporu a relativní změnou délky. ΔR - změna elektrického odporu  R jmenovitý odpor tenzometru  K charakteristický koeficient snímače  e relativní prodloužení e = Δl/l,   Δl - změna délky snímače l - délka snímače ΔR Slovník: změna elektrického odporu  jmenovitý odpor tenzometru  charakteristický koeficient snímače  relativní prodloužení změna délky snímače délka snímače Frazeologie: koeficient k vyjadřující poměr mezi relativní změnou odporu a relativní změnou délky.

5 Tenzometry polovodičové
Měření Hmotnosti Tenzometry polovodičové Použitý materiál: Polovodičové tenzometry jsou vytvořené difůzí nečistot do tenké vrstvy (15μm) čistého křemíku. Princip činnosti: Deformací rezistorů se mění výrazně pohyblivost nosičů nábojů a tím i vodivost. Tento jev se nazývá piezo-odporový efekt. Vlastnosti: malé rozměry citlivost až 60x větší než u kovových tenzometrů, silná teplotní závislost Slovník: malé rozměry citlivost silná teplotní závislost Frazeologie: Polovodičové tenzometry jsou vytvořené difůzí nečistot do tenké vrstvy (15μm) čistého křemíku. Deformací rezistorů se mění výrazně pohyblivost nosičů nábojů a tím i vodivost. Tento jev se nazývá piezo-odporový efekt. citlivost až 60x větší než u kovových tenzometrů,

6 Měření průtoku Druhy průtoku: Metody měření průtoku
Objemový průtok Qv - objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m3.s-1) Hmotnostní průtok Qm - hmotnost tekutiny, které proteče potrubím za jednotku času (např. g.s-1) Proteklé množství - objem nebo hmotnost tekutiny prošlé určitým místem potrubí za určitou dobu ( např. plynoměry nebo vodoměry ) Metody měření průtoku Měření rozdílu tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru Měření rychlosti proudění tekutiny Měření objemového průtoku Měření hmotnostního průtoku Slovník: Objemový průtok Qv – Hmotnostní průtok Qm - Proteklé množství - Frazeologie: objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m3.s-1) hmotnost tekutiny, které proteče potrubím za jednotku času (např. g.s-1) objem nebo hmotnost tekutiny prošlé určitým místem potrubí za určitou dobu ( např. plynoměry nebo vodoměry ) Měření rozdílu tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru Měření rychlosti proudění tekutiny Měření objemového průtoku Měření hmotnostního průtoku

7 Druhy škrticí ch orgánů
Měření průtoku Měření rozdílu tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru Druhy škrticí ch orgánů clona dýza Venturiho trubice Druhy rychlostních sond Pitotova trubice - tenká trubička otočená ústím proti směru proudění tekutiny. Prandtlova trubice - kulová a válcová sonda, Druhy průtokoměrů plováčkový průtokoměr- svislá kónická měřicí trubice, která se rozšiřuje směrem nahoru s volně pohybujícím se plováčkem turbínkový průtokoměr - volně otočný rotor s lopatkami elektromagnetický (indukční) průtokoměr - princip Faradayova zákona elmg. indukce - pohybem vodiče se indukuje elektrické napětí. ultrazvukový průtokoměr - Dopplerův princip – frekvence přijatého ultrazvukového vlnění odlišná od frekvence vyslané vlny. Slovník: Druhy škrticí ch orgánů clona dýza Venturiho trubice Druhy rychlostních sond Pitotova trubice Prandtlova trubice Druhy průtokoměrů plováčkový průtokoměr- turbínkový průtokoměr elektromagnetický (indukční) průtokoměr ultrazvukový průtokoměr Frazeologie: svislá kónická měřicí trubice, která se rozšiřuje směrem nahoru s volně pohybujícím se plováčkem tenká trubička otočená ústím proti směru proudění tekutiny. volně otočný rotor s lopatkami princip Faradayova zákona elmg. indukce - pohybem vodiče se indukuje elektrické napětí. frekvence přijatého ultrazvukového vlnění odlišná od frekvence vyslané vlny.

8 Aktivita pro žáky – otázky
Vyjmenuj neelektrické veličiny, které lze měřit Vyjmenuj druhy škrticích orgánů Vyjmenuj druhy rychlostních sond Vyjmenuj druhy průtokoměrů Slovník: Frazeologie: Vyjmenuj neelektrické veličiny, které lze měřit Vyjmenuj druhy škrticích orgánů Vyjmenuj druhy rychlostních sond Vyjmenuj druhy průtokoměrů

9 Aktivita pro žáky –otázky
Dopiš chybějící slova: ………. …………Qv - objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m3.s-1) ultrazvukový průtokoměr - Dopplerův princip – ………….. přijatého ultrazvukového ……………odlišná od …………… …………… ……………. Slovník: Frazeologie: Dopiš chybějící slova: ………. …………Qv - objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m3.s-1) ultrazvukový průtokoměr - Dopplerův princip – ………….. přijatého ultrazvukového ……………odlišná od …………… …………… …………….

10 Použitá literatura Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, ISBN Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013. Dostupné na: konkurenceschopnost Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006 Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google