Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Terminologie ve strojírenské metrologii Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Terminologie v metrologii

3 Terminologie v metrologii slouží pro jednoznačnou komunikaci v oboru metrologie.
Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (ČSN ) je členěn do 6 kapitol: Veličiny a jednotky Měření Výsledky měření Měřidla Charakteristiky měřidel Etalony

4 Zde jsou uvedeny pouze nejdůležitější a nejfrekventovanější termíny:
(měřitelná) veličina vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kterou lze kvantitativně rozlišit a kvalitativně určit, Jednotka (měřicí) Blíže určená veličina definovaná a přijatá konvencí, se kterou jsou porovnávány jiné veličiny stejného druhu za účelem vyjádření jejich hodnot ve vztahu k této veličině,

5 Značka (měřicí) jednotky
konveční značka pro označení (měřicí) jednotky, Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny, Metrologie věda zabývající se měřením, Princip měření vědecký základ měření,

6 Metoda měření logický sled po sobě následujících genericky posloupně popsaných činností, které jsou používány při měření, Postup měření soubor specificky popsaných činností, které jsou používány při blíže určených měřeních podle dané metody měření, Výsledek měření hodnota získaná měřením, přisouzená měřené veličině,

7 Přesnost měření těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny, Nejistota měření parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině, Měřicí přístroj zařízení určené k měření – samotné nebo ve spojení s přídavným zařízením,

8 Měřicí systém Úplný soubor měřicích přístrojů a jiného vybavení, který je sestaven k provádění specifikovaných měření, Snímač; senzor Prvek měřicího přístroje nebo měřicího řetězce, na který měřená veličina přímo působí, Justování (měřicího přístroje) Činnost spočívající v uvedení měřicího přístroje do funkčního stavu vhodného pro jeho používání,

9 Seřizování měřicího přístroje
justování provedené pouze s použitím prostředků, které jsou k dispozici uživateli, Měřicí rozsah soubor hodnot měřených veličin pro které se předpokládá, že chyba měřicího přístroje leží v rozsahu specifikovaných mezních hodnot, Citlivost podíl změny výstupního signálu měřicího přístroje a odpovídající změny vstupního signálu,

10 Stálost schopnost měřicího přístroje zachovávat svoje metrologické charakteristiky konstantní v závislosti na čase, Přesnost měřicího přístroje schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní signály blízké pravé hodnotě, Etalon ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, které jsou určeny k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky jedné či více hodnot veličiny k použití pro referenční účely,

11 Mezinárodní etalon etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil v mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny, Primární etalon etalon, který je určen nebo ve velkém rozsahu uznáván jako etalon, který má nejvyšší metrologické kvality a jeho hodnota je akceptována bez navázání ne jiné etalony pro tutéž veličinu,

12 Sekundární etalon etalon, jehož hodnota je stanovena porovnáním s primárním etalonem pro tutéž veličinu, Pracovní etalon etalon, který je běžně používán pro kalibraci nebo kontrolu ztělesněných měr, měřicích přístrojů nebo referenčních materiálů.

13 Otázka č1: Otázka č2: Jaký význam má terminologie v metrologii?
Vyjmenuj a popiš jednotlivé typy etalonů.

14 Použitá literatura 26. úvodní kurz METROLOGIE: K Česká metrologická společnost: ČMS, Praha 1.


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google