Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu
Příjemce Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky Číslo prioritní osy 1/1.1 Předmět Zeměpis Téma Domov Autor Mgr. Robert Jiran

2 ZEMĚPIS PRO 6. ROČNÍK DOMOV – OBEC, STÁT, EU Učebnice FRAUS
. Fraus str . Domov . Obec . Třebechovice p. O . Poznáš obec? . Město a stát . Státní symboly . Korunovační klenoty . EU . Opakování

3 Nakreslete mapu vaší obce. Začněte od náměstí. Pak okolní ulice.
DOMOV – OBEC, STÁT, SVĚTADÍL Domov se skládá z místa kde žiješ, z lidí s kterými žiješ a z věcí které tam máš. Domovem může být dům , město, vesnice, okres, kraj, stát, kontinent, Země. Zeptá-li se tě učitelka kde bydlíš asi neodpovíš v České republice. Zeptá-li se tě Angličan ve Velké Británii odkud jsi asi neodpovíš z Na Obci 25. Vila Tugendhat Památky UNESCO v ČR Holašovice Nakreslete mapu vaší obce. Začněte od náměstí. Pak okolní ulice.

4 Jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem?
Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některá sídla mohou být součástí města. V ČR je kolem 6 tis. obcí. Typy obcí Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým územím se nazývají prostě obcemi. Z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (často jde o města). Historický titul městys souvisel původně s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň 3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel . V Česku je k listopadu 2007 celkem 594 měst. Jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem? Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město může vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých kompetencí. V České republice je 19 statutárních měst.

5 Co víš o Třebechovicích?
Vyjmenuj pět ulic v T. P. O. Kolik obyvatel žije v T.P.O.? Jaké je poštovní směrovací číslo T.P.O.? Vyjmenuj dvě náměstí v T. P. O. Které obce patří k T.P.O.? Jmenuj dvě řeky v T.P.O. Jmenuj tři místní části T.P.O. Jaké číslo má silnice z H. K. do T. P.O. nakreslit do sešitu

6 POZNÁŠ O JAKOU OBEC SE JEDNÁ? BUDE JICH PĚT.
HRADEC KRÁLOVÉ PARDUBICE PRAHA JIČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 5 3 4 2 1

7 Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze
Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje. Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje. V ČR je 14 krajů. Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. U měst se orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad, v čele statutárních měst včetně hlavního města však stojí místo starosty primátor a úřad města se nazývá magistrát. Stát je institucí disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní. Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát , soudy a bezpečnostní sbory (policii). Druhy státu podle suverenity svrchované státy nesvrchované (závislé) státy podle způsobu vlády (zdroje moci) demokratické státy diktatury podle hlavy státu (státní formy), monarchie republika podle uspořádání státu unitární stát federace konfederace

8 Státní symboly České republiky jsou stanoveny zákonem číslo 3/1993 Sb
Státní symboly České republiky jsou stanoveny zákonem číslo 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Českých státních symbolů je celkově 7: velký státní znak, malý státní znak, česká vlajka, prezidentská standarta, státní pečeť, státní barvy (trikolóra) a česká státní hymna Kde domov můj?. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!

9 České korunovační klenoty je soubor předmětů, které se používaly při korunovaci českých králů. Soubor zahrnuje Svatováclavskou korunu, žezlo, královské jablko, dále pak kožená pouzdra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými doplňky, štolou, pásem. Nejstarší součástí souboru je Svatováclavská koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. při příležitosti své korunovace českým králem. Ostatní předměty se staly součástí později. Korunovační klenoty jsou trvale uloženy v těžko přístupné Korunní komoře nad jižním vchodem do chrámu sv. Víta na Pražském hradě . Vstupní dveře, které se nacházejí v kapli sv. Václava, jsou opatřeny sedmi zámky. Klíče k těmto zámkům mají v držení prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy. Zámky jsou odemykány pouze při zvláštních příležitostech, kdy jsou korunovační klenoty vystaveny veřejnosti. České korunovační klenoty

10 Evropská unie EU umožňuje volný pohyb lidí, peněz, služeb, zboží mezi členskými státy. Občané EU mají možný volný pohyb přes hranice států. V EU se platí EUREM. EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva.

11 Vyjmenujte státy na slepé mapě

12 OPAKOVÁNÍ Co všechno je obec?
Napiš poštovní směrovací číslo Třebechovic p. O. Jak dělíme státy podle uspořádání? Vyjmenuj čtyři státní symboly. Co patří do korunovačních klenot. Kdy byla založena EU a jak se jmenuje společná měna? Vesnice, městys, město, statutární město, hlavní město 503 46 Unitární, konfederace, federace Velký státní znak, malý státní znak, česká vlajka, prezidentská standarta, státní pečeť, státní barvy (trikolóra) a česká státní hymna Kde domov můj? Svatováclavskou korunu, žezlo, královské jablko 1993, EURO


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google