Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multidisciplinární přístup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multidisciplinární přístup"— Transkript prezentace:

1 Multidisciplinární přístup
Kognitivní věda Multidisciplinární přístup Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence Jakub Jura

2 Co je to Kognitivní Od latinského cognoscere = poznávat
Původně pro odlišení emocionálního od myšlenkového Descartovo „Cogito ergo sum“. Kognitivní = poznávací

3 Co je to Cognitive Science
Soubor věd snažící se empiricky zodpovědět odvěké epistemologické otázky, zvláště takové, které jsou soustředěny na podstatu poznání, jeho zdrojů, vývoje, komponent a strukturace (Havel). Studium všech forem lidské inteligence, od vnímání a jednání (konání) až po řeč a myšlení.

4 Kognitivní věda Kognitivní věda je multidisciplinární obor jehož předmětem zkoumání je kognice – poznání, event. poznávací procesy. Kognitivní věda je relativně volné sdružení složené především z filosofie, lingvistiky, psychologie, umělé inteligence, antropologie a neurověd

5 Složky Cognitive Science
Jaký je vztah mysli (duše) a mozku (těla)? Jaké jsou mechanismy lidské psychiky? Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence Jak to všechno zařídit uměle? Není poznání bez jazyka? Vychází kultura ze společnosti, nebo společnost z kultury? Biologický podklad poznávacích procesů.

6 Havel, I. , M. Kognitivní věda. Cogscience. info. Retrieved 5. 10
Havel, I., M. Kognitivní věda. Cogscience.info. Retrieved from

7 Představitelé jednotlivých kognitivních věd
Marvin Minski (1927) Americký matematik. Je považován za jednoho z otců umělé inteligence. Lidské myšlení si představoval jako děj, v jehož průběhu se zpracovávají symboly zevního a vnitřního světa podle nějakých pravidel.

8 John Rogers Searle (1932) Teorie řečového aktu – Austin, Searle (Speech Act Theory) Při jazykovém vyjádření jsou uskutečňovány různé druhy aktů (Communicative Act – CA). Sémantické a syntaktické analýzy abstrahují od mluvčího, a naproti tomu teorie řečového aktu mluvčího zahrnuje, dokonce tvrdí, že jazykové vyjádření nemůže být posuzováno nezávisle na mluvčím. Toto se označuje jako „Linguistic Turn“ – lingvistický obrat. Anglický filosof, orientovaný na filosofii přirozeného jazyka (žák J. L. Austina), především na teorii mluvních aktů, které analyzuje z hlediska jeho významu (sémanticky).

9 John Langshav Austin (1911 - 1960)
Akt ilokuční (Teorie řečového aktu) Vyjádření vztahu ke sdělovanému obsahu (důvěra, pochybnost, jistota, ...), nebo svého záměru směrem k adresátovi (slibuji, oznamuji, ...). Stoupenci přirozeného jazyka jej považují za minimální jednotku jazykové komunikace. Uskutečňovat ilokuční akt znamená dodržovat stanovená pravidla. Akt ilokuční Austin označuje výrazem performativ. Anglický filosof. Představitel lingvistického fenomenalismu. Snažil se vysvětlit fungování přirozeného jazyka (nikoliv umělého – logického jako B. Russel). Jeho hlavní dílo je teorie „mluvních aktů“. Nechápe jazyk jako statický systém, ale naopak jako činnost, jako mluvní akty (lokuční, ilokuční, perlokuční).

10 Noam Chomsky (1928) Americký jazykovědec. Formuloval hypotézu o hloubkových a povrchových strukturách jazyka. Hloubková struktura jazyka je společná všem národům – je vrozená, filosoficky se jedná o lingvistickou universalii – vrozenou ideu. Převod mezi hloubkovou a povrchovou strukturou jazyka je zajištěn transformační gramatikou.

11 K. H. Pribram Původem český neurovědec,který přišel s teorií, podle níž jsou informace v mozku ukládány ve více vrstvách, přičemž se jedna informace vyskytuje v několika nebo ve všech těchto vrstvách. Tím se vytváří její komplexní (prostorový) obraz a současně je z možné z jednoho fragmentu rekonstruovat celou informaci. K., H., Pribram. Mozek a mysl. Gallery, Praha 1999. Fourierova transformace – převod dat z časoprostorové (globální) domény do spektrální (lokální).

12

13 George Kelly (1905 - 1967) .A person.s processes are
psychologically channelized by the way in which he anticipates events. Teorie osobních konstruktů (Personal construct theory) způsob popisu, hodnocení, interpretace a vysvětlení světa test repertoáru rolových konstruktů (role construct repertory test)

14 Čím mohou jednotlivé CS přispět?
Filosofie AI Psychologie Lingvistika Antropologie Neurovědy Logika Evoluce Genetika Kognitivní informatika

15 Havel, Ivan M.. Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém [online]. Glosy.info, 3.prosince [cit. 29.března 2006]. Dostupné na WWW: <http://glosy.info/texty/prirozene-a-umele-mysleni-jako-filosoficky-problem/>. ISSN


Stáhnout ppt "Multidisciplinární přístup"

Podobné prezentace


Reklamy Google