Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná psychologie II. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná psychologie II. 2014."— Transkript prezentace:

1 Obecná psychologie II. 2014

2 Seznam přednášek 24.2. Jazyk a řeč - Mgr. Kučera 3.3. Emoce, 1.část
výuka nebude – služební cesta Emoce, 2.část Motivace, 1. část – možná výměna s jinou výukou v tomtéž týdnu – bude upřesněno Motivace, 2.část – možná výměna s jinou výukou v tomtéž týdnu – bude upřesněno 7.4. Vědomí – teorie vědomí Sebeuvědomování, zrcadlové neurony, teorie mysli velikonoce Integrace psychických procesů, 1. část – duální procesy Integrace psychických procesů, 2. část Psychická regulace zápočtový týden (rezerva)

3 Semináře Současný stav vývoje a výzkumu v obecné psychologii
studenti si připraví (výběr jedné z možností): prezentaci jedné z kapitol z uvedených knih (po schválení výběru) prezentaci k jedné výzkumné studie z časopisu Psychological Science (k vypůjčení v knihovně katedry) prezentaci vlastního minivýzkumu (sapir- Whorfova hypoteza, sémantický diferenciál)1 Další nepovinnou součástí semináře je problematika hypnózy – (studenti si vyzkouší vlastní hypnabilitu podle Stanfordské škály a zkusí si navzájem navozování transu) 1Revidovaný test sémantického výběru Barborka:

4 Literatura Základní literatura k přednáškám:
Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004 Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál. Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha:Portál Stuchlíková, I. (2010). Motivace a osobnost. In M. Blatný a kol. Psychologie osobnosti (ss ). Praha: Grada Literatura k seminářům: Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing Koukolík, F. (2006). Sociální mozek. Praha, Karolinum 2006 Sacks, O. (1993). Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: Mladá fronta Lehrer, J. (2009). Jak se rozhodujeme? Praha:Dokořán. Brafman, O., Brafman, R. (2008). Proč se chováme iracionálně? Praha: Dokořán.

5 Otázky ke zkoušce Jazyk. Vlastnosti jazyka, osvojování si jazyka.
Myšlení a řeč – Piaget, Vygotský, Bruner, Sapir-Whorfova hypotéza. Jazyk v sociálních souvislostech – řečové akty, komunikace.  Emoce. Vymezení a funkce emocí, základní složky emočních jevů. Základní teorie emocí (fyziologické, kognitivní, evoluční, dvoujádrová teorie). Dimenze a druhy emocí, jejich vývoj. Emoční inteligence, její význam a složky. Regulace emocí a vliv na kognitivní funkce. Motivace – funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva. Sebezáchovné a stimulační motivy. Psychosociální motivy - vymezení, možnosti diagnostiky. Teorie motivace (Murray, Maslow, McClelland a MacAdams, Weiner, Heckhausen, Deci a Ryan). Implicitní a explicitní motivy. Předmětná stránka motivace -cíle. Motivace a vůle. Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Pozornost. Problematika svobodné vůle. Funkce psychiky, modely psychiky. Psychická regulace


Stáhnout ppt "Obecná psychologie II. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google