Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální managament

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální managament"— Transkript prezentace:

1 Personální managament
Ing.Milan Burša, MBA, MSc 1. Ing.Milan Burša, MBA, MSc 1

2 100 % účast + písemná práce o 4 – 6 stránkách + test
B-PPM-1 Podmínky k zápočtu: 100 % účast + písemná práce o 4 – 6 stránkách + test 50 % účast + písemná práce o min. 10 stránkách + test 0 % účast – individuelní dohoda – písemná práce min. o 30 strankách Formát A4, velikost písma 12, řádkování 1,5 - písmo Times New Roman 2. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 2

3 Podmínky k zápočtu Práce se odevzdávají elektronické podobě min 48 hodin před datem vlastního zápočtu a v písemné podobě v den zápočtu v deskách, kroužkové vazbě apod. Práce musí být vlastnoručně podepsána a obsahovat prohlášení o samostatném vypracování.(viz dále) Úprava práce a odkazy musí být v souladu s pravidly VŠFS pro bc. práce a platnými normami. 3. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 3

4 Podmínky k zápočtu Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a všechny citované zdroje (včetně internetových) jsou uvedeny v seznamu citované literatury nebo pod čarou. V Mostě dne …………..jméno a podpis studenta 4. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 4

5 Personální management- náměty pro písemné práce
Úloha managementu v hyperkonkurečním prostředí Vlastnické cíle a formulování strategie Manažerské strategie a manažerské plánování Zainteresované osoby – stakeholders Vlastnická strategie a cíle Manažerská strategie a cíle 5. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 5

6 Personální management-náměty pro práce
Marketingová strategie Obchodní strategie Personální strategie Výrobní strategie Obchodní plán Marketingový plán 6. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 6

7 Personální management-náměty pro práce
Finanční plán Výrobní plán Personální plán Průmyslový trh Spotřebitelský trh Zainteresované osoby . 7. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 7

8 Personální management
. Úloha managementu v marketingovém řízení Marketingové řízení a business plány Marketingová politika a plánování 8. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 8

9 Personální management
. Cenová politika a cenová strategie Distribuční strategie Marketingové cíl Obchodní plány a cíle dle produktů, segmentů a teritorií 9. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 9

10 Personální management
Úloha managementu v obchodním řízení Obchodní plánování Řízení forecastů Řízení obchodních pohledávek Řízení komunikace se zákazníky 10. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 10

11 Personální management- náměty prací
Pojetí strategie dle Hampera a Baugha Pojetí strategie dle Dedouchové Pojetí strategie dle De Witta a Meyera Pojetí strategie dle Kotlera Pojetí strategie dle Thompsona a Stricklanda Pojetí strategie dle Raymonda Milese a Charlese Snowa . 11. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 11

12 Personální management- náměty prací
Pojetí strategie podle Mintzbergra Pojetí strategie dle Pavola Košťana a Oldřicha Šuléře Koncept strategického řízení dle Bowmana Pojetí strategie dle Johnsona a Scholese Pojetí strategie dle Z. Součka a J. Marka Pojetí strategie dle Františka Kováře Koncept strategického řízení dle Keřkovského a Vykypěla . 12. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 12

13 Termíny odevzdání písemné práce : Termín – 7. listopadu 2009
B-PPM_1 Termíny odevzdání písemné práce : Termín – 7. listopadu 2009 Bude dohodnut na poslední přednášce 13. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 13

14 Koubek J. , Řízení lidských zdrojů, Managament Press,Praha 2005
B-PPM_1 Literatura: Veber, Jaromír a kol. Managament, základy, prosperita, globalizace, Praha 2000 Koubek J. , Řízení lidských zdrojů, Managament Press,Praha 2005 Stýblo J. Managament a lidé ve firmě, VŠFS,o.p.s, Praha 2008 + další literatura dle vlastního uvážení 14. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 14

15 Personální a podnikový management
Havlíček, K. a kol : Úloha manažerů v řízení podniku, Eupress, 2009 Stýblo, J. : Management současný a budoucí, Professional publishing, 2008 Pitra, Z : Management inovačních aktivit, Linde, 2006 Synek, M. a kol : Manažerská ekonomika, Grada publishing, 2007 Mikovcová, H. : Controlling v praxi, Vydavatelství Aleš Čeněk, 2007 Havlíček, K., Kašík, M.: Marketingové řízení zahraničního obchodu, Eupress, 2008 Machková, H.,Černohlávková,E., Sato,A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace, Grada publishing 2003 15. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 15


Stáhnout ppt "Personální managament"

Podobné prezentace


Reklamy Google