Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zkoumání ekonomických jevů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zkoumání ekonomických jevů"— Transkript prezentace:

1 Metody zkoumání ekonomických jevů
= analýza ekonomické reality Ing. Kateřina VENTRUBOVÁ

2 Z OBSAHU pojem METODA ekonomické veličiny
vlastní metody zkoumání ekonomie

3 METODA = uspořádaná činnost
poznání jako proces odrazu skutečnosti v myšlení člověka praxe je kritériem poznání a základnou pro získávání dalších poznatků

4 Ekonomické veličiny extenzitní intenzitní stavové = jednorozměrné
= vnější podoba jevu intenzitní = intenzita jevu stavové = jednorozměrné tokové = dvourozměrné

5 Vlastní metody zkoumání
obecné metody pozorování analýza a syntéza indukce a dedukce komparace a abstrakce speciální metody matematické a statistické ekonomietrie kybernetika a synergetika geografická, historická a monografická

6 Obecné metody zkoumání
Pozorování = cílevědomé vnímání předmětů a jevů, přičemž cílem je jejich detailní popis v některých vědních disciplínách metoda konečná, v jiných výchozí

7 Obecné metody zkoumání
Analýza a syntéza Analýza = metoda vědeckého zkoumání, jehož základem je buď rozložení zkoumaného jevu na části, nebo myšlenkové rozčlenění logickou cestou Syntéza = poznávací postup, při němž se výsledky analýzy skládají dohromady

8 Obecné metody zkoumání
Indukce a dedukce Indukce = logické tvoření závěrů na základě úsudků z jednotlivých případů = zobecňování Dedukce = logické tvoření závěrů od všeobecného soudu k jednotlivým případům

9 Obecné metody zkoumání
Komparace = metoda, jejímž základem je srovnávání jevů a událostí

10 Obecné metody zkoumání
Abstrakce = myšlenková činnost, při níž se dělají závěry na základě logické analýzy určitých jevů

11 Speciální metody zkoumání
Matematické metody lineární programování nelineární programování dynamické programování stochastické programování síťové diagramy metody Monte Carlo

12 Speciální metody zkoumání
Síťové diagramy

13 Speciální metody zkoumání
Metoda Monte Carlo

14 Speciální metody zkoumání
Statistické metody Statistické zkoumání časových řad trend jako základní tendence vývoje časové řady oscilace jako četnost a stupeň pravidelnosti výchylek náhodní činitelé trend, interpolace, extrapolace Indexy Regresní a korelační analýza

15 Korelační analýza = metoda zjišťování vzájemných vztahů mezi dvěma nebo více kvantitativně vyjádřenými jevy  výskyt jevu nezávisle proměnné (x) vyvolá vznik závisle proměnné (y) pouze s určitou pravděpodobností Regresní analýza = vyjádření formy závislosti jednoho jevu na druhém nebo na několika jevech pomocí regresní rovnice dovoluje vyjádřit stochastickou závislost mezi nezávisle proměnnou a jednou nebo více závisle proměnnými

16 Speciální metody zkoumání
Ekonometrické metody = kvantifikace vztahů mezi ekonomickými veličinami s využitím statistických údajů a statistických metod

17 Speciální metody zkoumání
Kybernetické a synergetické metody Kybernetika – věda o řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích samoregulující soustava ekonomický systém kybernetický systém

18 Kybernetika se člení: teorie kybernetických systémů teorie automatů
teorie informací teorie regulace teorie her teorie algoritmů metoda černé schránky Synergetika zkoumá spolupůsobení a pravidla tvorby struktur, soustřeďuje se na vysvětlení mechanismu vzniku nových kvalit

19 Speciální metody zkoumání
Geografické metody základem zeměpisné srovnání promítnutí získaných poznatků do místních podmínek

20 Speciální metody zkoumání
Historická metoda podstatou je NUTNOST analýzy předcházejícího vývoje, zkoumání hlavních činitelů, kteří tento vývoj ovlivňovali a stanovení hlavních vývojových zákonitostí zkoumaného jevu

21 Speciální metody zkoumání
Monografická metoda = analýza určitého jedinečného případu

22 Přeji příjemný zbytek dne


Stáhnout ppt "Metody zkoumání ekonomických jevů"

Podobné prezentace


Reklamy Google