Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady30Číslo DUM11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady30Číslo DUM11."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady30Číslo DUM11 Předmět Matematika Tematický okruh Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Název materiálu Statistika – její postavení a úlohy Autor Ing. Jana Milková Datum tvorby srpen 2013Ročníktřetí Anotace Prezentace seznamuje s historií statistiky, jejím významem a úlohou a uvádí základní pojmy používané ve statistice. Metodický pokyn Jednotlivé snímky vyučující doprovází výkladem. Žáci píší výklad do sešitů, reagují na dotazy a pod vedením vyučující doplňují svými poznatky a zkušenostmi se statistikou ze života. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Milková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Statistika - její postavení a úlohy

3 Historie existuje od starověku – zabývala se sběrem údajů o obyvatelstvu (Čína, Egypt) a i o jeho majetku (Řecko) od poč. 20. století se stala moderní metodologickou vědou, která sloužila ke zpracování výsledků a k jejich zevšeobecňování od 30. let vznikají základy matematické statistiky ve 40. až 50. letech zpracována většina hlavních statistických metod další rozvoj je spjat s rozvojem výpočetní techniky

4 Statistika věda metodologická poskytuje určité metody, které jsou používány i v jiných vědních disciplínách věda o sběru a zpracování hromadných údajů (takové, které se opakují a vyskytují se mnohokrát) vychází hodně z matematiky jako pomocná vědní disciplína dnes pronikla do všech oborů lidské činnosti (ekonomie, sociologie, biologie, technika,…)

5 Úkoly statistiky nástroj poznání – ze zjištěných informací umožňuje vytvořit obraz o skutečnosti –poznání věcné - porovnání počtů, průměrů,… –poznání časové - zjištěné hodnoty porovnává v čase –poznání prostorové - zjištěné hodnoty porovnává místně nástroj rozhodování – vytváří určité závěry k přijetí potřebných opatření

6 Základní pojmy statistika – zkoumá hromadné jevy u osob, organizací, věcí, událostí statistická jednotka – jednotlivý prvek (osoba, organizace, věc,…), který je nositelem určitých vlastností. Před započetím statistického zkoumání musí být přesně vymezená z hlediska věcného, prostorového i časového statistický soubor – soubor statistických jednotek, rozlišujeme dva druhyzákladní (všechny dostupné statistické jednotky) a výběrový (část jednotek ze základního souboru)

7 Základní pojmy statistický znak – vlastnosti statistických jednotek (věk, rodinný stav, pohlaví, počty,…). Nabývají různých obměn a je možné je rozdělit podle různých hledisek: –podle množství obměn – alternativní (pouze dvě varianty, např. pohlaví) nebo množné (více, než dvě obměny) –podle způsobu vyjádření – kvantitativní (číselné, např. věk, délka, čas,…) nebo kvalitativní (slovní, např. barvy, pohlaví, pracovní zařazení,… )

8 Etapy statistických prací 1.Statistické zjišťování – organizované získávání a shromažďování údajů o hromadných jevech a procesech (dotazníky, ankety, rozhovory,…) 2.Statistické zpracování – třídění získaných údajů podle zvolených hledisek, výpočet potřebných charakteristik (ručně, pomocí výpočetní techniky) a jejich publikace (slovní popis, tabulky, grafy,…) 3.Statistický rozbor – z dosažených výsledků vyvozuje závěry a navrhuje vhodná opatření

9 Použité zdroje: BURDA, Zdeněk. Statistika pro obchodní akademie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2009. ISBN 80-7168-963-7. ŘEZANKOVÁ, Hana a LÖSTER, Tomáš. Úvod do statistiky. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245- 1514-4. STRÁDALOVÁ, Jarmila a KUBÁTOVÁ, Květa. Vybrané kapitoly ze statistiky I. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-493-4.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady30Číslo DUM11."

Podobné prezentace


Reklamy Google