Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy."— Transkript prezentace:

1 Křížové výpravy

2 Příčiny Území dobytá Turky do r Které území zde bylo označováno jako Svatá země a proč?

3 Příčiny Svatá země = Palestina, Jeruzalém 7. st.  Arabové 
11. st.  Turci přerušení hedvábné cesty do Asie ohrožení Byzantské říše poutníci nemohou k Božímu hrobu r papež Urban II. vyhlašuje křížovou výpravu za osvobození Svaté země

4 Bůh to chce! Papež Urban II. na koncilu v Clermontu iluminace z Livre des Passages d'Outre-mer, kolem roku 1490 (Bibliothèque National)

5 Cíle Sedm výprav (1095 – 1291) Osvobodit Svatou zemi od muslimů, zajistit poutníkům volný přístup k svatému hrobu v Jeruzalémě Touha dobýt cizí území (velké bohatství) Dobrodružství, kořist Snaha Západu oslabit Byzantskou říši Posílit vliv katolické církve

6 Křížáci Šlechtici především z Francie, německé říše, Belgie, Nizozemí, Anglie, aj. Evropští panovníci- 2. a 3. výprava- francouzský a anglický král, císař, český král Vladislav II., aj. Spodina Dětská výprava r. 1212

7 Křižáci Jak vypadala zbroj křižáků?

8 Proč odcházeli do výprav?
Jaké pohnutky měli asi: Šlechtici Panovníci Chudina Zločinci a kriminálníci Mniši, kněží

9 1. výprava Jeruzalém dobyt po 4 týdnech- zřízeno Jeruzalémské království  po necelých 100 letech dobyto zpět muslimy Křižáci masakrovali muslimské a židovské obyvatelstvo, povraždili všechny  Po cestě přes Evropu –křižáci plenili, pogromy na Židy Ze západní Evropy vyrazilo asi rytířů, do Svaté země dorazilo asi hlad, žízeň, vedro, nemoci

10 Dobytí Jeruzaléma 1099 Co používali křižáci při dobývání měst?

11 Křižácké státy Křižáci založili v Malé Asii několik států
Státy neustále válčily s Turky a Araby, někdy i mezi sebou Obyvatelé: Evropané (křižáci), Arméni, muslimové, Řekové Evropané přejímali orientální kulturu

12 Nejdůležitější výpravy
1. křížová výprava ( ) dobytí Jeruzaléma (až do 1187) 

13 Nejdůležitější výpravy 2.český král Vladislav II. 
2. křížová výprava ( ) - účast českého krále Vladislava II. Zúčastnil se po boku římsko-německého císaře Konráda III. (příbuzný) Panovník absolvoval pouze část cesty, dorazil do Cařihradu V létě se přes Kyjev a Krakov vrátil domů. R.1158 získal za pomoc císaři Fridrichu Barbarossovi královský titul

14 Nejdůležitější výpravy
3. křížová výprava ( ) - účast anglického krále Richarda "Lví Srdce„, německého císaře Fridricha Barbarossy a francouzského krále Filipa II. Augusta Fridrich Barbarossa zahynul utopením v řece  Císař, který si postoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalycadmus. Ale jakýsi rozumný muž řekl:"Nemůžeš plavat proti toku řeky!" Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu a proti síle řeky. Ačkoli každý se snažil ho zastavit, vstoupil do vody a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynul...

15 3. křížová výprava Mezi zbývajícími panovníky panovaly spory
Francouzský král poté onemocněl a vrátil se domů. Doma ještě intrikoval proti nepřítomnému anglickému králi

16 3.křížová výprava Richard Lví srdce – bojoval nejdéle s tureckým sultánem Saladinem uzavřeli několikaleté příměří Richard byl při zpáteční cestě zajat rakouským vévodou (na příkaz německého císaře Jindřicha VI. a francouzského krále Filipa) ze zajetí (2 roky) se musel vykoupit

17 Richard Lví srdce Po návratu domů bojoval se svým bratrem (Jan Bezzemek) a francouzským králem Filipem v bojích byl zraněn a zemřel (1199) z jeho doby pochází legenda o zbojníku Robinu Hoodovi Sám byl velmi statečný – prototyp rytíře

18 Tři významní panovníci
Filip II. August Richard Lví srdce Fridrich Barbarossa

19 Dětská křížová výprava 1212
zakládala se na myšlence, že hříšníci nemohou zvítězit, proto pošleme "čisté" děti - církev se postavila proti - účast dětí od 12 do 14 let - část byla prodána do otroctví (už při nalodění v Marseille), část se poztrácela cestou, část se vrátila (z ital. pobřeží)

20 Dětská křížová výprava
Výpravy dětí z Francie a z Německa ale nejsou historicky dokázány, možná jde jen o legendu

21 Důsledky křížových výprav
Křížové výpravy neměly žádný vojenský význam. Projevil se zde jen velký vliv církve a papeže. Zbohatla obchodní města jako Benátky, Janov nebo Marseille. Lodě dopravovaly bojovníky i poutníky do Svaté Země. Došlo k rozšíření obchodního spojení s východním Středomořím (i po vyhnání křižáků).

22 Důsledky křížových výprav
Evropa se seznámila s cizími kulturami (arabskou, byzantskou), s novým způsobem života - přepychové oblékání, lov se sokolem, hra v šachy, používání horkých lázní, voňavek, konzumace vín a ostré kořeněné stravy. Evropané získali nové zkušenosti v řemeslnictví - výroba skla, hedvábí, cukru z cukrové třtiny, výroba luxusních látek (brokát).

23 Důsledky křížových výprav
První použití erbů (na štítech, pečetích). Z ženy se stala dáma vyžadující dvornost a úctu muže (opěvování - dvorská rytířská poezie).

24 Důsledky křížových výprav
Křížové výpravy však měly těžké důsledky pro lidové vrstvy (ožebračení, smrt, zhoršení svého postavení).

25 Co jsme převzali z Východu
Poznáš potraviny?

26 Co jsme převzali z Východu
Poznáš ovoce?

27 Co jsme převzali z Východu
Poznáš plodinu a její produkt?

28 Co jsme převzali z Východu

29 Co jsme převzali z Východu

30 Móda

31 Rytířské řády vznik na ochranu poutníků, hranic a ke zdravotní službě
TEMPLÁŘI – od lat.templ (chrám)  pomoc poutníkům, nemocnice později finanční velmoc, první „bankéři“ okradeni francouzským králem – 13.října (pátek) 1307 – falešně obviněni

32 Rytířské řády JOHANITÉ – podle sv.Jana charitativní činnost
později na Rhodu a na Maltě – maltézští rytíři

33 Rytířské řády Řád německých rytířů nejbojovnější
později měli vlastní stát v Pobaltí – boje se sousedy

34 Jiné křížové výpravy Pyrenejský poloostrov – reconquista – boje proti Arabům (do 1492) Polabští Slované – záminka šíření křesťanství Proti husitům

35 Pocvič si angličtinu


Stáhnout ppt "Křížové výpravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google