Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Křížové výpravy – kruciáty
Křížové výpravy = vojenská tažení evropských panovníků a šlechty do pohanských oblastí nebo proti muslimům či kacířům - vyhlašovány papežem (motivy náboženské, mocenské, kořistnické) - vojáci označeni červeným křížem na oděvu a válečných praporech (řád johanitů - maltézští rytíři, řád templářů, řád německých rytířů) křižáci Znak Jeruzalémského království

3 11. století - vpád Turků na Blízký východ přerušení obchodních cest z Evropy do Číny, dobytí Jeruzaléma a Palestiny, vraždění evropských poutníků, kteří šli navštívit Boží hrob Cíl křížových výprav na Blízký východ: osvobodit Svatou zemi (Palestinu) od muslimů, obnovit křesťanství v této oblasti zajistit křesťanským poutníkům volný přístup k Božímu hrobu v Jeruzalémě šířit křesťanství mimo Evropu

4 Účastníci křížových výprav:
šlechtické družiny z Francie, nynější Belgie, Nizozemí, německých oblastí Svaté říše římské, Anglie, Čech atd. panovníci, šlechtici i společenská spodina (vidina bohaté kořisti)

5 Počítačová rekonstrukce
Chrám Božího hrobu

6 Směry křížových výprav do Svaté země
Na křížových výpravách bohatla italská obchodní města (Benátky, Janov) – jejich lodě dopravovaly bojovníky. Neblahé důsledky měly křížové výpravy pro byzantskou říši.

7 Uskutečnilo se osm křížových výprav:
1. křížová výprava (1096 – 1099) - za výpravou stojí papež Urban II. dobyt Jeruzalém (křesťané ovládají město do roku 1187) → vznik křižáckých států (Edessa, Tripolis, Antiochea) Krak des Chevaliers (12. stol.) Výrazem moci a síly křižáků měl být i tento mohutný hrad ukrytý v syrských horách.

8 2. křížová výprava (1147 – 1149) účast francouzského krále Ludvíka VII. a německého císaře Konráda III. → snaha rozšířit křižácká území → neúspěch 1187 bitva u Hattínu → Saladin dobyl Jeruzalém

9 Barbarossova smrt v řece Salef (Saxon Chronicle)
3. křížová výprava (1189 – 1192) pokus znovudobýt Jeruzalém → částečný úspěch – Jeruzalém dobyt není, ale křesťané mají povolený pobyt v Jeruzalémě - účastnili se Fridrich I. Barbarossa, Richard Lví srdce, Filip II. August Císař, který si postoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalycadmus. Ale jakýsi rozumný muž řekl:"Nemůžeš plavat proti toku řeky!" Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu a proti síle řeky. Ačkoli každý se snažil ho zastavit, vstoupil do vody a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynul... Barbarossova smrt v řece Salef (Saxon Chronicle)

10 4. křížová výprava (1202 – 1204) dobyt Cařihrad → křižáci nebojovali proti muslimům , ale ortodoxním křesťanům; získali obrovskou kořist, ovládli část byzantského území) Útok křižáků na Konstantinopol

11 5. křížová výprava (1216 – 1221) - marný pokus dobýt Káhiru 6. křížová výprava (1228 – 1229) - vedl ji císař Fridrich II. Štaufský → diplomatická jednání, Jeruzalém získán smlouvou (pouze do roku 1244) 7. a 8. křížová výprava (1248 – 1254, 1270) v čele francouzský král Ludvík IX.; snaha znovudobýt Jeruzalém; neúspěch (sám král podlehl moru či úplavici v Tunisu, po smrti prohlášen za svatého) → 1291 dobyta poslední křižácká pevnost Akkon → postupný zánik křesťanského panství v Palestině

12 1212 – dětská křížová výprava
neúspěšná třetí křížová výprava (zahynul v ní i císař Fridrich Barbarossa) myšlenka to, co nedokázali hříšní dospělí, by mohly zvládnout děti úspěšnou výpravu by mohly vést čisté a nevinné dětské duše

13 Francie - malý pasáček Štěpán:
„Jsem povolán vést malé křižáky a osvobodit Kristův hrob!“ - vzbudil obrovské nadšení, přidávaly se k němu houfy chlapců i dívek Německo - chlapec jménem Mikuláš za Štěpánem a Mikulášem se vydaly desetitisíce dětí (francouzský král zabránil odchodu dětí ze země) na cestu se vydaly děti z německých oblastí mnoho dětí zemřelo dřív (hlad a nemoci), než dorazily k moři zbylé děti - do rukou pirátů – prodej do otroctví

14 Význam křížových výprav: vzrůst moci a bohatství církve
rozvoj měst a dálkového obchodu nové plodiny (mák, rýže, broskve, pomeranče, citrony, koření…) zdokonalení výroby - větrné mlýny, zavodňování, znalost hedvábí, bavlny, sametu atd. příchod byzantské a arabské vzdělanosti do Evropy postupné zvyšování kulturní úrovně v Evropě

15 Křížové výpravy proti Arabům na Pyrenejském poloostrově
rekonquista – boj za znovuovládnutí Pyrenejského poloostrova (dokončena 1492)

16 Poslední útočiště katarů
Křížové výpravy proti kacířům 13. století – výpravy proti katarům v jižní Francii Kataři (z řeckého katharos = čistý, dokonalý; odvozen výraz kacíř) = albigenští (podle města Albi - jižní Francie) heretické hnutí - destabilizace společnosti (odmítání manželství, daní, hospodářských povinností atd.) - potlačeno Hrad Queribus Hrad Montségur Katarství bylo přísně asketické. Pokud se věřící chtěl stát „dokonalým“, tedy dosáhnout nejvyššího stupně v albigenské hierarchii, musel prokázat své schopnosti k vedení života „dokonalého“ roční zkouškou. Během ní musel zachovávat každé pondělí, středu a pátek posty, vykonat ve všech třech obdobích pokání jen o chlebu a vodě a po celý čas se zdržet produktů pohlavního styku: masa, mléka, vajec a sýra. Jedinou výjimku z tohoto přísného pravidla představovala konzumace ryb, o nichž kataři věřili, že nejsou plodem pohlavního styku, nýbrž vody samé. Veškerý sexuální kontakt byl samozřejmě zakázán, zvláště v posledních obdobích hnutí, kdy byl přísně zavrhován i nejnevinnější fyzický kontakt mezi mužem a ženou. Pokud byl kandidát na „dokonalého“ ženatý, musel svého partnera opustit, pokud nebyl, bylo pravidlem dodržovat celoživotní celibát. Poté, co kandidát dosáhl statusu „dokonalého“, vedl nový život, v němž přísně dodržoval všechna předepsaná pravidla a jenž byl mnohem tvrdší, než obdobný život většiny katolických asketických řádů, poněvadž nekompromisní katarská teologie nepřipouštěla nápravu chyb žádnými prostředky, jakými byly katolická zpověď, lítost a pokání. Navíc všechny přestupky byly hodnoceny stejně, proto např. požití vajíčka bylo stejně závažné jako dopuštění se krádeže nebo spáchání vraždy. Jakékoliv porušení kodexu zbavovalo hříšníka statusu „dokonalého“ a vydávalo ho znovu Satanovu světu. Poslední útočiště katarů

17 Křížové výpravy proti Pobaltským Slovanům
vojenská tažení ve 13. a 14. století do Pobaltí, kde žili pohané Přemysl Otakar II. – podnikl do Pobaltí jednu výpravu (1254) založil město Královec (= Kaliningrad)

18 15. století – křížové výpravy proti husitům

19 1231 – Svatá inkvizice = organizace, která pronásledovala kacíře
Galileo Galilei u inkvizice

20 Křížové výpravy Seznam použitých pramenů:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Čechura, Jaroslav a kol.: Dějepis pro 7. roč. ZŠ a 2. ročník osmiletého gymnázia. SPN, Praha 2001 Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN, Praha 2002 Mandelová, Helena a kol.: Středověk (Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia). Kartografie, Praha 2002


Stáhnout ppt "Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google