Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 Větřní Téma hodiny: Křížové výpravy Doporučeno pro: 7. ročník Předmět: dějepis Autor: Jakub Komrska

2 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY Úvod a vysvětlení:
Kolem křížových výprav panuje mnoho legend a polopravd. Záleží vždy na úhlu pohledu toho, kdo se tématem zabývá. Byl to boj o moc, území, majetek. Boj náboženských odlišností. Boj křesťanů proti muslimům- mohamedánům.

3 stále se zhoršující vztahy křesťanů a muslimů ve Svaté zemi
Důvody: stále se zhoršující vztahy křesťanů a muslimů ve Svaté zemi druhorození synové panovníků také toužili po vlastním území náboženská pobídka k osvobození posvátných míst z rukou „ nevěřících“ zprávy o bohatství arabských území nedostatek půdy k rozdělování šlechticům,chronický nedostatek financí

4 PRŮBĚH UDÁLOSTÍ r vyhlásil papež URBAN II. První KRUCIÁTU- oficiálním důvodem bylo osvobození Božího hrobu a dalších posvátných míst od muslimů výprav bylo celkem od 11. do 13. století 7, ale první byla nejúspěšnější vznikla křesťanská panství ve Svaté zemi vznikají i rytířské řády jako templáři a johanité a rytířská kultura vůbec 1204, 4. výprava nedošla do Sv. země, ale dobyla Byzantskou říši a vzniklo zde tzv. Latinské království

5 poznání a osvojování si výdobytků arabské kultury a vzdělanosti
Výsledky: poznání a osvojování si výdobytků arabské kultury a vzdělanosti zlepšení hygieny v Evropě ( po arabském vzoru) koření, voňavky, drahé látky a koberce převzetí lékařských poznatků a architektury zápornou stránkou byly velké ztráty na životech na obou stranách

6 OBR. 18 – křižácká jízda Křesťanští bojovníci

7 OBR Saracéni Jejich protivníci- saracéni ( Arabové či Turci )

8 OBR. 20 – Mapa výprav Mapa jednotlivých tras kruciát

9 OBR. 21 – válečné tažení Nejčastěji v čele křesťanského vojska byl nesen či vezen obrovský kříž jako symbol i okamžité připomenutí za co se bojuje.

10 SLOVNÍK, informace pro zvídavé:
Mohamedán- jiné označení pro muslimského náboženského příslušníka. Název je odvozen od toho, že muslimové uznávají proroka a náboženského vůdce Mohameda, jenž žil na přelomu 6. a 7. stol. Kruciáta- název pro křížové tažení je odvozen z latinského výrazu pro kříž: crux, crucis, což se vyslovuje: Krux, krucis…

11 Slovník II Templáři neboli Řád Šalamounova chrámu v Jeruzalémě a Johanité- Řád sv. Jana Jeruzalémského- vojenská seskupení na ochranu a péči o poutníky. Zejména Templáři se stali mimořádně mocným politickým seskupením v Evropě. Poč. 14. stol. byli násilně zrušeni za spolupráce francouzského krále Filipa Sličného a papeže.Johanitům se později říkalo Maltézští rytíři a pod tímto názvem fungují i v současnosti. Křížová výprava dětí- velmi zvláštní a tragická kapitola v průběhu kruciát. Uskutečnila se r. 1212, bez výsledků a zahynulo nebo bylo zavlečeno do otroctví na 30 000 dětí hlavně z Německa a Francie.

12 ÚKOLY: Zjistěte a doložte, která kultura byla na vyšší úrovni, zda křesťanská, či arabská. Zkuste se vcítit do role dětského bojovníka a popište své pocity. Jak myslíte že byste byli oblečeni a vystrojeni? Byli Mohamedáni opravdu „ nevěřící“ ? DOPLNÉNÍ INFORMACÍ: Film Království nebeské, knihy Holgera Arbmanna Křížové výpravy a Miroslava a Věry Hrochových s názvem Křižáci v Levantě a Křižáci ve Svaté zemi.

13 OBR. 18 - http://www. lehnswesen. de/bilder/kreuzzuege/kreuzzuege8
OBR OBR OBR OBR


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google