Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní tematická síť F NTS F – národní tematická sít F Ing. Václav Götz 19.listopadu 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní tematická síť F NTS F – národní tematická sít F Ing. Václav Götz 19.listopadu 2007."— Transkript prezentace:

1 Národní tematická síť F NTS F – národní tematická sít F Ing. Václav Götz 19.listopadu 2007

2 Národní tematická síť F NTS F – národní tematická sít F Sdružuje realizační týmy projektů zaměřené na integraci cizinců, etnických menšin, žadatelů o mezinárodní ochranu a azylantů na trhu práce v hostitelské zemi nebo v zemi původu.

3 Instituce sdružené v NTS F NTS F – národní tematická sít F MV ČR – odbor azylové a migrační politiky MPSV ČR – odbor migrace a integrace cizinců Správa uprchlických zařízení MV ČR MPSV ČR – správa služeb zaměstnanosti

4 Projekty sdružené v NTS F NTS F – národní tematická sít F Proč mají zůstat stranou? příjemce: Konsorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR Podpora nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu příjemce: Organizace pro pomoc uprchlíkům Polis příjemce: Člověk v tísni, Společnost při ČT, o.p.s.

5 Projekty sdružené v NTS F NTS F – národní tematická sít F Human Step příjemce: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Work in Czech příjemce: Sdružení občanů zabývajících se emigranty Work in Prague příjemce: Organizace pro pomoc uprchlíkům

6 Cílové skupiny v NTS F NTS F – národní tematická sít F Primární cílová skupina (klienti) : - Žadatelé o mezinárodní ochranu - Nezletilí žadatelé o mezinárodní ochranu bez doprovodu - Romové a příslušníci národnostních menšin - Cizinci dlouhodobě pobývající na území ČR - Cizinci a azylanti dlouhodobě pobývající na území hlavního města Prahy

7 Cílové skupiny v NTS F NTS F – národní tematická sít F Sekundární cílová skupina (majoritní společnost): - MPSV ČR odbor migrace a integrace - MPSV ČR správa služeb zaměstnanosti - Orgány státní správy a samosprávy (školy, obce, magistráty) - MŠMT ČR - MZV ČR - MV ČR - AZ MV ČR - UP - Potenciální zaměstnavatelé - Cizinecká policie - Média

8 Zaměření mainstreamingové strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F - Lokální setkání účastníků procesu (klienti, majoritní společnost) - Workshopy a semináře s cílovou skupinou - Konference, mezinárodní setkání a projektové prezentace

9 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F První koncept vznikl v lednu 2007: - Kampaň „legální versus nelegální trh práce“ - Internetová databáze pracovní nabídky a poptávky - Video prezentace jednotlivých projektů - Prezentace projektů prostřednictvím TV - Kulaté diskusní stoly NTS F - Prezentace výstupů na mezinárodní úrovni (např. Švédsko, Malmö, květen 2007)

10 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F V rámci NTS F vznikly 3 pracovní skupiny: A) Skupina „komiks“ Kampaň „legální versus nelegální trh práce“ směřovaná formou kresleného komiksu a plakátu na primární cílovou skupinu.

11 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F A) Skupina „Komiks“

12 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F A) Skupina „komiks“

13 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F A) Skupina „Komiks“

14 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F A) Skupina „Komiks“

15 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F A) Skupina „Komiks“

16 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F B) Skupina „Video“ Video prezentace vybraných projektů směřovaná na sekundární cílovou skupinu (prezentace projektů na workshopech a konferencích).

17 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F C) Skupina „Kulaté stoly“ Na přelomu roku 2007/2008 jsou plánována diskusní fóra v Brně, v Poděbradech a v Liberci na téma „Přístup na trh práce pro obtížně zaměstnavatelné skupiny“ za účasti širší odborné veřejnosti s klienty projektů.

18 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F C) Skupina „kulaté stoly“

19 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F V rámci NTS F vznikl také nápad zkusit využít stávající struktury a pravidelné akce zaměřené na integraci cizinců a minoritních skupin do majoritní společnosti.

20 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F V rámci NTS F vznikl díky dodatečné výzvě pro Akci 3 projekt „Step to Net“ (www.steptonet.cz) s následujícími mainstreamingovými aktivitami:www.steptonet.cz A) Konference v Karolinu UK Praha na téma „ Nový azylový zákon versus realita“.

21 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F B) Dvoudenní workshop v Poděbradech pro státní správu a samosprávu na téma: „Přístup na legální trh práce v Evropské unii pro žadatele o mezinárodní ochranu a další migranty z neevropských zemí“. C) Diseminace výstupů projektů na mezinárodním setkání s evropskými politiky a úředníky v lednu 2008 v Bruselu.

22 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F D) Diseminace výstupů projektů na národní úrovni, tří setkání v rámci kulatých diskusních stolů za účasti klientů projektů a tvůrců politik. E) Workshop na téma "Legální zaměstnávání cizinců" a filmová prezentace projektů při filmovém festivalu „Jeden svět“.

23 Společná mainstreamingová strategie NTS F NTS F – národní tematická sít F Hlavní cíl mainstreamingové strategie: Změna postojů majoritní společnosti vůči etnické rozmanitosti vedoucí k aktivní imigrační politice státu.

24 Děkuji za pozornost NTS F – národní tematická sít F


Stáhnout ppt "Národní tematická síť F NTS F – národní tematická sít F Ing. Václav Götz 19.listopadu 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google