Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ReStEP – Základní informace Plný název: ReStEP – Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (Regionální udržitelná energetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ReStEP – Základní informace Plný název: ReStEP – Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (Regionální udržitelná energetická."— Transkript prezentace:

1 ReStEP – Základní informace Plný název: ReStEP – Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (Regionální udržitelná energetická strategie založená na interaktivní mapě zdrojů) Doba trvání: 3 roky - 11/2011 – 10/2014 Program: EC LIFE+

2 ReStEP – Project overview Řešitelský tým: Koordinující příjemce : Česká zemědělská univerzita v Praze Přidružení příjemci : VÚMOP, v.v.i. CZ Biom ETRC, EcoTrend Research Centre, s.r.o. MŽP

3 Hlavní cíle: Vytvoření a implementace nové komplexní metody hodnocení potenciálu a limitů OZE Hlavní výstupy: Interaktivní mapa OZE – IS RESTEP Metodika posuzování OZE – Regional Sources Assessment (RSA) Encyklopedie RESTEP Implementace vytvořeného nástroje – zvýšení povědomí o aplikaci RESTEP mezi cílovými skupinami Cílové skupiny: Státní správa, samospráva Investoři Neziskovky, zainteresovaná veřejnost

4 Interaktivní mapa Obsáhlá databáze statistických podkladů Možnost parametrizace, simulace různých scénářů Sdružuje několik desítek datových zdrojů do jedné aplikace Volně k dispozici Podpůrný a argumentační charakter vytvořený na základě vědecké báze a relevantních datových zdrojů Využití při tvorbě koncepcí, plánů, strategií a dalších dokumentů IS RESTEP

5 Certifikovaná metodika MZE, doporučujícího charakteru Posouzení vlivu realizace záměru na obnovitelné a druhotné zdroje – účelnost a efektivitu jejich využití – návaznost záměru na podmínky a potřeby místa a regionu – využití infrastruktury – stav půdy, vody, krajiny a životního prostředí objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů využitelná pro odbory životního prostření, regionálního rozvoje, zemědělství, územního plánování a další Metodika RSA

6 Informační zázemí IS RESTEP Filozofie RESTEP, popis jednotlivých vrstev Většina zpracovaných vrstev popsaná ve třech úrovních – Úvodní stručný popis s pevnou strukturou pro rychlou orientaci – Prezentace – Expertní popis Encyklopedie RESTEP

7 Konference, semináře, workshopy, prezentace – MŽP – Kraje – Univerzity Další výstupy Celkem více než 40 akcí, přes 500 účastníků Zapojení expertů Dotazníky - zpětná vazba pro tvorbu IS RESTEP Webové stránky www.restep.cz – vše v jednomwww.restep.cz Medializace – tisk, internet, mluvená média

8 Dopad Příprava studií a podkladů pro veřejnou správu – Pardubický kraj – Středočeský kraj – Jihočeský kraj – NP Šumava Studie pro soukromý sektor – Posouzení potenciálu území pro BPS Potenciál orné půdy Ochrana půdy, vhodné složení substrátu – Dostupnost zbytkové biomasy pro kogeneraci

9 Další rozvoj prostřednictvím: Přípravy nových národních projektů – TAČR – NAZV – a další… Přípravy mezinárodních projektů a spolupráce v zahraničí – Horizon 2020 – LIFE+ – EUSDR - ReStEP představen na seminářích EU Strategy for the Danube Region - Podpora priority Sustainable Energy Development Spolupráce s veřejnou správou, odbornou sférou, soukromým sektorem Pokračování projektu Usilujeme o široké využití RESTEPu a máme zájem o další spolupráci


Stáhnout ppt "ReStEP – Základní informace Plný název: ReStEP – Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (Regionální udržitelná energetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google