Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_19

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_19"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_19
Název materiálu: Jazyk a jazykové skupiny Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se vývojem jazyka a jazykovými skupinami. Očekávaný výstup: Žáci dokážou přiřadit jazyky do jazykových skupin. Klíčová slova: jazyky, jazyková skupina, slovanské, baltské, románské, germánské Metodika: Slouží jako podklad pro výklad učiva. Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Jazyk a jazykové skupiny

3 Jazyk prostředek komunikace
= soubor gramatických a syntaktických pravidel a lexikálních jednotek neustále se vyvíjí z hlediska gramatiky i slovní zásoby má varianty: a) spisovný b) nespisovný

4 Národní jazyk = jazyk jednoho národa, který zahrnuje formu spisovnou i nespisovnou je zaznamenán ve lexikonech Slovník spisovného jazyka českého Slovník spisovné češtiny

5 Vznik jazyka podle domněnek vznikl asi před 50 000-100 000 lety
přesné datum nelze určit, protože neexistují žádné písemné záznamy z té doby 1. písemné záznamy jsou 6 tis. let staré 2 teorie pro vznik jazyka: vznikl na jednom místě, ze kterého se později rozšířil po celém světě vznikal na více místech najednou

6 Rozdělení jazyků jazyky můžeme dělit do několika skupin podle společného základu (dle podobností) skupinám jazyků, které si jsou podobné z hlediska slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti říkáme jazykové skupiny

7 Indoevropské jazyky největší jazyková skupina
zahrnují asi 150 jazyků – 2 miliardy mluvčích nalezneme je v Evropě, Indii a Přední Asii

8 Jazykové skupiny Baltské – litevština, lotyština
Germánské – norština, švédština, dánština, islandština, angličtina, němčina, nizozemština Románské – portugalština, španělština, francouzština, italština, rétorománština Slovanské – polština, srbština, slovenština, čeština, ukrajinština, běloruština, ruština, bulharština, chorvatština, slovinština

9 Slovanské jazyky

10 Slovanské jazyky Ukázka podobnosti: matka (čeština) мать (ruština)
мати (ukrajinština) mati (slovinština) маці (běloruština) majka (chorvatština) мајка (srbština) майка (bulharština)

11 Rozšířenost jazyků podle počtu mluvčích – čínština a angličtina
nejvíce jazyků nalezneme v Asii a Africe nejméně jazyků je v Evropě za světový jazyk, tedy jazyk mezinárodní, lze považovat angličtinu

12 Podoba jazyka psaná – jazyk je zaznamenáván různými způsoby - pro Evropu je nejrozšířenější latinka - dále se užívá také azbuka - případně obrázkové písmo (Japonsko) mluvená – odlišuje se značně svou výslovností škola – Schule - School

13

14 Zajímavosti ve Švýcarsku se užívají 4 úřední jazyky – němčina, italština, francouzština, rétorománština úředním jazykem Rakouska je němčina, která se odlišuje od němčiny v Německu jen velmi málo, například ve slovní zásobě maďarština patří mezi jazyky ugrofinské, tedy nemá žádné společné znaky s jazyky slovanskými

15 Použitá literatura František Čermák. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, ISBN Školní atlas světa. Praha: Kartografie, ISBN


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_19"

Podobné prezentace


Reklamy Google