Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA nervové (reflexní) řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA nervové (reflexní) řízení"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA nervové (reflexní) řízení

2 Vývoj nervové soustavy
2

3 neuron 3

4 Šíření nervového vzruchu
polarizace buňky-klidový potenciál prahový podnět-podráždění-depolarizace b.,-akční potenciál(vzruch)‏ repolarizace-návrat ke klidovému pot., -Na+-K+ pumpa 4

5 5

6 6

7 Směr šíření vzruchu synapse-budivé-mediátory-acetylcholin, noradrenalin tlumivé-mediátory-kys.gama-aminomáselná 7

8 8

9 9

10 NS člověka Ústřední nervová soustava- Obvodové (periferní) nervy-
mozek páteřní mícha Obvodové (periferní) nervy- podle směru vedení vzruchu Dostředivé, odstředivé, smíšené Podle řídící fce Mozkové, mišní, vegetativní 10

11 Mozek 11

12 centrální nervová soustava-šedá, bílá hmota
Obaly CNS -tvrdá plena-míšní vak - pavučnice -omozečnice-plena míšní 12

13 Dutiny CNS Míšní kanál- IV(nad prodlouženou míchou)- Sylviův kanálek(střední mozek)- III(mezimozek)-I,II(koncový mozek)-mmm-ze IV mezi omozečnici a pavoučnici mmm-150 ml-bílkoviny,glukóza 13

14 Mícha páteřní- 14

15 Míšní dráhy Zadní provazce míšních drah=vzestupné(senzitivní) dráhy-inf. z receptorů Přední provazce míšních drah=-sestupné (motorické) -pyramidové-koncový mozek-volní pohyby - mimopyramidové-automatické pohyby, rovnováha těla, svalové napětí Fce míchy: -centrum míš.jednoduchých reflexů-obraných (trouba), napínacích (patelární ref.), vyprazdňovacích (kálení, močení,erekce)‏ - převodní fce 15

16 Reflex-funkční jednotka nerv.řízení-reflexní oblouk -5částí
16

17 Oddíly mozku-…mozkový kmen-nejstarší část=PM,VM,SM šedá hmota-těla+dendrity bílá hmota-axony
17

18 Mozkový kmen-retikulární formace-ústředí dýchání, krevního oběhu, řízení trávicí soustavy, udržuje mozk. kůru v aktivitě(selekce inf.) Prodloužená mícha 4 komora mozková obranné reflexy-kýchání, kašlání,mrkání, slzení, zvracení potravní reflexy-sání, polykání, slinění, žal. štáva 18

19 Prodloužená mícha 19

20 Varolův most retikulární formace spojuje koncový mozek s mozečkem
centrum řízení slz, slin Zornicový reflex, akomodace čočky 20

21 Mozeček dvě polokoule Purkyňovy b. reguluje sv., napětí
=těl.rovnováha+ plynulost pohybů koordinace pohybů- přesných, jemných, rychlých 21

22 Střední mozek nejmenší oddíl mozku Sylviův kanálek
Končí část zrakových a sluchových nervů ovlivňující pohyby těla za zvukem, očí ve směru podnětu Střední mozek 22

23 hrboly-talamus-nervová vl
hrboly-talamus-nervová vl. do koncového mozku, citový přízvuk prožitků(zčervenání, zblednutí, pláč,…) Podhrbolí=hypotalamus-podvěšek=hypofýza nadvěšek-šišinka-spánek,bdělost 3 mozková komora řídí: homeostázu -těl.t.,osm.tl., tělesnou teplotu, +vylučuje horm, Mezimozek 23

24 Biologie člověka - Endokrinní systém
limbický systém sídlo emocí - strach,hněv,smutek,radost,láska-ovládá pocity příjemnosti, nepříjemnosti Biologie člověka - Endokrinní systém

25 Koncový mozek-hemisféry, kalózní těleso, plášť-brázdy-laloky, závity
řídí činnost org.-přijímá, zhodnocuje, vysílá inf., ukládá 25

26 Koncový mozek 26

27 Obvodové (periferní)nervy
míšní nervy mozkové nervy vegetativní sympatické parasympatické 27

28 Míšní nervy 28

29 29

30

31 -veg. uzliny-ganglia- mimo CNS Řízeno z hypotalamu.
Vegetativní-řídí vnitřní orgány nezávisle na naší vůli -veg. uzliny-ganglia- mimo CNS Řízeno z hypotalamu. 31

32 Sympatikus-povzbuzuje uvolňování energie, při zátěžových stavech
Obecně: Parasympatikus-podporuje výživu a vylučování,umožňuje zotavení a jeho vliv převažuje v klidu. (-srdeční fr.,krevní tlak,stažení průdušek,podporuje TS, vylučování tr. štáv) Sympatikus-povzbuzuje uvolňování energie, při zátěžových stavech (+srdeční činnost,+krevní tlak,tlumí Ts,+glukóza v krvi, tělesná teplota…) 32

33 33

34 Nervová činnost-nižší-NR, vyšší-PR
Základ NČ=reflex-5 částí 1)nepodmíněný- stálý ,vrozený, druhově specifické. Centra –v šedé hmotě CNS kromě kůry koncového mozku Trvají po celý život (útlum)‏, stejné ref.oblouky Nejsložitější formou vrozených reakcí=Instinkty (pudy)- zřetězené soubory reflexů -sebezáchovy, rozmnožovací,potravní, sociální 2)podmíněný-dočasný,získaný procesem učení(předpoklad-paměť),umožňuje adaptaci na měnící se podmínky Centra v mozkové kůře Vznikají a zanikají (=vyhasínaní)během života Vznik podmíněných reflexů-I.P.Pavlov- pokusy se psy 34

35 Vyšší nervová činnost Zajištěna PR
Paměť=uložení inf.v mozku v podobě paměťových stop,podmínka pro vytváření PR Učení=vytváření paměťových stop(PR)‏ I.signální soustava-u vyšších živ.+člověk Vytváření PR na základě konkrétních podnětů-fyzikální, biol.,chem., základ konkrétního myšlení u čl. II. signální soustava- jen u čl., Vytváření PR na základě abstraktních podnětů-slovo, řeč, myšlenka =podstata lidského abstraktního myšlení


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA nervové (reflexní) řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google