Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU"— Transkript prezentace:

1 1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU
Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST …………... ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO ………………, VNÍMÁ …………….. I STAV UVNITŘ TĚLA, ……………………… A UCHOVÁVÁ INFORMACE A VYVOLÁVÁ ………………….. NA PŘICHÁZEJÍCÍ ………………… DÁLE PRODUKUJE ……………………

2 1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU
Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST VŠECH ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO CELEK , VNÍMÁ OKOLÍ I STAV UVNITŘ TĚLA, ZPRACOVÁVÁ A UCHOVÁVÁ INFORMACE A VYVOLÁVÁ REAKCE NA PŘICHÁZEJÍCÍ PODNĚTY DÁLE PRODUKUJE HORMONY MAX. 7 BODŮ

3 2. POPIŠTE STAVBU NERVOVÉ BUŇKY A NAPIŠTE, JAK SE JINAK TATO BUŇKY NAZÝVÁ
A – AXON E – BUNĚČNÉ JÁDRO B – DENDRIT F – MYELINOVÁ POCHVA C – BUNĚČNÉ TĚLO G – NERVOVÉ ZAKONČENÍ D – SCHWANNOVY BUŇKY h – RANVIEROVY ZÁŘEZY

4 2. POPIŠTE STAVBU NERVOVÉ BUŇKY A NAPIŠTE, JAK SE JINAK TATO BUŇKY NAZÝVÁ
A – AXON E – BUNĚČNÉ JÁDRO B – DENDRIT F – MYELINOVÁ POCHVA C – BUNĚČNÉ TĚLO G – NERVOVÉ ZAKONČENÍ D – SCHWANNOVY BUŇKY h – RANVIEROVY ZÁŘEZY G B C NEURON H D A F MAX. 9 BODŮ E

5 3. SPOJTE ČÁSTI NEURONU S JEJICH CHARAKTERISTIKAMI
TĚLO DENDRITY AXON JÁDRO MYELINOVÁ POCHVA NERVOVÉ ZAKONČENÍ KRÁTKÉ VÝBĚŽKY DLOUHÝ VÝBĚŽEK ŘÍDÍ NEURON SYNAPSE OBAL CYTOPLASMA S JÁDREM PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU ZABRŇUJE ŠÍŘENÍ VZRUCHU MEZI SOUSEDNÍMI NEURONY

6 3. SPOJTE ČÁSTI NEURONU S JEJICH CHARAKTERISTIKAMI
TĚLO DENDRITY AXON JÁDRO MYELINOVÁ POCHVA NERVOVÉ ZAKONČENÍ KRÁTKÉ VÝBĚŽKY DLOUHÝ VÝBĚŽEK ŘÍDÍ NEURON SYNAPSE OBAL CYTOPLASMA S JÁDREM PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU ZABRŇUJE ŠÍŘENÍ VZRUCHU MEZI SOUSEDNÍMI NEURONY MAX. 10 BODŮ

7 4. PŘIŘDTE POJMŮM ČÍSLA OD 1 DO TAK, ABY Z POJMŮ VZNIKL REFLEXNÍ OBLOUK
…… CNS …… EFEKTOR …… RECEPTOR …… DOSTŘEDIVÉ NERVY …… ODSTŘEDIVÉ NERVY

8 4. PŘIŘDTE POJMŮM ČÍSLA OD 1 DO TAK, ABY Z POJMŮ VZNIKL REFLEXNÍ OBLOUK
…3… CNS …5… EFEKTOR …1… RECEPTOR …2… DOSTŘEDIVÉ NERVY …4… ODSTŘEDIVÉ NERVY MAX. 5 BODŮ

9 … VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA … BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ
5. PŘIŘAĎTE CHARAKTERISTIKÁM REFLEXU PÍSMENA – n (NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY) - p (PODMÍNĚNÉ REFLEXY) … VROZENÉ … VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA … BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ … STÁLÉ, NEMĚNNÉ … I.P.PAVLOV … DÝCHACÍ r. … KÝCHACÍ r. … PSACÍ r. … ČÉŠKOVÝ r. … SACÍ r. … POLYKACÍ R. … SLINÍCÍ R. … MRKACÍ R.

10 P VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA P BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ
5. PŘIŘAĎTE CHARAKTERISTIKÁM REFLEXU PÍSMENA – n (NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY) - p (PODMÍNĚNÉ REFLEXY) N VROZENÉ P VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA P BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ N STÁLÉ, NEMĚNNÉ P I.P.PAVLOV N DÝCHACÍ r. N KÝCHACÍ r. P PSACÍ r. N ČÉŠKOVÝ r. N SACÍ r. N POLYKACÍ R. P SLINÍCÍ R. N MRKACÍ R. MAX. 13 BODŮ

11 6. VYSVĚTLETE PODSTATU 1. A 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVY
1. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA ………………………………… 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA …………………………………

12 6. VYSVĚTLETE PODSTATU 1. A 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVY
1. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA SIGNÁLY, KTERÉ JSOU ODRAZEM REALITY ZÁKLAD KONKRÉTNÍHO MYŠLENÍ 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA ABSTRAKTNÍ PODNĚTY ZÁKLAD ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ REČ, PSANÍ, MYŠLENÍ (JEN U ČLOVĚKA) MAX. 5 BODŮ

13 7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“
7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“. DOPLŇTE TEDY TEXT: ŠEDÁ HMOTA JE TVOŘENA ………………………………... BÍLÁ HMOTA JE TVOŘENA ………………………………….

14 7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“
7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“. DOPLŇTE TEDY TEXT: ŠEDÁ HMOTA JE TVOŘENA TĚLY NEURONŮ S DENDRITY BÍLÁ HMOTA JE TVOŘENA AXONY NEORUNŮ MAX. 2 BODY

15 8. doplŇTE INFORMACE O PÁTEŘNÍ MÍŠE
TRUBICE DLOUHÁ ………….. CM VYCHÁZÍ Z NÍ ……. PÁRŮ ………… NERVŮ NA PŘÍČNÉM ŘEZU JE CENTRÁLNÍ ……………………, OKOLO NĚJ ……………… HMOTA DO TVARU …... PŘEDNÍ ROHY JSOU ………… A VEDOU …………….. VLÁKNA ZADNÍ ROHY JSOU ………… A VEDOU ………………. VLÁKNA OKOLO ……… HMOTY JE HMOTA ………….

16 8. doplŇTE INFORMACE O PÁTEŘNÍ MÍŠE
TRUBICE DLOUHÁ CM VYCHÁZÍ Z NÍ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ NA PŘÍČNÉM ŘEZU JE CENTRÁLNÍ KANÁLEK, OKOLO NĚJ ŠEDÁ HMOTA DO TVARU H PŘEDNÍ ROHY JSOU ŠIRŠÍ A VEDOU ODSTŘEDIVÁ VLÁKNA ZADNÍ ROHY JSOU UŽŠÍ A VEDOU DOSTŘEDIVÁ VLÁKNA OKOLO ŠEDÉ HMOTY JE HMOTA BÍLÁ MAX. 12 BODŮ

17

18 9. DOPLŇTE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O MOZKU ( A), B) NEBO C) )
HMOTNOST MOZKU MUŽE JE … A) 1450 G B) 850 G C) 1850 G OBJEM MOZKU JE PŘIBLIŽNĚ … A) 2400 CM2 B) 1200 CM2 C) 800 CM2 RŮST MOZKU JE UKONČEN VE VĚKU KOLEM … A) 18 LET B) 3 LET C) 30 LET MOZEK SE SKLÁDÁ Z … ČÁSTÍ A) 2 B) 6 C) 9

19 9. DOPLŇTE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O MOZKU ( A), B) NEBO C) )
HMOTNOST MOZKU MUŽE JE A) A) 1450 G b) 850 G C) 1850 G OBJEM MOZKU JE PŘIBLIŽNĚ B) A) 2400 CM2 B) 1200 CM2 C) 800 CM2 RŮST MOZKU JE UKONČEN VE VĚKU KOLEM C) A) 18 LET B) 3 LET C) 30 LET MOZEK SE SKLÁDÁ Z B) ČÁSTÍ A) 2 B) 6 C) 9 MAX. 4 BODY

20 PAVUČNICE TVRDÁ PLENA OMOZEČNICE
10. MOZEK OBALUJÍ 3 MOZKOVÉ PLENY. ŠEŘAĎTE JE OD NEJBLIŽŠÍ K NEJVZDÁLENĚJŠÍ A URČETE, KDE SE VYSKYTUJE MOZKOMÍŠNÍ MOK PAVUČNICE TVRDÁ PLENA OMOZEČNICE

21 PAVUČNICE 1 TVRDÁ PLENA 3 OMOZEČNICE 2 MOK MEZI 1 A 2
10. MOZEK OBALUJÍ 3 MOZKOVÉ PLENY. ŠEŘAĎTE JE OD NEJBLIŽŠÍ K NEJVZDÁLENĚJŠÍ A URČETE, KDE SE VYSKYTUJE MOZKOMÍŠNÍ MOK PAVUČNICE 1 TVRDÁ PLENA 3 OMOZEČNICE MOK MEZI 1 A 2 MAX. 4 BODY

22 11. VYJMENUJTE JEDNOTLIVÉ SEGMENTY MOZKU
1) ……………………………………….. 2) ……………………………………… 3) ……………………………………… 4) ……………………………………… 5) ……………………………………… 6) ………………………………………

23 11. VYJMENUJTE JEDNOTLIVÉ SEGMENTY MOZKU
1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK MAX. 6 BODŮ

24 12. PŘIŘAĎTE OBRÁZKŮM MOZKU PŘÍSLUŠNÉ NÁZVY SEGMENTŮ
PRODLOUŽENÁ MÍCHA STŘEDÍ MOZEK MOZEČEK VAROLŮV MOST MEZIMOZEK KONCOVÝ MOZEK

25 12. PŘIŘAĎTE OBRÁZKŮM MOZKU PŘÍSLUŠNÉ NÁZVY SEGMENTŮ
PRODLOUŽENÁ MÍCHA STŘEDÍ MOZEK MOZEČEK VAROLŮV MOST MEZIMOZEK KONCOVÝ MOZEK MAX. 6 BODŮ

26 13. PŘIŘAĎTE JEDNOTLIVÝM SEGMENTŮM JEJICH HLAVNÍ FUNKCE
1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK CENTRUM PRO ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY ÚSTŘEDÍ POHYBU A ROVNOVÁHY CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ KONTROLA PRODUKCE SLZ A SLIN ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY, METABOLISMUS, HOSPODAŘENÍ S VODOU, REGULACE SPÁNKU A BDĚNÍ, PRODUKCE HORMONŮ

27 13. PŘIŘAĎTE JEDNOTLIVÝM SEGMENTŮM JEJICH HLAVNÍ FUNKCE
1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK CENTRUM PRO ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY ÚSTŘEDÍ POHYBU A ROVNOVÁHY CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ KONTROLA PRODUKCE SLZ A SLIN ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY, METABOLISMUS, HOSPODAŘENÍ S VODOU, REGULACE SPÁNKU A BDĚNÍ, PRODUKCE HORMONŮ MAX. 5 BODŮ

28 14. DOPLŇTE ÚDAJE O KONCOVÉM MOZKU
KONCOVÝ MOZEK JE …………………, NEJMLADŠÍ A ……………………………… ČÁST MOZKU, JEŽ JE TVOŘENA DVĚMA …………………………….. Na povrchu je ……………….. KŮRA MOZKOVÁ, JEŽ JE ZBRÁZDĚNA ……………………. MEZI KTERÝMI JSOU TZV. ………………………… ČLENÍME JE NA ……. LALOKY, JEŽ JSOU RŮZNÝMI CENTRY ČINNOSTÍ

29 14. DOPLŇTE ÚDAJE O KONCOVÉM MOZKU
KONCOVÝ MOZEK JE NEJVĚTŠÍ , NEJMLADŠÍ A NEJDOKONALEJŠÍ ČÁST MOZKU, JEŽ JE TVOŘENA DVĚMA HEMISFÉRAMI Na povrchu je ŠEDÁ KŮRA MOZKOVÁ, JEŽ JE ZBRÁZDĚNA RÝHAMI MEZI KTERÝMI JSOU TZV. ZÁVITY ČLENÍME JI NA 4 LALOKY, JEŽ JSOU RŮZNÝMI CENTRY ČINNOSTÍ MAX. 7 BODŮ

30 15. PŘIŘAĎTE LALOKŮM ČINNOSTI JEŽ ŘÍDÍ
ČELNÍ TEMENNÍ TÝLNÍ SPÁNKOVÝ ZRAK SLUCH A ROVNOVÁHA SIGNÁLY Z KŮŽE A SVALOVÝCH RECEPTORŮ BROCOVO CENTRUM – ŘEČ; MOTORIKA, CHUŤ A ČICH

31 15. PŘIŘAĎTE LALOKŮM ČINNOSTI JEŽ ŘÍDÍ
ČELNÍ TEMENNÍ TÝLNÍ SPÁNKOVÝ ZRAK SLUCH A ROVNOVÁHA SIGNÁLY Z KŮŽE A SVALOVÝCH RECEPTORŮ BROCOVO CENTRUM – ŘEČ; MOTORIKA, CHUŤ A ČICH MAX. 4 BODY

32 16. ZAkrouŽkujte Činnosti, JEŽ ZAJIŠŤUJE PRAVÁ HEMISFÉRA
VNÍMÁNÍ HUDBY ŘEČ VNÍMÁNÍ TVARŮ VĚDECKÉ SCH. MATEMAT.SCH. PŘEDSTAVIVOST VYNALÉZAVOST PSANÁ ŘEČ RACIONÁLNÍ ÚVAHA TROJROZMĚRNÁ PŘEDSTAVIVOST POHYBY PRAVÉ RUKY POHYBY LEVÉ RUKY …………….

33 16. ZAkrouŽkujte Činnosti, JEŽ ZAJIŠŤUJE PRAVÁ HEMISFÉRA
VNÍMÁNÍ HUDBY ŘEČ VNÍMÁNÍ TVARŮ VĚDECKÉ SCH. MATEMAT.SCH. PŘEDSTAVIVOST VYNALÉZAVOST PSANÁ ŘEČ RACIONÁLNÍ ÚVAHA TROJROZMĚRNÁ PŘEDSTAVIVOST POHYBY PRAVÉ RUKY POHYBY LEVÉ RUKY …………… MAX. 6 BODŮ

34 17. VYJMENUJTE ALESPOŇ 5 HLAVOVÝCH NERVŮ (Z 12)
1) ………………………………….. 2) ………………………………….. 3) ………………………………….. 4) ………………………………….. 5) …………………………………..

35 17. VYJMENUJTE ALESPOŇ 5 HLAVOVÝCH NERVŮ (Z 12)
1) ČICHOVÝ 2) ZRAKOVÝ 3) OKOHYBNÝ 4) TROJKLANNÝ 5) LÍCNÍ SLUCHOVĚ- ROVNOVÁŽNÝ, BLOUDIVÝ, PŘÍDATNÝ, JAZYKOHLTANOVÝ, PODJAZYKOVÝ MAX. 5 BODŮ

36 …………………….. 1) ……………………. 2) …………………… 3) …………………… 4) ……………………
18. KROMĚ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ A 12 PÁRŮ HLAVOVÝCH NERVŮ MÁME JEŠTĚ NERVY ÚTROBNÍ. Napište, o které nervy se jedná a vyjmenujte AlEspoŇ 5 ČINNOSTÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ …………………….. 1) ……………………. 2) …………………… 3) …………………… 4) …………………… 5) …………………… ………………………. 1) ……………………. 2) …………………… 3) …………………… 4) …………………… 5) ……………………

37 MAX. 10 BODŮ SAMPATIKUS 1) AKTIVUJE ORGANISMUS 2) ZVYŠUJE  ČINNOST
18. KROMĚ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ A 12 PÁRŮ HLAVOVÝCH NERVŮ MÁME JEŠTĚ NERVY ÚTROBNÍ. Napište, o které nervy se jedná a vyjmenujte AlEspoŇ 5 ČINNOSTÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ SAMPATIKUS 1) AKTIVUJE ORGANISMUS 2) ZVYŠUJE  ČINNOST 3) ROZŠIŘUJE PRŮDUŠKY 4) ROZŠIŘUJE ZORNICE 5) ZVYŠUJE SVAL. NAPĚTÍ VYVOLÁVÁ POCENÍ, PRODUKCI SLIN, TVORBU HORMONU V KŮŘE NADLEDVIN, ZESLABUJE PERISTALTIKU PARASYMPATIKUS 1) TLUMÍ ORGANISMUS 2) ZPOMALUJE  ČINNOST 3) ZUŽUJE PRŮDUŠKY 4) ZUŽUJE ZORNICE 5) SNIŽUJE SVAL.NAPĚTÍ VYVOLÁVÁ PRODUKCI SLIN A TRÁVICÍCH ŽLÁZ, ZPŮSOBUJE EREKCI POHL.ORG., ZESILUJE PERISTALTIKU STŘEV, MAX. 10 BODŮ


Stáhnout ppt "1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google