Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obvodová nervová soustava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obvodová nervová soustava"— Transkript prezentace:

1 Obvodová nervová soustava
Martina Kadlecová

2 Obvodová nervová soustava
nervy spojující CNS s ostatními částmi těla jednotlivé axony obaleny endoneurinem sdružují se do svazečků, obaleno perineurinem větší počet svazečků – nerv, obalen epineurinem vazivo-mechanická ochrana nervu somatická nervová soustava: nervy míšní a mozkové vegetativní nervová soustava (= autonomní)

3 Dělení nervů ONS Podle vstupu/výstupu mozkové míšní
Podle směru vedení vzruchu dostředivé nervy (aferentní, centripetální), - sensorické, speciální smysly - senzitivní, všeobecné smysly odstředivé nervy (eferentní, centrfugální) - hybné - vegetativní, hladké svalstvo, myokard, žlázy smíšené nervy

4 Somatická nervová soustava
Mozkové nervy (hlavové) 12 párů smíšené (3), dostředivé (3) nebo odstředivé (6) vystupují jádra hlavových nervů (mozkový kmen) Míšní nervy 31 párů smíšené v páteřním kanálu dělení na dorzální kořeny míšní (dostředivá vlákna) a ventrální (odstředivá vlákna) míšní nerv (spojení dorzálních a ventrálních kořenů) míšní segmenty (31 párů)

5 Vegetativní nervová soustava
řídí činnost vnitřních orgánů, srdce a žláz nezávisle na vůli Centrální složka mícha → retikulární formace mozkového kmene → hypotalamus → neokortex Periferní složka sympatické nervy parasympatické nervy (obvykle převažuje u každého orgánu jeden z nich, ale všude jsou oba – funkční rovnováha) - koordinace: mícha, prodloužená mícha, hypotalamus

6 Sympatikus X Parasympatikus
podpora katabolických pochodů povzbuzení srdeční činnosti, zrychluje tep, rozšiřuje zornice… aktivace při přípravě organismu na zvýšený výdej energie mediátory: adrenalin, neoadrenalin sympatický kmen – uzliny podél páteře podpora anabolických dějů, protichůdné působení sympatiku (zpomalení srdeční činnosti atp.) aktivace v době odpočinku a hromadění zásob mediátor: acetylcholin vystupuje z mozku a křížové míchy parasympatické uzliny – blízko inervovaných orgánů

7

8

9 Nervová činnost - reflex
Základní jednotkou je reflex Reflexní oblouk (receptor, dostředivá nervová dráha, centrum, odstředivá nervová dráha, efektor) Nepodmíněné reflexy (vrozené) – vždy po stejné dráze, po celý život, na stejný podnět stejná reakce Podmíněné reflexy (získané) – umožňují adaptaci na měnící se podmínky, dočasná nervová spojení, na stejný podnět i různé reakce, individuální, vznikají i zanikají během života, vznikají na základě spojení podmíněného podnětu s nepodmíněným reflexem

10 Nervová činnost – nižší, vyšší
Nižší nervová činnost Prostřednictvím nepodmíněných reflexů U nižších organismů stereotypní, u vyšších (např. savci) mohou být variabilní /zkušensoti…/ Motivace (pocit hladu) → vyhledávání (stav neklidu, ignorace většiny ostatních podnětů)→podnětová situace (spatření kořisti)→ uvolnění spouštěcího mechanismu (je kořist dostatečně blízko?)→ konečné chování (útok na kořist) Typy instinktů: existenční, rozmnožovací, orientační, teritoriální, sociální Vyšší nervová činnost Prostřednictvím podmíněných reflexů Paměť, učení

11 Signální soustavy I.Signální soustava
Signály se vytváří pomocí smyslových vjemů Reakce na aktuální situace U vyšších živočichů a u člověka Základ konkrétního myšlení II. Signální soustava Jen člověk Signály mohou být i abstraktní podněty (mluvené slovo, písmo)

12 Spánek a bdění Bdění – aktivní fáze, přijímání a zpracovávání informací, komunikace Spánek – útlum větší části mozku, odpočinek neuronů, ochran mozku před přetížením, převládá paramyspatikus Klidový spánek – non REM – spí mozková kůra, 90 minut, 4 - 5x se opakuje Paradoxní spánek – REM – spí podkoží a mozkový kmen, třídění a ukládání informací, sny, 20 až 30 minut Hypnóza, narkotický spánek


Stáhnout ppt "Obvodová nervová soustava"

Podobné prezentace


Reklamy Google