Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová."— Transkript prezentace:

1

2 11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová.

3 Soustava nervová hlavní řídící a integrující systém v organismu
koordinuje a zprostředkovává umožňuje zpětnou vazbu a tudíž kontrolu Podstatou nervové regulace je příjem info, centrální zpracování a vyslání signálu na výkonné orgány

4 Reflexní oblouk změny prostředí /stimuly, podněty/ zachycují receptory
/první části smyslových orgánů/  podnět podráždí receptor a tím vzniká nervový vzruch a ten se šíří vlákny nervových bň do CNS a odtud po zpracování k výkonnému orgánu /efektor/

5 Neuron = nervová bň, základní stavební jednotka NS;
Reflex = základní funkční jednotka NS; je to reakce organismu na něco /podráždění/ Neuron = nervová bň, základní stavební jednotka NS; Neuron se skládá z těla a výběžků (= nervová vlákna) Mimořádně dráždivá bň!

6 Stavba a fce neuronu Výběžky neuronu /vlákna/ jsou dvojího druhu:
vlákna, která přijímají jsou DENDRITY /větší počet, krátká, větví se/ od těla bň vede AXON/NEURIT/ /skrze ně se přijímají info/

7 Stavba a fce neuronu

8 Řez nervovým vláknem

9 Stavba a fce neuronu pokračování
místa, kde na sebe nervové bň naléhají = synapse JSOU TO SPOJENÍ FUNKČNÍ! předává se info mezi bň; info ve formě elektrického potenciálu elektrický vzruch je vyvolán podnětem

10 Podnět veškeré změny /které působí/ představují podněty
rozhoduje kvalita, kvantita, intenzita, doba trvání  musí překročit prahovou hodnotu

11 to je to, co probíhá neuronem a nese info; je to činnost neuronu
Vzruch to je to, co probíhá neuronem a nese info; je to činnost neuronu vzruch je stereotypní, rozmanitost zpráv pro CNS je udávána skrze počty a frekvence stále stejných vzruchů

12 Stavba nervové soustavy
NS se dělí na ústřední /centrální/ a obvodovou /periferní/ CNS = mozek a mícha Obvodové nervy /mozkové, míšní a útrobní/ = periferní

13 Nervový systém

14 CNS skládá se z šedé a bílé hmoty
chráněno obaly = pleny + mozkomíšní mok 4 mozkové komory velká citlivost na nedostatek O2

15 Mícha 45 cm provazec, chráněn v páteřním kanálu
spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány končí ve výši 2. bederního obratle (lumbální punkce) průřez „motýl“

16 Mozek v lebeční dutině 2 % hmotnosti x 20 % O² ČÁSTI MOZKU:
prodloužená mícha, most Varolův, střední mozek, mezimozek, mozeček, koncový mozek

17 Řez mozkem

18 + retikulární formace = převod info do vyšších center mozku
je to síť prostupující kmenem rozhoduje, co je důležité, hierarchie, nezahlcení a bdění

19 Části mozku prodloužená mícha – centrum dýchání, srdeční frekvence, tlaku, kýchání, kašel, zvracení… mozeček – rovnováha, koordinace střední mozek – sluchové a zrakové vjemy - přepojuje

20 mezimozek – hypotalamus s centry pro termoregulaci, sytost a hlad, instinkty, hormonální regulace, spánek + hypofýza /podvěsek mozkový/ je nejdůležitější žláza s vnitřní sekrecí

21 Koncový mozek ze dvou polokoulí (hemisfér), ty spojeny vazníkem
na povrchu plášť z šedé hmoty s brázdami a závity rozlišujeme čelní, temenní, spánkový, týlní lalok  projekční centra /info se vedou do nich/

22 Stavba (koncového) mozku

23 Dominance hemisfér vlastnost jedné z hemisfér řídit určité fce.
Řeč, porozumění a racionalita v LEVÉ HEMISFÉŘE Chápání času, prostoru, emoce, umělecké sklony…. PRAVÁ H. + ŘÍZENÍ POHYBŮ KŘÍŽEM!

24 Hemisféry

25 Nervy periferní se dělí na mozkové, míšní a útrobní autonomní
sympatikus, parasympatikus Řízeno z hypotalamu (mezimozek)

26 Sympatikus, parasympatikus
Sympatikus připravuje na zátěž = zrychluje srdce, tlumí trávicí soustavu (aktivuje stres) Parasympatikus uvolňuje, obnovuje rezervy, jediné, co aktivuje je trávicí soustava  ANTAGONISMUS

27 Doplňující pojmy podmíněné a nepodmíněné reflexy
první signální soustava druhá signální soustava instinkt pud

28 Onemocnění NS Dětská obrna – viry, co ničí motoneurony míchy  ochrnutí Vzteklina – vir, co likviduje nervové bň v mozku Tetanus – bakterie, co produkují neurotoxin, který inhibuje motorické svaly  křeče

29 Homosexualita vrozenost, teorie dvojčat potvrzuje
„efekt staršího bratra“ klíčový 5. měsíc, formuje se sexuální centrum v mozku

30


Stáhnout ppt "11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová."

Podobné prezentace


Reklamy Google