Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA
CNS – MOZEK, MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

2 Nervová tkáň Biologie člověka - Nervová soustava

3 Nervová tkáň Biologie člověka - Nervová soustava

4 Nervová tkáň U/56 Neuron - základní stavební a funkční jednotka
Synapse – spojení neuronů Složení neuronu: tělo a nervové výběžky (krátké, dlouhé) Biologie člověka - Nervová soustava

5 Neurony Biologie člověka - Nervová soustava

6 Neurony Biologie člověka - Nervová soustava

7 Centrální nervová soustava
Mozek: Prodloužená mícha Mozeček Varolův most Střední mozek Mezimozek Přední mozek Páteřní mícha Biologie člověka - Nervová soustava

8 Reflexní oblouk Reflex – reakce na podnět Reflexní oblouk – složení:
receptor nervové vlákno (přívodné) centrum – buňky nebo skupiny buněk nervové vlákno (odvodné) sval Biologie člověka - Nervová soustava

9 Reflexní oblouk Biologie člověka - Nervová soustava

10 Lebka – tvoří „pouzdro“ pro mozek
Biologie člověka - Nervová soustava

11 Mozek Hmotnost mozku: u muže průměrně g (1 280 g u ženy) - velký hmotnostní rozptyl  Mozkový objem: v průměru cm3 (variační šíře cm3) Počet buněk: asi 30 miliard, z toho kůra obou polovin předního mozku asi 13 miliard Výživa: velká náročnost, za 1 minutu proteče mozkem 1,5 litru okysličené krve s glukózou Inteligence: není dána velikostí mozku ani počtem neuronů, ale způsobem propojení neuronů (mikrostrukturou) Růst mozku: do 20 let (zmnožováním propojení neuronů, nikoli zvyšováním počtu neuronů). Biologie člověka - Nervová soustava

12 Mozkové hemisféry Biologie člověka - Nervová soustava

13 Prodloužená mícha Prodloužená mícha - přímé pokračování hřbetní míchy, 4. komory. Poškození této míchy vede ihned ke smrti, protože obsahuje řídící centrum dýchání, centrum pro řízení krevního tlaku a regulaci srdeční činnosti. Dále obsahuje centrum reflexů – sání, polykání, slinění,kašlání, kýchání, zvracení a další obranné reflexy. Biologie člověka - Nervová soustava

14 Mezimozek Biologie člověka - Nervová soustava

15 Mozeček Účast při mimovolních a chtěných pohybech, napětí ve svalech, rovnováha těla. Biologie člověka - Nervová soustava

16 Mozeček Biologie člověka - Nervová soustava

17 Koncový mozek Koncový mozek (telencephalon) vytvářejí 2 polokoule (hemisféry) spolu spojené trámcem, vazníkem (kalózním tělesem) (corpus callosum). Na povrchu polokoulí je hmota šedá (kůra mozková) (cortex cerebri), kůra je zprohýbaná do mnoha závitů - gyrů, pod ní bílá hmota (capsula interna), která v hloubi obsahuje spodinové uzliny důležité pro automatické pohyby a spojuje kůru s ostatními částmi CNS. Biologie člověka - Nervová soustava

18 Koncový mozek Každou hemisféru lze rozčlenit do 4 laloků čelního, temenního, týlního a spánkového. V každé polokouli je postranní komora (ventriculus lateralis) propojená malým otvůrkem s třetí komorou (ventriculus tertius). Všechny propojené komory produkují mozkomíšní mok, který v prostoru obklopuje i celý mozek ("vznáší" se v něm).     Biologie člověka - Nervová soustava

19 Koncový mozek Hemisféry se člení na laloky.
Třídí, analyzují a syntetizují se zde všechny informace, naše city jsou ovlivňovány zdejším limbickým ústrojím. Biologie člověka - Nervová soustava

20 Mozkové laloky – čelní , temenní, týlní, spánkový
Biologie člověka - Nervová soustava

21 Opakování Na čem závisí kvalita inteligence?
Jak se nazývá dlouhé vlákno neuronu? Která část mozku se zabývá koordinací a může být negativně ovlivněna alkoholem? Kde se v koncovém mozku nachází šedá hmota a bílá hmota mozková? Biologie člověka - Nervová soustava

22 Přiřazování pojmů Motorická vlákna Inervace hladké svaloviny
Senzitivní vlákna Od receptorů do míchy Autonomní vegetat. vlákna Centrum rovnováhy Inervace kosterních svalů Mozeček Mezimozek Talamus a hypotalamus Biologie člověka - Nervová soustava

23 Použité zdroje Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990 Biologie člověka - Nervová soustava


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google