Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie
Nervová soustava Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY C

2 Název Nervová soustava Autor Mgr. Kateřina Žáková Předmět Přírodopis Doporučený ročník Tercie Forma Výklad, procvičování, opakování Pomůcky Torzo lidského těla, model mozku, výukový plakát k tématu nervová soustava Poznámky

3 Nervová soustava NS rozptýlená – žahavci NS provazcovitá – ploštěnci
NS žebříčkovitá – kroužkovci NS trubicovitá - strunatci Uveď příklady nervových soustav živočichů? Pro které skupiny živočichů jsou typické?

4 Nervová soustava řídí činnost celého těla
umožňuje vnímat okolí a získávat informace o stavu uvnitř těla získané informace zpracovává a uchovává a vyvolává reakce na přicházející podněty produkuje některé hormony

5 Nervová soustava 2 části: centrální nervová soustava (CNS)
-˃ mozek, mícha obvodová nervová soustava (periferní NS) -˃ nervy, nervové uzliny Které části nervové soustavy patří do centrální NS a které do periferní NS?

6 Nervová soustava nervová buňka – neuron
Co tvoří základ nervové tkáně? Popiš podle obrázku pod nervovou buňku. nervová buňka – neuron buněčné tělo, dendrity, neurit (axon), nervová zakončení

7 1

8 Neuron tvoří ho buněčné tělo + výběžky
dendrity = krátké výběžky – přijímají podněty z okolí nebo od ostatních neuronů a přivádějí je do buňky neurit = axon = dlouhý výběžek – vede vzduch k dalším buňkám – jsou obaleny tukovou hmotou = myelinová pochva (je důležitá pro vodivost, izoluje ho od ostatních nervových vláken)

9 Nervový zápoj - synapse
zvláštní zakončení, kterým se dotýkají jednotlivé výběžky nervových buněk v synapsi se nachází nepatrná štěrbinka signál je přenášen chemickými látkami = mediátory propojením neuronů vznikají nervové dráhy spojením neuritů nervových buněk vznikají periferní nervy

10 2

11 Reflex, reflexní oblouk
signály proudící nervovými drahami se nazývají vzruchy (impulsy) ->mohou vznikat podrážděním čidel (receptorů), která reagují na různé podněty vzruchy jsou přenášeny dostředivými nervy do míchy a mozku -˃ zde vzniklá odpověď je vedena odstředivými nervy do výkonných orgánů odpověď na podnět = reflex, celý proces = reflexní oblouk

12 3

13 Reflexy reflexy nepodmíněné – vrozené, neměnné, stálé, (reflex dýchací, sací, obranné, míšní reflexy - čéškový reflex) reflexy podmíněné – vytvářeny v průběhu života - reakce na opakující se podněty, které si organismus postupně zapamatoval (vůně jídla -> tvorba slin) - nejsou-li podněty dostávány – reflex vyhasíná Který vědec popsal funkci podmíněných reflexů? I. P. Pavlov

14 Reflexy nepodmíněné a podmíněné reflexy patří do 1. signální soustavy
2. signální soustava – je vlastní pouze člověku – podstatou jsou podmíněné reflexy – podnětem je mluvené, psané nebo myšlené slovo (vyšší nervová činnost – řeč, psaní, myšlení)

15 Centrální nervová soustava
Mícha v páteřním kanálu 40-50 cm dlouhá vystupuje z týlního otvoru v lebce dosahuje k bedernímu obratli z míchy vychází 31 párů míšních nervů - každý je tvořen předním a zadním míšním kořenem

16 Centrální nervová soustava
Mícha na obvodu bílá hmota a uprostřed šedá hmota (tvar motýlích křídel, H) šedá hmota - obsahuje těla nervových buněk – uprostřed ní se nachází míšní kanálek vyplněný mozkomíšním mokem propojený s mozkovými komorami bílá hmota - tvořena vlákny nervových buněk (skládají se z nich míšní dráhy)

17 Centrální nervová soustava
Mícha šedá hmota míšní je rozčleněná na přední a zadní rohy míšní v zadních rozích končí dostředivá vlákna, která přivádějí vzruchy ze smyslových receptorů (zadními kořeny) - v předních rozích se přepojují na odstředivá vlákna, která vedou odpovědi k příslušným orgánům (předními kořeny)

18 Centrální nervová soustava
přijímá informace z receptorů všech orgánů zpracovává je a třídí důležité informace ukládá do paměti vysílá odpovědi na tyto podněty Mozek nejsložitější a nejdokonalejší orgán Jaké funkce má mozek?

19 Centrální nervová soustava
Mozek uložen v lebce obalují ho 3 mozkové pleny: tvrdá plena a 2 měkké pleny - pavučnice a omozečnice – mezi nimi je mozkomíšní mok vychází z něj 12 párů mozkových (hlavových) nervů jsou v něm 4 mozkové komory – obsahují mozkomíšní mok

20 Centrální nervová soustava
Mozek 6 částí: – prodloužená mícha – Varolův most – mozeček – střední mozek – mezimozek – koncový mozek

21 4

22 Části mozku Prodloužená mícha navazuje na páteřní míchu
centra životně důležitých nepodmíněných reflexů – centrum dýchání, srdeční činnosti, sání, polykání, slinění a reflexů obranných – kašlání, kýchání, zvracení

23 Části mozku Varolův most
soubor nervových drah - propojení mozečku a míchy s ostatními částmi mozku kontrola tvorby slin a slz Mozeček 2 polokoule – silně rozrýhovány centrum koordinace pohybů a rovnováhy

24 Části mozku Střední mozek nejmenší část mozku
centra pro vjemy sluchové a zrakové Mezimozek mezi polokoulemi koncového mozku koordinuje funkce útrobních orgánů, řídí tělesnou teplotu, hospodaření s vodou a funkci pohlavních žláz

25 Části mozku Se kterou důležitou žlázou je spojen mezimozek? je napojen na podvěsek mozkový (hypofýzu) a řídí jeho činnost

26 Části mozku Koncový mozek největší část mozku
2 polokoule = hemisféry – jsou propojeny vazníkem – přenos informací mezi nimi povrch tvoří 2-6 mm silná šedá kůra mozková - na povrchu je zbrázděna rýhami - mezi nimi se nacházejí mozkové závity (zvětšení povrchu), šedá hmota je i uvnitř hemisfér –˃ mozková jádra

27 Části mozku Koncový mozek
hlubší brázdy oddělují mozkové laloky - čelní, spánkový, temenní, týlní – v kůře jsou centra různých činností mozku

28 5

29 Koncový mozek Čelní lalok: – motorické centrum – řídí vědomé
pohyby kosterní svaloviny – Brocovo centrum řeči – sdružuje pohyby rtů, jazyka a hlasivek – čichové centrum Spánkový lalok: – centrum sluchové a rovnovážné

30 Koncový mozek Temenní lalok: – centra zodpovědná za vnímání kožní
citlivosti - přijímají a zpracovávají podněty z kůže – centrum chuti Týlní lalok: – zrakové centrum

31 Obvodová nervová soustava
části nervové soustavy mimo mozek a míchu 2 typy nervových vláken: dostředivá (smyslová) – vedou vzruchy z receptorů do CNS odstředivá (motorická) – vedou odpovědi k výkonným orgánům z nervových vláken se skládají nervy – míšní, mozkové a útrobní

32 Obvodová nervová soustava
míšní nervy – 31 párů: krční (8 párů) – spojení s kůží a svaly hlavy a krku, horní končetinou, bránicí hrudní (12 párů) – spojení s mezižeberními svaly, kůží zad a hrudníku bederní (5 párů) – spojení se svaly břicha, zad, pánve a dolní končetinou křížové (5 párů) – spojení s hýžděmi a dolní končetinou kostrční (1 pár)

33 Obvodová nervová soustava
mozkové (hlavové) nervy párů: přivádějí informace ze smyslových orgánů, řídí svaly hlavy útrobní (autonomní, vegetativní) nervy: nelze ovládat vůlí, řídí činnost vnitřních orgánů a hladkého svalstva 2 typy - sympatikus a parasympatikus aktivuje organismus např. zvyšuje srdeční činnost tlumí organismus např. zpomaluje srdeční činnost

34 Úrazy a onemocnění nervové soustavy
vyhřeznutí meziobratlové ploténky – ischias obrna lícního nervu poranění nebo přerušení míchy otřes mozku, zhmoždění mozku krvácení do mozkových plen mozková mrtvice

35 Onemocnění nervové soustavy
záněty mozkových a míšních plen klíšťový zánět mozku (klíšťová encefalitida) Lymeská borrelióza vzteklina nádory mozku epilepsie roztroušená skleróza Parkinsonova nemoc Alzheimerova nemoc

36 1. Vyhledej informace o životě a díle I. P. Pavlova. Jakým způsobem vytvářel Pavlov u psů podmíněné reflexy? 2. Vysvětli pojmy paréze, plegie, paraplegie. 3. Vyhledej podrobnější charakteristiku následujících onemocnění: roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc 4. Co je podstatou nemoci beri-beri? 5. Co je to EEG?

37 Opakování 6 6

38 Opakování 7

39 Opakování 8

40 Opakování 9

41 Použitá literatura Vaněčková, I.; Skýbová, J.; Markvartová, D.; Hejda, T.: Přírodopis 8. Plzeň, Fraus 2006. Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis 3. Praha, SPN 2003. Trojan, S.; Schreiber, M.: Atlas biologie člověka. Praha, Scientia 2007. Novotný, I.; Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia. Praha, Fortuna 1995.

42 Obrázky Obrázky č – knihovna prostředků ActivInspire, upravila Kateřina Žáková,


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie"

Podobné prezentace


Reklamy Google