Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Znevýhodněné oblasti a Natura 2000 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Znevýhodněné oblasti a Natura 2000 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Znevýhodněné oblasti a Natura 2000 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

2 2 Právní základ  Na úrovni EU – Nařízení Rady (ES) č. 1689/2005  Na úrovni ČR – základní programový dokument je „Program rozvoje venkova“, druhá osa.  Prováděcí předpis je nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb. ve znění NV č. 113/2008 Sb.

3 3 Přehled znevýhodněných oblastí  Méně příznivé oblasti se člení na: –horské oblasti typu HA, –horské oblasti typu HB, –ostatní méně příznivé oblasti typu OA, –ostatní méně příznivé oblasti typu OB, –oblasti se specifickými omezeními typu S, –oblasti se specifickými omezeními typu SX.  Zařazení katastrálních území je uvedeno v příloze č. 1 příslušného nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

4 4 Natura 2000  ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, nebo  evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí

5 5 Sazby plateb  Sazba na 1 ha travních porostů činí ročně - v méně příznivé oblasti  horské oblasti HA - 157 €,  horské oblasti HB - 134 €,  ostatní méně příznivé oblasti OA - 117 €,  ostatní méně příznivé oblasti OB - 94 €,  oblasti se specifickými omezeními S - 114 €,  oblasti se specifickými omezeními SX - 91 €, –v oblasti Natura 2000 - 112 €.

6 6 Základní podmínky  Minimálně jeden hektar TTP v LFA nebo oblasti Natura 2000  Pětiletý závazek  Dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu  Splňovat intenzitu chovu hospodářských zvířat k 31. červenci nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky a nejvíce 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu (neplatí v PHO vodních zdrojů)

7 7 Koeficienty pro přepočet na velké dobytčí jednotky  Skot nad 24 měsíců – 1 VDJ  Skot 6-24 měsíců – 0,6 VDJ  Skot 1-6 měsíců – 0,2 VDJ  Ovce a kozy nad 12 měsíců – 0,15 VDJ  Koně nad 6 měsíců – 1 VDJ  Koně do 6 měsíců – 0,4 VDJ

8 8 Základní podmínky  1. seč do 31.7.  2. seč do 31.10.  Odložit lze pouze na základě vyjádření OOP  Po 31. 10. porost nesmí být vyšší než 30 cm  Výše uvedené platí, pokud příslušné AEO nestanoví jinak

9 9 Pro oblasti Natura 2000  Množství dusíku dodaného pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat nesmí překročit 30 kg N/ha pasených ploch.  Blíže viz nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

10 10 Sankce – krácení plateb  Intenzita chovu mezi 0,16 až 0,2 a 1,5 až 1,8 VDJ/ha TTP krácení o 10%  Nedodržení termínu seče a odklizu hmoty do termínu na ploše do 3% TTP bez sankce  Nedodržení na ploše 3-25% krácení o 10% na celou výměru  Za každé další nedodržení podmínek krácení o dalších 10%

11 11 Sankce – krácení plateb  Intenzita chovu pod 0,16 a nad 1,8 VDJ/ha – bez platby  Nedodržení termínu seče a odklizu hmoty na více než 25% výměry TTP – bez platby

12 12 Nedodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu  do 3 % z celkové výměry všech půdních bloků krácení o 20%  mezi 3 % až 30 % z celkové výměry bude platba snížena o 50 %,  vyšší než 30 % z celkové výměry nebude platba poskytnuta.  Pokud se jedná o úmyslné nedodržení podmínek

13 13 Nedodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu  do 3 % z celkové výměry všech půdních bloků krácení o 1%  mezi 3 % až 30 % z celkové výměry bude platba snížena o 3 %,  vyšší než 30 % z celkové výměry bude platba snížena o 5 %.  Jedná se o nedodržení z nedbalosti

14 14 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu  Nedochází k rušení krajinných prvků  Zákaz pěstování širokořádkových kultur nad 12 stupňů  Zapravení kejdy nebo můčůvky do 24 hodin po aplikaci, (neplatí pro přihnojování porostů hadicovými aplikátory)na blocích nad 3 stupně.  Zákaz změny TTP na ornou  Zákaz pálení rostlinných zbytků


Stáhnout ppt "1 Znevýhodněné oblasti a Natura 2000 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google