Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělci a vodohospodáři – protivníci nebo spojenci? J a n K l í r Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělci a vodohospodáři – protivníci nebo spojenci? J a n K l í r Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně"— Transkript prezentace:

1 Zemědělci a vodohospodáři – protivníci nebo spojenci? J a n K l í r Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně klir@vurv.cz

2 Snaha zemědělců a přesvědčování? 1. Vzdělávání, informace, poradenství - nevhodnost podzimního hnojení N - ekonomické ztráty při vyplavení dusíku (1 kg N = 0,5 EUR) - bilancování živin - dostatečné skladovací prostory na kejdu - lepší využití statkových hnojiv = úspora živin - upřesnění hnojení (diagnostické metody) - vyrovnaná výživa rostlin (N, P, K, Mg, …)

3 Průměrná spotřeba hnojiv v zemědělství ČR (v přepočtu na kg čistých živin na 1 hektar zemědělské půdy)

4 Snaha zemědělců a donucení? 2. Legislativa - celé území (§§§: voda, hnojiva, odpady, …) - zranitelné oblasti (směrnice Rady 91/676/EEC, „nitrátová směrnice“) zemědělská půda ve zranitelných oblastech: D–100 % A–100 % CZ– 45 % PL– cca 1 %

5

6 Snaha zemědělců a dohoda? 3. Finanční kompenzace - ochrana vodních zdrojů - úhrada újmy za omezené užívání - dohody vyšší úrovně („co-operative agreements“) - kompenzace ztráty na výnosech - podíly na ziscích vodárenských společností - podíly na kapitálových investicích - rozšířené služby

7 Snaha zemědělců a investiční dotace? 4. Operační program Zemědělství (OP) - dotace na investice (až 65 %) - přestavby stájí, … - stavby skladů statkových hnojiv - stroje na aplikaci kejdy (řádková aplikace)

8 Snaha zemědělců a provozní dotace? 5. Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) („Horizontal Rural Development Plan = LFA + Agroenvi measurements“) - Zásady správné zemědělské praxe HRDP („Codes of Good Agricultural Practice“) - hnojení, pesticidy, skladování, evidence, … - Agroenvironmentální opatření - ekologické hospodaření - zatravnění, péče o travní porosty, pásy - meziplodiny (CZ: 2004/2005 na 7 % orné půdy),…

9 Snaha zemědělců a dotace + tlak? 6. Přímé platby „cross compliance“ (D: 2005, CZ: 2009?) - zákonné požadavky na hospodaření (19) („Statutory Managements Requirements“) - směrnice Rady č.: 80/68 (podzemní vody), 86/278 (kaly), 91/676 (nitráty), … - dobré zemědělské a environmentální podmínky („Good Agricultural and Environmental Condition“) - ochrana půd (eroze, organická hmota, struktura) - ochrana luk a pastvin - uchování krajinných prvků

10 Snaha zemědělců a dotace + tlak? 7. LFA, Agroenvi „cross compliance“ (D: 2007, CZ: 2009) podle návrhu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova („European Agricultural Fund for Rural Development“ = EAFRD, 2007 - 2013) - zákonné požadavky na hospodaření (19) („Statutory Managements Requirements“) - dobré zemědělské a environmentální podmínky („Good Agricultural and Environmental Condition“)


Stáhnout ppt "Zemědělci a vodohospodáři – protivníci nebo spojenci? J a n K l í r Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně"

Podobné prezentace


Reklamy Google