Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství – 1. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství – 1. část."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství – 1. část

2 O čem tato lekce bude: o základních funkcích zemědělství,
o tom, co zemědělství ovlivňuje, o ukazatelích charakterizujících zemědělství.

3 Základní funkce zemědělství (zákon 252/1997 Sb. o zemědělství)
produkční sociální a demografická ekologická a krajinotvorná

4

5 Faktory ovlivňující zemědělskou výrobu
ekonomické a sociální přírodní podmínky

6 vytvářejí rozdíly v produkční schopnosti zemědělské půdy
Přírodní podmínky charakter reliéfu půdní předpoklady klimatické podmínky vytvářejí rozdíly v produkční schopnosti zemědělské půdy

7 Půda – produkční faktor
????????

8 Funkce půdy produkční ekologická tvorba krajiny sociální

9 Reliéf nadmořská výška svažitost Klimatické podmínky teplota srážky

10 Půdní předpoklady půdní druhy – zrnitost půdy
těžké (málo propustné) – 7 % středně těžké – 84 % lehké (písčité) – 9 %

11 Půdní typy

12 Zemědělské výrobní oblasti
vymezeny na základě diferenciace přírodních podmínek ČR kukuřičná řepařská bramborářská horská

13 Otázka ? „Do jaké míry jsou v jednotlivých regionech skutečné přírodní předpoklady pro zemědělskou výrobu fakticky využívány“ ???????????

14 Index zemědělského hospodaření
(hodnota HZP v Kč na 1 bod produkční schopnosti ZP) kvalita přírodních podmínek (produkční schopnost ZP) měřeno bonitou půdy zemědělská produkce měřeno HZP/ha ZP

15 Bonitovaná půdně ekologická jednotka
pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky, vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

16 Pro oceňování zemědělských pozemků jsou stanoveny úřední ceny v obecně závazném právním předpisu Ministerstva financí, ve vyhlášce č. 279/1997 Sb. Poslední úprava této vyhlášky byla provedena s účinností od 1. října 2001 vyhláškou 338/2001 Sb. Základní (úřední) cena zemědělských pozemků, které jsou evidovány v katastru nemovitostí ve druzích pozemků orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty se zjistí podle ceny závazně stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ, vztažené k 1m2 zemědělského pozemku. Na území České republiky je nyní vytvořeno celkem BPEJ (dříve 1.818) a jejich ceny se pohybují v rozmezí od 0,70 Kč/ 1m2 do 14,81 Kč/1m2 (dříve od 0,50 Kč/1m2 do 13,50 Kč/1m2). Nejvyšší cenu vykazuje jediná BPEJ s kódem

17 Odpověď nadměrné - Českomoravská vrchovina (vysoká eroze půdy)
- Strakonicko, Náchodsko, Novojičínsko podprůměrné – středoč. Polabí, Znojemsko, Břeclavsko, Vyškovsko

18 Extenzivní zemědělství
zvyšování objemu zemědělské výroby využitím většího množství výrobních faktorů

19 Intenzifikace zemědělské výroby
proces zvyšování produkce z jednotky plochy půdy intenzita zem. výroby vyjadřuje stupeň intenzifikace

20 Ukazatele intenzity zemědělské výroby
přímé výsledné pomocné

21 Přímé ukazatele vyjádřeny poměrem spotřebovaných dílčích produkčních faktorů a výměrou půdy spotřeba paliv na ha z. p., spotřeba osiv na ha z.p., spotřeba krmiv na ha z. p.

22 Výsledné ukazatele poměr jednotlivých kategorií hmotných výsledků výroby a výměry zem. půdy hrubá zemědělská produkce na ha z. p. hrubá produkce rostlinné výroby na ha z. p. hektarové výnosy plodin

23 Pomocné ukazatele informují o celkové vybavenosti zemědělské výroby
struktura plodin na orné půdě mechanizační prostředky na orné půdě struktura zemědělské půdy

24 úbytek ZP cca 18 % 1976 – ZP chráněna zákonem PROČ ?

25 Transformace českého zemědělství


Stáhnout ppt "Zemědělství – 1. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google