Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství České republiky."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství České republiky

2 Zemědělství je nedílnou součástí hospodářství.
Jeho důležitost netkví pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

3 Zemědělství je odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo a suroviny pro potravinářský a lehký průmysl pěstováním kulturních rostlin a chovem hospodářských zviřat. Základem zemědělské výroby je roslinná výroba a živočišná výroba.

4 Transformace zemědělství
Zemědělství před rokem 1990 maximální objem produkce kolektivizace a slučování v družstva (JZD) snaha o soběstačnost ve všech produktech mírného podnebného pásu pěstování plodin i v oblastech nevhodných pro zemědělství nadměrná produkce používání velkého množství průmyslových hnojiv negativni vliv na životní prostředi

5

6 Zemědělstvi po roce 1990 změna prostorového rozmístění - útlum v oblastech zhoršených podmínek změna struktury půdního fondu - pokles rozlohy orné půdy a nárust rozlohy travých ploch pokles počtu zaměstnanců v zemědělství a přidružených odvětvích změna vlastnických poměrů -restituce pokles užívání umělých hnojiv vznik ekozemědělství a agroturistiky změna systémů dotací Zemědělstvi po roce 1990

7

8 Podmínky pro zemědělství
Charakter reliéfu (svahovitost a nadmořská výška) Půdní předpoklady (zrnitost a typ půdy) Klima (teplota,srážkové poměry)

9 Zrnitost půdy (základní fyzikální vlastnost půdy daná velikosti půdních částic)
Těžké půdy (jílovité, neúrodné, nepropouští dostatek vody) Středně těžké půdy (hlinité, nejúrodnější) Lehké půdy (písčité půdy,snadno obdělávatelné)

10 Půdní typy Hněde lesní půdy ( pěstují se na nich např: brambory,ovoce-ovocné sady) Hnědozemě (vhodné pro pěstování obilnin: kukuřice, pšenice, …)  Černozemě (nejkvalitnější zemědělské půdy) Ilimerizované a glejové půdy

11 Půdní Fond Zemědělský půdní fond orná půda, trvale travní porosty, ostatní zemědělská půda Lesní půdy Ostatní půdy komunikace, těžební, výrobní a zástavni plochy)

12

13 Zemědělské výrobní oblasti:
Kukuřičná oblast - nejteplejší nížiny, pěstování nejnáročnějších plodin: kukuřice na zrno, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilné zeleniny, kvalitní pekařská pšenice, sladovnický ječmen Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval

14 Řepařská oblast - pěstované plodiny: cukrovka, kvalitní pšenice, sladovnický ječmen, kořenová zelenina, chmel, rané brambory - Polabí a Hornomoravský úval

15 Bramborářská oblast - pěstované plodiny: konzumní, průmyslové a sadbové brambory, krmné obilniny, řepka, len pahorkatiny a vrchoviny

16 Horská výrobní oblast - louky, pole, lesní plochy - malý podíl orné půdy - oblasti hraničních pohoří

17 Hlavní užitkové rostliny pěstované v ČR
Obiloviny - pšenice, ječmen, kukuřice, žito, oves. Olejniny: řepka olejka Okopaniny - brambory Přadné rostliny - len Zelenina - kofienova, plodova, listova Píce - vojtěška, jetelotravní směsky ovoce

18 Hlavní užitková zvířata chovaná v ČR
Skot - mleko, maso, genetické zdroje Drůbež - maso, vejce, peri Prasata - maso, sadlo Ovce - maso vlna mléko Kozy - maso, mléko, vlna Koně - jezdecké, tah Včely - med, vosk, opylovaci Holubi - maso, sport Ryby - maso Ostatni - pštrosi, lamy, jelenoviti…


Stáhnout ppt "Zemědělství České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google