Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství

2 Počátek zemědělské výroby
10 – 8 tisíc let před n.l. v neolitu v místech úrodného Půlměsíce (Palestina, Sýrie, Turecko, Irák, Irán)

3 Z výroba ovlivněna faktory:
přírodními: klima(srážky, teplota, vítr, sluneční svit) půda (typy,druhy) reliéf (nadmořská výška, svažitost terénu) socioekonomickými: ekonomická vyspělost státu vlastnictví způsob obdělávání půdy trh a způsob uplatnění produkce stupeň mechanizace výroby dopravní podmínky dotační politika státu produktivita a intenzita výroby

4 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v Z je jedním z ukazatelů vyspělosti státu a) rozvojové země – 80 % b) vyspělé státy – 2 – 5 %

5 Charakteristika Z sezónnost rizikovost – závisí na vnějších podmínkách
zajišťuje potraviny vyrábí suroviny pro další zpracování v různých průmyslových odvětvích – potravinářském, textilním a kožedělným průmyslu soutěž: Vymysli a vypiš 10 zemědělských produktů pro nepotravinářské odvětví.

6

7 2 složky zemědělství Rostlinná výroba 2/3 Živočišná výroba 1/3
- intenzivní chov → zvířata ustájena - extenzivní chov → různé formy pastevectví

8 Zemědělský půdní fond a transformace českého Z
Souš 1/3 lesy 1/3 využita zemědělstvím 1/3 ostatní plochy (zastavěná, vodní a neplodná půda) ZPF = část zemského povrchu, na kterém je provozováno zemědělství Kategorie ZPF: orná půda (obnovitelný zdroj, ale 1cm vzniká stovky let) trvalé travní porosty (louky, pastviny) trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady)

9 Ve světě jsou patrny velké regionální rozdíly v zastoupení základních kategorií na celkové výměře zemědělského půdního fondu. V Česku tvoří zemědělská půda 54% rozlohy státu. Vnitřní struktura v ČR: a) 72% orná (úvaly, Polabí, Poohří) b) 22% trvalé travní porosty c) 6% vinice, chmelnice

10 SP: Najdi odpovědi na otázky v textu učebnice str. 71 – 73
Jak se změnila struktura ZPF od r u nás? Byla tato změna ve prospěch ekologie? Kdy došlo k transformaci českého zemědělství? Napiš nějaký konkrétní příklad změny, která nastala. Co přinesla restituce. Čím je ovlivňováno naše zemědělství? Jaké jsou výdaje EU na tzv. společnou zemědělskou politiku?

11 Zěmědělství a životní prostředí
Problémyzpůsobuje: eroze – způsobená ponecháním půdy bez vegetač. pokryvu, častým pěstováním plodin, které erozi přispívají, nevhodné obhospodařování nadměrné používání chem. prostředků monokultura = porost jednoho rostlinného druhu permakultura = pěstování různých plodin pohromadě, porost je podobný přirozenému ekosystému

12 Funkce zemědělství produkční krajinotvorná
rekreační a poznávací (maková vesnice Armschlag v Rakousku)


Stáhnout ppt "Zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google