Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpad dopad a navždy odpad Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpad dopad a navždy odpad Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem."— Transkript prezentace:

1 Odpad dopad a navždy odpad Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem

2 Odpad dopad a navždy odpad OBSAH Zmapování a uklizení černých skládek na turisticky frekventovaných místech ve městě Krásná Lípa a jeho okolí s následnou kampaní na náměstí v Krásné Lípě, v níž obyvatele města a jeho návštěvníky upozorníme na to, co svým nezodpovědným chováním způsobují a proč je tak důležité odpady třídit a ukládat tam, kam patří. Zmapování a uklizení černých skládek na turisticky frekventovaných místech ve městě Krásná Lípa a jeho okolí s následnou kampaní na náměstí v Krásné Lípě, v níž obyvatele města a jeho návštěvníky upozorníme na to, co svým nezodpovědným chováním způsobují a proč je tak důležité odpady třídit a ukládat tam, kam patří.CÍL Cílem projektu je lidem ukázat, proč je nutné třídit odpad. Že účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Jinými slovy, chceme lidem ukázat, že tříděním odpadu snižujeme množství odpadu, které jinak vychytrale ukrýváme na skládky pro příští generace nebo spálíme ve spalovnách odpadu. Cílem projektu je lidem ukázat, proč je nutné třídit odpad. Že účelem třídění odpadu je zredukovat objem celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj ty složky, které je možné dále využívat. Jinými slovy, chceme lidem ukázat, že tříděním odpadu snižujeme množství odpadu, které jinak vychytrale ukrýváme na skládky pro příští generace nebo spálíme ve spalovnách odpadu.PŘÍNOS Vytvoření pozitivního vztahu obyvatel k místu, kde žijí. Zvýšením ekogramotnosti obyvatel města a jeho návštěvníků také dojde k pochopení významu ochrany přírody – neukážeme jen proč, ale i jak. Vytvoření pozitivního vztahu obyvatel k místu, kde žijí. Zvýšením ekogramotnosti obyvatel města a jeho návštěvníků také dojde k pochopení významu ochrany přírody – neukážeme jen proč, ale i jak.

3 Popis: U bývalého koupaliště, přesněji pod ním, zarostlé není vidět z cesty, Nálezy: Zbytky od aut,televizí,všelijaké plasty, velké množství plen a dalšího hygienického materiálu, prorostlé trávou a kopřivami. Popis: Naproti bývalé Novii a bývalým garážím ve staré budově. Nálezy: Staré koberce, plasty, porcelánová umyvadla a možnost znečištění vody blízko teče potok.

4

5

6

7 Odpad dopad a navždy odpad  Místo realizace pilotního projektu Krásná Lípa, sídelní město Národního parku České Švýcarsko a jeho bezprostřední okolí  Územní působnost projektu Ústecký kraj, Šluknovský výběžek a Krásná Lípa

8 Odpad dopad a navždy odpad Cílové skupiny Projekt byl určen obyvatelům Krásné Lípy, návštěvníkům města, rodinám s dětmi a především dětem, přes které jsme chtěli oslovit i jejich rodiče.

9 Odpad dopad a navždy odpad Cíle projektu, čeho měl projekt dosáhnout Cílem projektu bylo lidem ukázat, proč je nutné třídit odpad. To, jak a proč odpad třídit lidem chceme ukázat zábavnou a vzdělávací kampaní na náměstí v Krásné Lípě, výstavou fotografií pořízených na černých skládkách, vytvořením nového ekovýchovného programu pro děti z mateřských a základních škol a malou expozicí na Terénní základně pro ekologickou výchovu Buk v Krásné Lípě, která je zároveň i sídlem 4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa.

10 Odpad dopad a navždy odpad Partneři a zapojené zájmové skupiny 1. Město Krásná Lípa 2. Technické služby Krásné Lípy 3. ZŠ Krásná Lípa 4. Agentura Pondělí 5. Komunitní centrum Českého Švýcarska

11 Odpad dopad a navždy odpad Jednotlivé činnosti projektu v pořadí, jak jsme je realizovali. V první fázi jsme zmapovali černé skládky ve městě a jeho okolí. Výstupem tohoto mapování byla dokumentace, v níž byly zaznamenána místa skládek, jejich počet, jejich rozsah a popis s fotodokumentací. Na základě těchto informací jsme vytipovali místa, která jsme pak uklidili, šlo především o místa nejvíce frekventovaná a navštěvovaná návštěvníky Krásné Lípy a turisty. Připravili jsme ekovýchovný program pro děti z mateřských a základních škol „Nemíchejte nás, máme svoje místo“, který již absolvovali žáci V. a VIII. třídy ZŠ Krásná Lípa a děeset žáků speciální ZŠ G. Pelechové v Dolní Poustevně. Vytvořili jsme i malou expozici na TZ Buk, která se zabývá správným tříděním odpadů. V druhé fázi od 18. až 20. 9. 2008 jsme dříve vytipovaná místa společně s dobrovolníky a veřejností uklidili. Třetí fází byl jednodenní happening na náměstí v Krásné Lípě, kde vystoupilo divadlo Piškot z Prahy s ekovýchovným pořadem Jak se zachraňuje Země. Kromě veřejnosti se představen zúčastnili i školáci z 2. až 5. tříd ZŠ Krásná Lípa (120 žákú) a 60 dětí ze dvou krásnolipských mateřských škol. Dále byly připraveny soutěže a další hry, které se zabývaly tříděním odpadů. Čtvrtou fází pak bude výstava fotografií z černých skládek, abychom lidem názorně ukázali, proč je nutné třídit odpad, který jinak vychytrale ukrýváme na skládkách.

12 Odpad dopad a navždy odpad Tisková zpráva Úředníci oblékli montérky a šli uklízet Krásná Lípa, 18.září - Do pracovního se opět po roce obléklo dvanáct úředníků krásnolipského městského úřadu a vydalo se čistit své město. Ruku k dílu přiložili i zaměstnanci Komunitního centra a klienti Agentury Pondělí a v neposlední řadě i zaměstnanci Technických služeb. S iniciativou úklidu v Krásné Lípě přišli členové Českého svazu ochránců přírody Tilia a krásnolipský městský úřad je v jejich aktivitě, stejně jako v minulých letech, podpořil. Krásnou Lípu ochránci přírody, zaměstnanci města a krásnolipských technických služeb uklízí pravidelně rok co rok. Při letošní tříhodinové úklidové akci se podařilo zlikvidovat čtyři větší černé skládky a dvě tuny odpadu. Oproti loňskému roku je to dobrá zpráva, neboť o rok dříve se při stejně dlouhé akci uklidilo osm tun odpadu. To svědčí jen o tom, že ve městě ubylo zanedbaných lokalit a černých skládek. Projekt mohl být realizován díky podpoře Ústeckého kraje. Šárka Pešková 4. ZO ČSOP Tilia E-mail: tzkrasnybuk@centrum.cztzkrasnybuk@centrum.cz Tel.: 412 383 113, 603 529 551 www.csoptilia.unas.cz

13

14

15

16

17 Odpad dopad a navždy odpad Tisková zpráva Zanedbaných míst výrazně ubylo Krásná Lípa, 19. září 2008 - Dva kontejnery a dvě tuny odpadu se v pátek dopoledne objevily na krásnolispkém náměstí. Všechen vystavený odpad se podařilo sesbírat během úklidové akce města,která se uskutečnila o den dříve. „Dobrou zprávou je nejen to, že se do akce zapojilo podstatně více dobrovolníků, než při stejné akci v loňském roce, ale především to, že zanedbaných lokalit a černých skládek na území města výrazně ubylo,“ poznamenal krásnolipský tajemník Jan Kolář. Třešničkou na dortu celé akce, kterou se krásnolipští opět připojili k celosvětové kampani Ukliďme svět pak už bylo jen divadelní představení pro krásnolipské děti, se kterým za nimi přijelo pražské Divadlo Piškot, které s sebou přivezlo veselou klauniádu nazvanou Jak se zachraňuje Země. Přichystány pro ně byly i malé ekohrátky, kterými jim organizátoři akce z ČSOP Tilia opět připomněli proč a jak správně třídit odpad.

18

19

20

21

22 Odpad dopad a navždy odpad Obaly a odpady Děti se v tomto programu seznámí s problematikou odpadu a dozvědí se, jak mohou samy přispět ke zlepšení odpadové situace. Vyzkouší si, zda umí správně třídit odpad. Vysvětlíme si, co patří a co nepatří do které popelnice, co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Postupně probereme jednotlivé obalové materiály jako je sklo, kov, plast, nápojový karton, papír, lepenka, karton. Předměty: Pr, Př, Z, Vl, Pv Věk účastníků: 2. st. ZŠ Délka programu: cca 90 minut Poznámka: Do ekocentra si vezměte přezůvky Co je doma, to se počítá Výrobky a jejich obaly, se kterými přicházíme každodenně do styku, nesou množství značek a symbolů, které vypovídají o kvalitě výrobku. Jedním ze symbolů, se kterým se můžeme setkat, je ekoznačka. Víte, jaká jsou pravidla pro udělování ekoznaček? Seznamte se s některými mýty, které se o ekologicky šetrných výrobcích mohou šířit. Pojďte si zkusit aktivity na téma spotřeba a životní cyklus výrobku. Aktivity: pexeso, situační hra, kvíz, poznávání ekoznaček Předměty: Př, Z, Vl, Čj Věk účastníků: 2. st. ZŠ Délka programu: cca 90 minut Poznámka: Do ekocentra si vezměte přezůvky. Země není popelnice Cílem programu je dětem ukázat, že za špatný stav životního prostředí nejsou odpovědné jen velké firmy, ale svým dílem je zodpovědná i každá domácnost. U každého doma se vaří, pere, topí, koupe...a k tomu se využívá spousty vody, materiálů, paliv či elektřiny a vytváří se mnoho odpadků. Předměty: Pr, Př, Z, Vl, Pv Věk účastníků: MŠ, 1. st. ZŠ Délka programu: cca 90 minut Poznámka: Do ekocentra si vezměte přezůvky Nemíchejte nás, muáme svoje místo Děti se v tomto programu seznámí s problematikou odpadu a dozvědí se, jak mohou samy přispět ke zlepšení odpadové situace. Vyzkouší si, zda umí správně třídit odpad. Vysvětlíme si, co patří a co nepatří do které popelnice, co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Postupně probereme jednotlivé obalové materiály jako je sklo, kov, plast, nápojový karton, papír, lepenka, karton. Předměty: Pr, Př, Z, Vl, Pv Věk účastníků: MŠ, 1. st. ZŠ Délka programu: cca 90 minut Poznámka: Do ekocentra si vezměte přezůvky

23

24 Odpad dopad a navždy odpad Informování veřejnosti o akci a projektu 1. letáky - rozšiřováno nejen v Krásné Lípě, ale i v okolních obcích (Varnsdorf, Rumburk, Jiřetín pod Jedlovou, Šluknov….) 2. webové portály www.csoptilia.unas.cz, www.sluknovsko.cz, www.akcevcesku.cz, www.luzickeprehledy.cz, www.kulturouseveru.cz, www.krasnalipa.cz, www.ceskesvycarsko.czwww.csoptilia.unas.czwww.sluknovsko.cz www.akcevcesku.czwww.luzickeprehledy.cz www.kulturouseveru.czwww.krasnalipa.cz www.ceskesvycarsko.cz 3. tisková zpráva – všechna dostupná média – vyšlo v Děčínském deníku, Vikýři (krásnolipský čtrnáctideník) a Zrpavodaji Šluknovského výběžku Samotné kampaně na náměstí se zúčastnilo asi 120 lidí

25 Odpad dopad a navždy odpad Udržitelnost projektu. Co bude na realizaci projektu navazovat, jaké další aktivity byly díky projektu iniciovány. Ve spolupráci se ZŠ bychom do budoucna chtěli zmapovat kolik vyprodukuje odpadu jedna třída, škola a MŠ, vypracovat ekologickou stopu Krásné Lípy a pokračovat v mapování skládek. I nadále budeme školám nabízet ekovýchovný program „Nemíchejte nás, máme svoje místo“. A i do budoucna chceme připravovat kampaně pro veřejnost, které ji seznámí s ožehavými tématy ochrany přírody, které přímo souvisí s místem, kde žijeme.

26 Odpad dopad a navždy odpad


Stáhnout ppt "Odpad dopad a navždy odpad Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem."

Podobné prezentace


Reklamy Google