Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění odpadu na naší škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění odpadu na naší škole"— Transkript prezentace:

1 Třídění odpadu na naší škole
ZŠ a MŠ Kobeřice

2 Naše škola Naše škola se nachází v obci Kobeřice, okres Opava
V současnosti ji navštěvuje necelých 400žáků Na škole se odpad třídil, co paměť sahá O úklid tříděného odpadu se starají uklízečky, o odvoz se stará školník naší školy O problémy ohledně třídění odpadu se zajímáme i my žáci a snažíme se svým dílem přispět ke zlepšení situace

3 Bioodpad Odpad organického původu se u nás sbírá do označených košů a to: na každé chodbě v učebnách, kde je tento koš zapotřebí v jídelně, kuchyni a cvičné kuchyni Tento odpad se odváží společně s běžným odpadem

4 Směsný komunální odpad
V naší obci se svoz domovního odpadu koná dvakrát až třikrát měsíčně, plasty jednou měsíčně v předem určený termín Na směsný odpad jsou na naší škole koše v každé třídě, sborovně, učebně i na chodbě, vysypávají se každý den a za měsíc škola naplní asi 10 popelnic Plasty se dávají do žlutých pytlů (na škole jsou ve vyhrazených koších na každé chodbě) a ty se odvážejí na skládku

5 Nebezpečný odpad V naší škole skladujeme jedy a chemikálie v uzamčených skříních Čím je pro nás tento odpad nebezpečný? Je jedovatý Má žíravé účinky Vypařuje se do ovzduší Chemický odpad odevzdáváme na obecní úřad, kde probíhají pravidelně svozy odpadu Nebezpečný odpad se vyhazuje do červených kontejnerů

6 Výrobky podléhající zpětnému odběru
Po zařazení školy do projektu Recyklohraní se naše škola začala zajímat o sběr baterií a drobných elektrozařízení O sběr těchto věcí se starají žáci devátých tříd Baterie se vybírají na veřejných místech (kam jsme umístili námi vyrobené boxy) a každý týden v pondělí určená služba vybírá u vchodu školy Sběr elektrozařízení probíhá poslední pátek v měsíci (akce se ohlásí občanům předem rozdanými a vylepenými letáky) Od začátku projektu vybrala naše škola již 3 boxy baterií a 2 plné nádoby elektrozařízení

7 Sběrová soutěž na naší škole
Sběr papíru na naší škole má již každoroční tradici Děti doma sbírají starý papír, který poté přináší do školy, tam ho odevzdávají odpovědným učitelům Nasbíraný papír se v kontejneru odváží k recyklaci Celkový součet nasbíraného sběru papíru za rok 2007/2008 je : 9435 kg Celkový součet nasbíraného papíru za 1.pololetí šk.roku2008/2009 je: 3312 kg

8 Speciální koše v učebně dílen

9 Nádoba na plasty na školní chodbě

10


Stáhnout ppt "Třídění odpadu na naší škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google