Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bariéry a příležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bariéry a příležitosti."— Transkript prezentace:

1 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 6.6.2007

2 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Obsah 1. Kořeny strojírenských oborů 2. Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů 2.1Bariéry rozvoje strojírenských oborů 2.2Příležitosti rozvoje strojírenských oborů 3.Aktivity kraje pro posílení konkurenceschopnosti strojírenství 3.1Projekt For Tech 3.1.1 První výsledky projektu 3.2 Změna image oborů 3.2.1 Image strojírenských oborů v současnosti (škálový profil) 3.2.2 Kroky pro zlepšení image oborů 3.2.3 Řízení vztahů s firmami regionu 4. Shrnutí

3 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 1. Kořeny strojírenských oborů v regionu  základní odlišení našeho regionu  tradice sahající hluboko do minulosti  technické znalosti a kvalifikace pracovní síly  obtížné strukturální změny po roce 1989 (restrukturalizace a revitalizace). Problémy spojené s restrukturalizací (propouštění, nezaměstnanost) byly silněji medializovány než pozitivní výsledky v současnosti.  negativní image Ostravy („ocelové srdce republiky“), se kterým je spojena špína, smog, nezaměstnanost

4 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 2. Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů 2.1 Bariéry rozvoje strojírenských oborů Bariéry rozvoje − negativní image oboru − důsledky restrukturalizace (konkrétní zkušenosti s propouštěním u velké části populace, existenční problémy firem) − klíčovou bariérou v současnosti je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (disproporce mezi nabídkou a poptávkou) − klíčovým faktorem úspěchu je zvládnutí výzkumu a vývoje a inovací Příležitosti rozvoje

5 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 2. Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů 2.2 Příležitosti rozvoje strojírenských oborů Bariéry rozvoje − negativní image oboru − důsledky restrukturalizace (konkrétní zkušenosti s propouštěním u velké části populace, existenční problémy firem) − klíčovou bariérou v současnosti je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (disproporce mezi nabídkou a poptávkou) − klíčovým faktorem úspěchu je zvládnutí výzkumu a vývoje a inovací Příležitosti rozvoje − synergické efekty v rámci klastrových iniciativ − tvorba nových hodnotových řetězců − nový pohled na výzkum a vývoj – integrace kapacit VŠ, AV a kapacit firem − využití finančních prostředků z EU − investiční pobídky

6 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 3. Aktivity kraje pro posílení konkurenceschopnosti strojírenství Změna image oboru Řízení vztahů s firmami v regionu Projekt For Tech Marketingová strategie kraje - platforma pro komunikaci kraj – významné firmy v regionu -podpora MSSK (dotace) - platforma pro komunikaci kraj – významné firmy v regionu -podpora MSSK (dotace) Zabezpečení dostatku kvalifikovaných pracovních sil

7 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 3.1 Projekt For Tech Problém nedostatku lidských zdrojů v technických profesích byl identifikován jako klíčová bariéra rozvoje regionu rok 2006 Zahájení projektu For Tech – 1.etapa leden 2007 Vytvoření expertních týmů pro řešení problematiky (firmy, regiony, ÚP, KÚ a další partneři). Vyčlenění finančních prostředků říjen 2006červen 2007 Pokračování projektu For Tech – 2.etapa

8 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 3.1.1 První výsledky projektu N = 50N = počet respondentů ARR, For Tech, Měření zaznamenání kampaně, duben 2007 Cílová skupina okamžitě zaregistrovala kampaň Q3 Zaznamenal/a jste v poslední době kampaň vedenou na zvýšení zájmu o technické obory? Znalost kampaně u cílové skupiny „Výchovní poradci“

9 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje N = 50N = počet respondentů Q11 Jak hodnotíte změny rozhodování žáků 9. tříd o volbě povolání z hlediska technických oborů? Průměrné hodnocení na škále 2,73 1=velmi změnil/a, 6=vůbec nezměnil/a Hodnocení kampaně Výchovní poradci uvádí, že 86,4% žáků 9.tříd změnilo svůj postoj k tech. oborům po první vlně kampaně ARR, For Tech, Měření zaznamenání kampaně, duben 2007

10 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje N = počet respondentů 3.2.1 Image strojírenských oborů v současnosti (škálový profil) N = 615 (1) zcela souhlasímzcela nesouhlasím (6) mají perspektivu jsou dobře finančně ohodnoceny mají v tomto regionu dobré uplatnění ve firmách mají tradici v tomto regionu jsou atraktivní pro žáky umožňují profesní růst v budoucnu představují jistotu zaměstnání průměrné hodnoty na škále (1) zcela souhlasímzcela nesouhlasím (6) N = počet respondentůN = 490 průměrné hodnoty na škále žáci ZŠ (žáci 6, 7 a 8 tříd) ovlivňovatelé (vyučující odborných předmětů, ředitelé ZŠ, rodiče) 3.2 Změna image oborů Zdroj: ARR – Rehabilitace odborného školství – 4/2007

11 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Marketingová strategie kraje na období 2006-2008 představuje koncepční rámec změny image regionu. Její součástí je i prezentace rozvoje regionu: 3.2.2 Kroky pro zlepšení image oboru Prezentace konkrétních úspěchů firem regionu Prezentace výsledků vývoje a výzkumu v regionu Prezentace současného obrazu tradičních oborů Předání výstupů z projektu For Tech do projektu klastru Strojírenství je prioritní oblast pro prezentování výsledků rozvoje regionu Důraz klademe na výsledky posilující konkurenceschopnost firem regionu Kraj se hlásí k tradicím a kořenům regionu – Dolní oblast Vítkovic je součástí obrazového konceptu kraje Zkušenosti a výstupy z 1. etapy projektu For Tech budou předány pro projekt MSSK

12 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Zdroj: Agentura API s.r.o.

13 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 3.2.3 Řízení vztahů s firmami regionu  dlouhodobý projekt realizovaný Agenturou pro regionální rozvoj  vytvoření platformy pro vzájemnou komunikaci. Základní nástroje jsou: - ARR news - snídaně s ministrem - snídaně s náměstkem - odborné konference  diskutovaná témata v roce 2006 a 2007: - problematika lidských zdrojů – především odborného školství v MSK - strukturální fondy - daňová reforma - změna zákona o investičních pobídkách - nová koncepce prodeje dřeva a tendry v Lesích ČR

14 Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 4. Shrnutí …… Unikátní konkurenční výhodou Moravskoslezského kraje je strojírenství. Odlišuje kraj od ostatních v ČR i v evropském měřítku


Stáhnout ppt "Bariéry a příležitosti rozvoje strojírenských oborů v regionu Zpracoval: Mgr. Pavel Drobil, Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bariéry a příležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google