Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indikátory udržitelného rozvoje pro MČ Praha - Libuš Setkání k projektu „Strategicky se rozvíjející městská část Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indikátory udržitelného rozvoje pro MČ Praha - Libuš Setkání k projektu „Strategicky se rozvíjející městská část Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného."— Transkript prezentace:

1 Indikátory udržitelného rozvoje pro MČ Praha - Libuš Setkání k projektu „Strategicky se rozvíjející městská část Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje“ 12. 9. 2008 Miroslav Lupač Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

2 prostředky měření úspěšnosti naplňování cílů! = INDIKÁTORY INDICO (lat.) = odhaluji, ukazuji Indikátory nás informují, zda jsou naše plány, předpo- klady a očekávání skutečně plněna. Indikátory udržitelného rozvoje vypovídají o naplňování jeho principů v rozvoji obce a odrážejí kvalitu života a životního prostředí obyvatel.

3 Týmová Iniciativa pro Místní Udržitelný Rozvoj Založena r. 2002, od r. 2005 občanské sdružení Posláním je pomáhat městům ČR zavádět a sledovat vhodné indikátory udržitelného rozvoje a prakticky využívat výsledky. Financována převážně z grantů EU, projektů výzkumu a vývoje a dalších domácích vládních i nevládních zdrojů. Spolupráce s MČ Praha – Libuš od r. 2007 a dále v rámci projektu „Strategicky se rozvíjející městská část Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje“

4 Týmová Iniciativa pro Místní Udržitelný Rozvoj Činnost: Společné evropské indikátory (ECI / TIMUR) Akce pro veřejnost Indikátory pro mikroregiony a další speciální sady Účast na vědecko – výzkumné činnosti Řešení konkrétních problémů měst Výměna vhodných a ověřených indikátorů mezi městy Systematické zpracování a zveřejňování výsledků

5 Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni "European Common Indicators for Local Sustainable Development" Sada 10 indikátorů Odráží ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelného rozvoje Umožňuje sběr srovnatelných údajů v rámci celé Evropy Vychází z iniciativy Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí a Expertní skupiny pro městské životní prostředí Zapojeno 160 evropských měst Mírně modifikována pro podmínky ČR (ECI / TIMUR)

6 „ECI / TIMUR“ Sada po modifikaci v roce 2006 A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím A2: Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám A3: Mobilita a místní přeprava cestujících A4: Dostupnost místních veřejných parků a služeb A5: Kvalita místního ovzduší B6: Cesty dětí do a ze školy B7: Nezaměstnanost B8: Zatížení prostředí hlukem B9: Udržitelné využívání území B10: Ekologická stopa

7 ECI / TIMUR a Praha - Libuš Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni budou přímo obsaženy ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha – Libuš, čímž dojde k možnosti sledování kvalitativ- ního vývoje jevů charakterizujících udržitelný rozvoj MČ. V rámci projektu budou sledovány tyto Indikátory

8 ECI / TIMUR a Praha - Libuš A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím Indikátor vypovídá o spokojenosti občanů s městskou částí jako s místem, kde žijí a případně pracují. Občané hodnotí spokojenost celkovou i dílčí (s jednotlivými službami, pocity bezpečí, atd.) Zjišťování údajů je založeno na sociologickém průzkumu na vzorku obyvatel Struktura dotazů specificky přizpůsobena podmínkám MČ Dotazníkové šetření u 500 náhodně vybraných občanů během 2 – 3 týdnů TIMUR provede školení tazatelů i zpracování výsledků Zjišťování bude opakováno v 2letých cyklech. Spokojenost obyvatel s obcí a jednotlivými složkami jejich života, které může obec ovlivnit, je klíčovým faktorem pro nastavení priorit strategického plánu.

9 ECI / TIMUR a Praha - Libuš A3: Mobilita a místní přeprava Indikátor vypovídá podrobně o mobilitě místních občanů. Zjišťuje se, jak často a jakým způsobem občané cestují, jak daleko a za jakým účelem. Indikátor je využitelný pro argumentaci ve vztahu k linkám veřejné dopravy. Indikátor je důležitým podkladem pro budování cyklostezek. Indikátor je nezbytným podkladem pro stanovení „ekologické stopy“ MČ. Zjišťování údajů je prováděno společně s indikátorem A1 (Spokojenost). Zjišťování bude opakováno v 2letých cyklech. Sledování mobility pomáhá hledat cesty k vytváření podmínek pro větší komfort obyvatel preferujících „měkké“, neboli „ekologické“ formy dopravy.

10 ECI / TIMUR a Praha - Libuš A5: Kvalita místního ovzduší Indikátor je založen na sledování počtu překročení zákonných limitů pro hlavní ovzduší znečišťující látky. Díky měřící stanici Automatického imisního monitoringu provozované Českým hydrometeorologickým ústavem lze získat podrobná data. TIMUR provede zpracování dat a zpracuje zprávu. Zjišťování bude opakováno v jednoročním cyklu. Vzhledem k dopravní zátěži MČ Praha – Libuš je sledování kvality ovzduší důležitou součástí strategického plánování.

11 ECI / TIMUR a Praha - Libuš B10: Ekologická stopa Indikátor vyjadřuje stanovuje množství přírodních zdroje, které město spotřebuje v daném roce. „Město“ zahrnuje obyvatele města a všechny nezbytné funkce (doprava, průmysl, zemědělství atd.). Tato spotřeba je přepočtena na odpovídající plochu biologicky produktivní země a výsledek je vztažen na jednoho obyvatele města. Lze srovnávat na národní i mezinárodní úrovni a sledovat vývoj v čase a závis- lost na provedených opatřeních. Pro stanovení hodnoty je nutno získat řadu údajů od firem a institucí TIMUR provede výpočet a zpracuje závěrečnou zprávu. Ekologická stopa je jedním z nejpřesvědčivějších indikátorů UR, protože odpovídá na otázku: Kolik „přírody“ člověk potřebuje ke svému životu.

12 Závěrem... www.timur.cz www.ekostopa.cz Doporučené odkazy: DÍKY ZA POZORNOST! Miroslav Lupač, mirek.lupac@timur.cz


Stáhnout ppt "Indikátory udržitelného rozvoje pro MČ Praha - Libuš Setkání k projektu „Strategicky se rozvíjející městská část Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného."

Podobné prezentace


Reklamy Google