Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Dambořice příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Dambořice příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ZŠ Dambořice příspěvková organizace www.zsdamborice.cz

2 Vychovávání je největší a nejtěžší problém,
. Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit. Kant

3 Vzdělávací program Základní škola 16 847 /96 - 2
V současné době škola intenzivně pracuje na tvorbě ŠVP, který odpovídá svým zaměřením podmínkam školy a navazuje na tradice školy

4 Kde nás najdete? Adresa školy: ZŠ Dambořice okr. Hodonín Dambořice 321
696 35

5 Zřizovatel školy : Obec Dambořice
Ředitelka školy : Mgr. Drahomíra Beková Právní subjektivita: 2001 Zřizovatelem školy je OˇU. Díky dobré spolupráci a dostatku finančních prostředků má škola velmi dobré materiálně technické zázemí, moderní vybavení.

6 Školu tvoří dvě budovy Žlutá nebo růžová? budova I. stupně
budova II. stupně V průběhu letošního roku bude zahájena nová přístavba růžové školy, díky rozšíření níž budou všechny učebny v jedné budově a. Momentálně probíhá závěrečné zpracování plánů.

7 Součástí školy je: Školní družina
Školní jídelna nabízí dětem velmi pestrou a vyváženou stravu, cena oběda činí 10,- Kč, školní družina je v provozu denně, má 1. oddělení, činnosti jsou členěny na odpočinkové, relaxační, zájmové a přípravu na vyučování

8 Školní jídelna

9 Kolik nás je? 1. – 9. třída 150 žáků 12 pedagogů 2 asistentky
1 vychovatelka 5 provozních zaměstnanců

10 Co Vám můžeme nabídnout?
Klidné rodinné prostředí Prostředí v blízkosti přírody

11 Kvalifikovaný pedagogický sbor

12 Moderní metody výuky Projektové vyučování
Celkový rozvoj osobnosti dítěte

13 Moderně vybavené učebny

14 Rozvoj fantazie a tvořivosti dětí
Vánoční dílny Keramický kroužek Svoji tvořivost mají děti také možnost rozvíjet ve školní družině

15 Individuální přístup Integrace žáků Třídy s malým počtem žáků
V naší škole jsou integrování žáci s SPÚ a žáci tělesné postižení, tito žáci mají k dispozici asistentku, o žáky se SPÚ pečuje dyslektická asistentka formou dyslektické péče, žáci mají vypracovaný individuální plán učení,

16 Péči o žáky se SPU

17 Vzdělávání prostřednictvím exkurzí a výletů

18

19 Společné akce rodičů s dětmi Dýňování

20 Tradiční školní akce Mikulášská nadílka Měsíční hodnocení práce dětí
Otužování, soutěž ve zpěvu Veselá písnička, besídka ke Dni matek, Svátek slabikáře, návštěva divadelních představení, Vánoční dílny, Běh Terryho Foxe, výlety, exkurze, návštěvy knihovny, LVVK- Horní Bečva, škola v přírodě

21 Zaměření na zdravý životní styl
Když chce každý zdravý být, musí si s námi zacvičit… V lese, jó v lese… Otužování, spor. Kroužky, zálesák, výlety do přírody

22 Naplnění volného času dětí
Stupeň - Keramický kroužek Pálí vám to Veselé pískání Klavírní školička Dyslektická péče Zálesák Gymnastika Bohatou nabídkou zájmových kroužků se snažíme vyplnit volný čas dětí a tím podporovat jejich zdravý vývoj

23 II. Stupeň Keramický kroužek Fotbal Hra na flétnu Základy NJ
Seminář ČJ Seminář M Kroužek informatiky Zapojením žáků druhého stupně do činnosti kroužků se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům

24 Návštěvy kulturních a společenských akcí

25 Spolupracujeme: s MŠ v obci
s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích se SRPŠ se sociálním výborem OÚ Doplnit údaje

26 Hlavní cíle školy

27 Oblast výchovně vzdělávací
vytvořit kvalitní ŠVP posílit činnostní charakter výuky více využívat informační a komunikační techniku rozvíjet funkční literární gramotnost žáků

28 aktivně uskutečňovat prevenci sociálně patologických jevů
zabezpečovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvinout systém projektového vyučování

29 Oblast spolupráce s rodiči a veřejností
Prohlubovat spolupráci školy a rodiny Prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti Rozšířit nabídku společných akcí rodičů a dětí

30 Zlepšit informovanost rodičů o škole prostřednictvím programu i- škola
Spolupracovat se školskou radou, se SRPŠ

31 Oblast personální Vytvářet podmínky pro stabilizaci pedagogického sboru Podporovat další vzdělávání pedagogů

32 Oblast ekonomická a investiční
Připravit a dokončit přístavbu a rekonstrukci budovy Vybudovat multimediální učebnu s knihovnou Upravit a vybavit okolí školy pro relaxaci žáků o přestávkách

33 Všechno naše úsilí má jeden jediný cíl!
Spokojený úsměv na tvářích našich dětí.


Stáhnout ppt "ZŠ Dambořice příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google