Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRNKOVÁ STEZKA Představení projektu. Trnková stezka obecně Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRNKOVÁ STEZKA Představení projektu. Trnková stezka obecně Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu,"— Transkript prezentace:

1 TRNKOVÁ STEZKA Představení projektu

2 Trnková stezka obecně Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu, který vytvářejí 3 MAS fungující na principu LEADER Tyto jsou dominantně lokalizovány v podhůří orografického celku Vizovické vrchy, které tvoří geografický základ celého turistického produktu Trnková stezka Cílem projektu je identifikace dalších rozvojových možností produktu a jeho komplexní propagace.

3 Trnková stezka obecně přínosem projektu je především vytvoření specifického turistického produktu Trnková stezka Účelem vytvoření „Trnkové stezky“ je snaha seznámit návštěvníky MAS Luhačovské Zálesí, MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko s turisticky atraktivními místy v regionu, prezentovat specifickou lidovou kulturu, zvyky, obyčeje a tradice a rovněž vytvořit reálné možnosti dalšího rozšíření portfolia nabídky produktu

4 Trnková stezka – partneři MAS Vizovicko a Slušovicko MAS Luhačovské Zálesí MAS Ploština

5 Trnková stezka – partneři MAS Vizovicko a Slušovicko MAS Luhačovské Zálesí MAS Ploština

6 Trnková stezka - lokalizace

7 Trnková stezka - výstupy vytvoření 3 druhů informačních a propagačních materiálů pro každou MAS s konkretizací produktové nabídky Trnkové stezky na jejím území – informační brožury a letáky se zaměřením na cílové skupiny zpracování projektové a technické dokumentace (zajištění kompletních podkladů pro další plánovanou návaznou („investiční“) fázi projektu – lokalizace jednotlivých prvků infrastruktury, připravené ohlášení či jiné opatření stavebního úřadu pro tyto objekty rozšíření nabídky a informačního servisu pro obce zahrnuté v projektu a pro informační centra, které v regionu působí – zajišťuje manažer projektu spolupráce, jenž plní funkci styčného představitele pro prezentaci aktivit a komunikaci s obcemi a informačními centry

8 Trnková stezka - výstupy soupis jednotlivých objektů kulturního dědictví, které se nacházejí na zájmovém území, zhodnocení jejich aktuálního stavebně technického stavu a možnosti využití pro rozvoj turistického ruchu v dané oblasti. Tento soupis a studie bude následně jedním z výchozích podkladů pro další rozvíjení spolupráce MAS v předmětném území – výstup ve formě vypracované studie kulturního dědictví v obcích participujících se na projektu „Trnková stezka“ webové stránky produktu Trnková stezka s odkazem na všechny turistické cíle v regionu – jejich administraci koordinuje manažer projektu spolupráce

9 Trnková stezka - výsledky realizací projektu dojde k získání podkladů pro vytvoření základního páteřního systému turistické infrastruktury v oblasti Vizovických vrchů, spojující významná, turisticky již nyní navštěvovaná místa – Hrad Brumov, NKP Ploština, Zámek Vizovice, fa Jelínek, lázně Luhačovice aj. zpracování komplexního plánu zapojení dalších druhů památek a atraktivit na cílovém území do rozvoje turistického ruchu za účelem synergického působení projektu – logické doplnění a spojení výše uvedených míst vznik atraktivních propagačních materiálů k produktu Trnková stezka a interaktivní prezentace na webových stránkách s vzájemnými odkazy na jednotlivé turistické cíle a dílčí produktovou nabídku v rámci projektu

10 Trnková stezka – souhrn aktivit Vytvoření specifického turistického produktu Trnková stezka Zpracování studie dalších možností rozvoje cestovního ruchu v teritoriu s akcentem na inovativní a netradiční formy aktivit Získání a zpracování veškerých podkladů pro následnou investiční etapu (vybudování sítě turistické infrastruktury, vytvoření systému vzájemných turistických, cykloturistických a lyžařských tras

11 Trnková stezka – souhrn aktivit Podání žádosti do vhodného dotačního titulu na realizace investiční II. etapy projektu Příprava a zhotovení propagačních materiálů Příprava a fungování WWW stránek „Trnková stezka“

12 Trnková stezka – rozpočet


Stáhnout ppt "TRNKOVÁ STEZKA Představení projektu. Trnková stezka obecně Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google