Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.1 Rozvíjející větné členy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.1 Rozvíjející větné členy"— Transkript prezentace:

1 16.1 Rozvíjející větné členy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 16.1 Rozvíjející větné členy Z městské knihovny mi naše Kamila přinesla krásnou knihu pohádek. podmět přísudek Podmět a přísudek mohou být rozvity dalšími větnými členy. JAKÝMI? Autor: Mgr. Eva Zralá

2 16.2 Co již víme o větných členech?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 16.2 Co již víme o větných členech? ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY jsou předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk. větné členy základní podmět přísudek rozvíjející předmět příslovečné určení přívlastek doplněk PŘEDMĚT (Pt) označuje osobu, zvíře nebo věc, kterou děj zasahuje ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu bývá vyjádřen: podstatným jménem, zájmenem, infinitivem PŘÍVLASTEK (Pk) závisí vždy na podstatném jménu (jiný větný člen podstatné jméno rozvíjet nemůže!!!) zpřesňuje význam podstatného jména nebo ho blíže určuje (jaký?, který?, čí?) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (PU) označuje okolnosti, za kterých někdo (podmět) někomu něco (předmět) dělá (přísudek) ptáme se na něj otázkami kdy?, odkdy?, kde?, kam?, kudy?, jak?, proč? … DOPLNĚK (D) rozvíjí jméno v podmětu nebo předmětu přes přísudek - závisí tedy na dvou větných členech zároveň ptáme se na něj otázkami jaký?, jak?, kterak?

3 16.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 16.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Přívlastek shodný s řídícím jménem se skloňuje vlněné svetry může být: několikanásobný vlněné a bavlněné svetry postupně rozvíjející teplé vlněné svetry Přívlastek neshodný s řídícím jménem se neskloňuje svetry z vlny svetry z vlny, bavlny a umělých vláken PAMATUJ! po způsobových a fázových slovesech není infinitiv předmětem, ale součástí přísudku Šel si zaběhat. zaběhat = Pt Přestal běhat. přestal běhat = přísudek slovesný mezi složkami několikanásobných větných členů píšeme čárku (jsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či čárka se nepíše) čárkou též oddělujeme některé druhy přívlastku Druhy přísl. urč. otázky místa PUm kde, odkud, kudy, kam času PUč kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často způsobu / míry PUz / PU míry jak, jakým způsobem jak hodně, do jaké míry příčiny PUpříč proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu účelu PUúč proč, za jakým účelem podmínky PUpod kdy, za jaké podmínky přípustky PUpříp i přes jakou skutečnost Přívlastek těsný nemůžeme ho z věty vypustit Žáci mající vši nesmí do školy. čárkou neoddělujeme Přívlastek volný můžeme ho z věty vypustit Iva, oblečená do modrých džínsů, šla do školy. čárkou oddělujeme Přístavek volně připojený shodný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno Iva, naše sousedka, šla do školy.

4 je současně sloveso a jméno
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 16.4 Co si řekneme nového? řídící větný člen otázka větný člen je podstatné jméno jaký? jaká? jaké? PŘÍVLASTEK není podstatné jméno koho, čeho? komu, čemu? koho, co? (o) kom, (o) čem? (s) kým, (s) čím? PŘEDMĚT kde? odkud? kudy? kam? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často? jak, jakým způsobem? jak hodně, do jaké míry? proč, z jaké příčiny? proč, za jakým účelem? kdy, za jaké podmínky? i přes jakou skutečnost? PŘÍSL. URČENÍ místa času způsobu míry příčiny účelu podmínky přípustky je současně sloveso a jméno jak, kterak, jaký? DOPLNĚK POSTUP PŘI URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ, GRAF Vyhledáme základní skladební dvojici (v grafu stojí vždy nahoře - nad ostatními rozvíjejícími členy). Postupně určíme s pomocí otázek a řídících větných členů druhy rozvíjejících větných členů (v grafu vyznačíme závislost čarou vedoucí od řídícího VČ dolů k závislému VČ). Kamila přinesla Pks naše Pt 4.p. knihu Pks krásnou Pkn pohádek Pt 3.p. mi PUm z knihovny Pks městské otázka větný člen vyhledáme určitý slovesný tvar Co se říká o podmětu? PŘÍSUDEK ptáme se otázkou 1.pádu Kdo? Co? PODMĚT

5 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 16.5 Procvičení a příklady Přívlastky neshodné nahraď přívlastky shodnými se stejným významem: Počasí v dubnu bývá proměnlivé. Ulicemi Prahy prochází mnoho cizinců. Rád jím knedlíky se švestkami. Hejno holubů kroužilo nad městem. Z následujících vět vypiš předměty a příslovečná určení: Petru jsme potkali včera na náměstí. Matka mě ihned prokoukla. Zítra tam se mnou nepočítejte. Rozliš přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející a doplň čárky, kde chybějí: Muž držel odřenou černou aktovku. Karel byl upřímný věrný přítel. Je to ochotný učenlivý dobrosrdečný člověk. Babička měla v ložnici leštěný ořechový nábytek. Urči větné členy a graficky znázorni větu: Mirek si ostříhal ke konci velké přestávky nehty na rukou a na nohou. řešení: upřímný, věrný / ochotný, učenlivý, dobrosrdečný Rozliš, kdy je vyznačené slovo doplňkem a kdy se jedná o součást přísudku jmenného se sponou: Otec byl unavený. Otec se cítil unavený. Pavel byl zdráv. Pavel se vrátil zdráv. Petr byl v cíli první. Petr dojel do cíle první. Honza se stal králem. Honza byl zvolen králem.

6 16.6 Něco navíc pro šikovné Pks Puč Puz Pt Pum
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 16.6 Něco navíc pro šikovné Vysvětli užití čárek (významový rozdíl) v následujících větách: První zimní olympijské hry, konané v Chamonix, se uskutečnily v roce První zimní olympijské hry konané v Lake Placid se uskutečnily v roce 1932. řešení: v Chamonix se konaly první ZOH vůbec v Lake Placid se konaly ZOH dvakrát - poprvé v roce 1932, podruhé v roce 1980 Urči, kterým větným členem je infinitiv v následujících větách: Líbilo se mu vyhřívat se na sluníčku. Chci se učit hrát na kytaru. Měl obrovskou chuť napít se limonády. Co jsi to chtěl udělat? Pokus se vymyslet větu podle grafu tak, aby souvisela s obrázkem. Po =========== Př Pks Puč Puz Pt Pum

7 16.7 CLIL (Parts of sentence)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 16.7 CLIL (Parts of sentence) Bobby kicked the ball. object subject predicate Danny speaks fluently. subject - podmět predicate - přísudek object - předmět adverbial - příslovečné určení attribute - přívlastek complement - doplněk adverbial subject predicate

8 16.8 Test znalostí 1. Najdi nepravdivé tvrzení:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 16.8 Test znalostí 1. Najdi nepravdivé tvrzení: a/ Přívlastek vždy závisí na podstatném jménu. b/ Na předmět se ptáme všemi pádovými otázkami. c/ Doplněk závisí na dvou větných členech. d/ Na příslovečné určení místa se ptáme otázkami kde, kam, odkud, kudy. 3. Ve které větě jsou správně doplněny čárky? a/ Jan Neruda, významný český básník 19. století, napsal šest básnických sbírek. b/ Jan Neruda, významný, český básník 19. století napsal šest básnických sbírek. c/ Jan Neruda významný český básník 19. století, napsal šest básnických sbírek. d/ Jan Neruda významný, český básník 19. století napsal šest, básnických sbírek. 2. Jakým větným členem je podtržené slovo? Prodejna knih byla ještě otevřena. a/ předmět b/ doplněk c/ přívlastek shodný d/ přívlastek neshodný 4. Čárkou neoddělujeme: a/ přístavek b/ přívlastek volný c/ několikanásobný větný člen d/ přívlastek těsný Správné odpovědi: b d a

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 16.9 Použité zdroje, citace Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN Styblík, Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN obrázky z databáze klipart

10 16.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 16.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 6., 7., 8. ročník Klíčová slova Větné členy, předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk Anotace Prezentace popisující postup při určování rozvíjejících větných členů.


Stáhnout ppt "16.1 Rozvíjející větné členy"

Podobné prezentace


Reklamy Google