Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvíjející větné členy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvíjející větné členy"— Transkript prezentace:

1 Rozvíjející větné členy

2 Rozvíjející větné členy
Patří mezi ně předmět (pt), příslovečné určení (pu), přívlastek (pk) a doplněk (do) Rozvíjející větný člen je závislý na členu řídícím po ps pt Aleš navštěvuje gymnázium. Graf věty: Aleš = navštěvuje gymnázium.

3 Rozvíjející větné členy
Rozvíjející větný člen může být rovněž rozvitý, tedy sám tvoří skladební dvojici, v níž se stává členem řídícím po ps pks pt Aleš navštěvuje ostravské gymnázium. Aleš = navštěvuje gymnázium ostravské

4 Postup při určování větných členů
Vyhledej určité sloveso; urči základní větné členy Urči rozvíjející větné členy, jež rozvíjejí: sloveso – příslovečné určení nebo předmět přídavné jméno – přísl. určení nebo předmět pouze podstatné jméno – přívlastek příslovce – příslovečné určení zároveň jméno a sloveso - doplněk

5 Předmět (objekt) Vyjadřuje osobu, zvíře, věc, kterých se slovesný děj týká nebo je zasahuje Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu Závisí na slovese nebo dějovém přídavném jméně

6 Předmět (objekt) Předmět může být vyjádřen podstatným jménem (bránit svobodu), zájmenem (nešlo mu o nic), infinitivem (báli se ho poslechnout) Stejně jako ostatní větné členy může být předmět: HOLÝ → Navštěvuje gymnázium. ROZVITÝ → Navštěvuje ostravské gymnázium. NĚKOLIKANÁSOBNÝ → Navštěvuje gymnázium a základní uměleckou školu.

7 Příslovečné určení (adverbiale)
Vyjadřuje rozmanité okolnosti a vztahy (místo, čas, způsob, příčinu apod.) Rozvíjející větný člen, jenž závisí především na slovese, někdy také na přídavném jméně či příslovci

8 Příslovečné určení (adverbiale)
Dle významu rozlišujeme příslovečné určení: Místa (ptáme se: kde, kam, odkud kudy?) Času (kdy, od kdy, do kdy, jak dlouho, na jak dlouho, jak často?) Způsobu (jak, jakým způsobem?) Míry (kolik, jak mnoho, o kolik, do jaké míry?) Účelu (za jakým účelem?) Příčiny (proč, z jaké příčiny?) Podmínky (za jaké podmínky, pod jakou podmínkou?) Přípustky (i navzdory čemu, i přes co přese všechno?)

9 Příslovečné určení (adverbiale)
Najdi příslovečná určení a urči jejich druh: Každoročně jezdíme k moři. Šli na houby. Smíš jít se souhlasem rodičů? Zčervenala jako růže. Přes varování skočil do vody. Nedostavil se pro nemoc. Potrestali jej kvůli nedbalosti. Stroj se zahřívá při vyšších otáčkách. Přišel jsem si prohlédnout zahradu.

10 Příslovečné určení (adverbiale)
Každoročně (času) jezdíme k moři (místa). Šli na houby (účelu) . Smíš jít se souhlasem (podmínky)rodičů ven (místa)? Zčervenala jako růže (způsobu). Přes varování (přípustky) skočil do vody (místa). Nedostavil se pro nemoc (příčiny). Potrestali jej kvůli nedbalosti (příčiny). Stroj se zahřívá při vyšších otáčkách (podmínky). Přišel jsem si prohlédnout (účelu) zahradu.

11 Přívlastek (atribut) Rozvíjí a přesněji vymezuje význam podstatného jména Ptáme se na něj otázkami jaký, který, čí?

12 Přívlastek (atribut) Přívlastek může být vyjádřen:
Podstatným jménem (cesta lesem) Přídavným jménem (pilný žák) Zájmenem (každý člověk) Číslovkou (první soutěžící) Infinitivem (touha zvítězit) Příslovcem ( boj zblízka)

13 Přívlastek (atribut) POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ (mezi členy se nepíše čárka)
Přívlastek může být: HOLÝ → tiché tóny ROZVITÝ → prudce tekoucí voda NĚKOLIKANÁSOBNÝ → těžká, odpovědná, namáhavá práce POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ (mezi členy se nepíše čárka) → zlaté olympijské medaile

14 Přívlastek (atribut) Rozlišujeme přívlastek shodný (shoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě) a neshodný (neshoduje se s podstatným jménem) Přívlastek těsný (nelze z věty vypustit, neoddělujeme jej čárkou) Přívlastek volný (lze z věty vypustit a nezmění se význam, oddělujeme jej čárkou)

15 Přívlastek (atribut) Určete, o jaký typ přísudku se jedná, zda těsný či volný, a dle potřeby doplňte čárky: Ve skautském oddílu vedeném Jirkou jsou chlapci i dívky. Domy postavené pod prudkým svahem bývají ohroženy sesuvy půdy. Bolek Polívka vynikající herec a oblíbený komik baví svými Bolkovinami tisíce televizních diváků. Byliny natrhané o svatojánské noci mají prý kouzelnou moc. V Kongresovém centru dříve nazývaném Palác kultury se koná sjezd představitelů Mezinárodní organizace pro lidská práva. Smetanova opera Prodaná nevěsta napsaná na libreto Karla Sabiny je známá nejen u nás.

16 Přívlastek (atribut) Ve skautském oddílu vedeném Jirkou jsou chlapci i dívky. Domy postavené pod prudkým svahem bývají ohroženy sesuvy půdy. Bolek Polívka ,vynikající herec a oblíbený komik, baví svými Bolkovinami tisíce televizních diváků. Byliny natrhané o svatojánské noci mají prý kouzelnou moc. V Kongresovém centru, dříve nazývaném Palác kultury, se koná sjezd představitelů Mezinárodní organizace pro lidská práva. Smetanova opera Prodaná nevěsta, napsaná na libreto Karla Sabiny, je známá nejen u nás.

17 Doplněk Vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za určitého děje
Rozvíjející větný člen, který buď rozvíjí přísudek a podmět, anebo rozvíjí přísudek a předmět Ptáme se na něj otázkami jaký? (vzhledem ke slovesu) a jak? (ve vztahu ke jménu)

18 Doplněk Může být vyjádřen: Podstatným jménem (Jmenovali ho předsedou.)
Přídavným jménem ( Babička se cítí zdravá.) Číslovkou (Do cíle doběhl pátý) Infinitivem (Viděla mě plakat.) Přechodníkem (Utekli plačíce.)


Stáhnout ppt "Rozvíjející větné členy"

Podobné prezentace


Reklamy Google