Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY"— Transkript prezentace:

1 ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

2 DRUHY ROZVÍJEJÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ
PŘEDMĚT → PT PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ → PU PŘÍVLASTEK → PK DOPLNĚK → D

3 PŘEDMĚT - závisí na: PŘÍSUDKU vyjadřuje:
OSOBU, ZVÍŘE NEBO VĚC, kterých se slovesný děj týká ptáme se: VŠEMI PÁDOVÝMI OTÁZKAMI KROMĚ 1. a 5. PÁDU

4 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ závisí na: PŘÍSUDKU vyjadřuje: OKOLNOSTI A VZTAHY

5 DRUHY PU - PŘÍSL. URČENÍ MÍSTA → PUM ptáme se: KDE? KAM? ODKUD? KUDY?
např. Vrátili se z výletu.

6 KDY? ODKDY? DOKDY? JAK DLOUHO? JAK ČASTO?
DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ ČASU → PUČ ptáme se: KDY? ODKDY? DOKDY? JAK DLOUHO? JAK ČASTO? např. Brzy budu hotov.

7 DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ ZPŮSOBU → PUZ ptáme se: JAK? JAKÝM ZPŮSOBEM?
např. Práce mu šla rychle.

8 Šel na to náramně zchytra.
DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ MÍRY → PUMí ptáme se: JAK MOC? KOLIK? např. Šel na to náramně zchytra.

9 Pro nemoc nemohl přijít.
DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ PŘÍČINY → PUPří ptáme se: PROČ? např. Pro nemoc nemohl přijít.

10 DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ ÚČELU → PUÚč ptáme se: Za jakým účelem? např.
Dívky jely na nákup.

11 Při dobré vůli se určitě dohodneme.
DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ PODMÍNKY → PUPo ptáme se: Za jaké podmínky? Kdy? např. Při dobré vůli se určitě dohodneme.

12 Přes zákaz šli sami do lesa.
DRUHY PU PŘÍSL. URČENÍ PŘÍPUSTKY → PUPří ptáme se: I PŘES CO? např. Přes zákaz šli sami do lesa.

13 PŘÍVLASTEK závisí na: PODSTATNÉM JMÉNĚ druhy přívlastku:
PŘÍVLASTEK SHODNÝ – PKS PŘÍVLASTEK NESHODNÝ – PKN např. prašná cesta (PKS) cesta pěšky (PKN)

14 SLOVESE (zpravidla přísudku)
DOPLNĚK - závisí na: SLOVESE (zpravidla přísudku) a zároveň se vztahuje ke JMÉNU (zpravidla v podmětu nebo předmětu) vyjadřuje: vlastnost, kterou má jméno za určitého děje

15 ZDROJE Krausová Z., Teršová R., Český jazyk 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, 2004


Stáhnout ppt "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY"

Podobné prezentace


Reklamy Google