Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohybové účinky síly. Pohybové zákony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohybové účinky síly. Pohybové zákony"— Transkript prezentace:

1 Pohybové účinky síly. Pohybové zákony
(Učebnice strana 55) Síla je odvozená fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení tělesa, která se dotýkají, nebo působení silového pole na těleso. Sílu značíme F, měříme ji pružinovým siloměrem. Jednotkou síly je newton, značí se N. Síla je určena velikostí a směrem. Její účinek závisí i na poloze jejího působiště (místě, v němž síla působí). Sílu znázorňujeme šipkou (orientovanou úsečkou). Počátek odpovídá působišti síly, délka šipky udává velikost síly, směr šipky udává směr síly. Všechna tělesa na sebe působí přitažlivou silou, kterou nazýváme gravitační síla. Gravitační sílu značíme Fg. Velikost gravitační síly Fg kterou Země přitahuje těleso, je přímo úměrná hmotnosti tělesa m, na které působí, a gravitační konstantě g. Působiště výsledné gravitační síly Fg, kterou působí Země na těleso, znázorňujeme v těžišti.

2 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 31 – 54.
Působení síly poznáme z jejích účinků: působením síly se mění pohyb tělesa, těleso se dává do pohybu, urychluje se, zpomaluje se nebo se mění směr jeho pohybu – např. roztlačování vozíku, úder raketou při tenisu – síla má posuvné účinky působením síly se může těleso roztočit, zrychlit, zpomalit nebo zastavit jeho otáčivý pohyb – např. houpání na houpačce – síla má otáčivé účinky působením síly se mění tvar tělesa, pružná tělesa se natáhla, zkrátila, plynná tělesa se stlačují – např. stlačování vzduchu hustilkou, deformace houby na tabuli – síla má deformační účinky působením síly se těleso rozdělí na několik částí (přetržení, přelomení) – přetržení provázku, sekání dřeva Síly působící na jedno těleso se mohou skládat. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 31 – 54.

3 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
(Učebnice strana 56 – 59) Působením síly mohou chlapci míč uvést do pohybu, zastavit, zpomalit nebo změnit směr jeho pohybu. Rychlost pohybu závisí na velikosti působící síly. Použije-li místo fotbalového míče medicinbal, který má větší hmotnost než fotbalový míč, musí kopnout mnohem větší silou, aby se míč dokutálel ke kamarádovi. Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. To znamená, že síla uvede těleso z klidu do pohybu, pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo se změní jeho směr. Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší. Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší.

4 Kopneme-li do míče, míč se vždy po určité době zastaví, i když se bude pohybovat po rovině a nepůsobíme na něj žádnou silou. Proti pohybu působí třecí síla. Třecí síla pohyb zpomaluje nebo úplně zastaví. Třecí síla je příčinou toho, že i na rovině musíme na kole šlapat, jinak se kolo zastaví, třecí síly působí mezi všemi pevnými tělesy. Také v kapalinách a plynech je pohyb brzděn. V těchto případech mluvíme o odporové síle. Brzdné síly v kapalinách a plynech jsou menší než třecí síly mezi pevnými tělesy. Odporové síly v kapalinách a plynech můžeme zmenšit vhodným tvarem tělesa, třecí síly např. při pohybu strojních součástí po sobě se zmenšují mazáním součástí olejem. Naopak při brzdění automobilu je tření nezbytné, jinak by automobil nemohl zastavit.

5 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 59 – 60.
Pokus: Dráhu pro vozík upevníme tak, aby vozík byl v klidu nebo se pohyboval rovnoměrně, pokud na něj nepůsobí žádná síla. 1. 1. K vozíku připevníme provázek, na který budeme zavěšovat postupně jedno, dvě a tři závaží. Současně budeme sledovat dobu pohybu celé sestavy. 3 s 2 s Závaží působí na vozík stálou silou, proto vozík neustále zrychluje. Čím je větší síla, tím je kratší doba, za kterou danou dráhu vozík ujede, a tedy dosáhne i větší rychlosti. 1 s 2. 2. K vozíku připevníme provázek, na který zavěsíme tři závaží. Závaží působí na vozík stálou silou. Budeme zvětšovat hmotnost vozíku. Vozík pustíme bez závaží, pak jedním závažím a nakonec se dvěma závažími. Současně budeme sledovat dobu pohybu celé sestavy. 1 s 3 s Čím je větší hmotnost vozíku, tím je delší doba, za kterou danou dráhu vozík ujede, a tedy dosáhne i menší rychlosti. 5 s Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 59 – 60.


Stáhnout ppt "Pohybové účinky síly. Pohybové zákony"

Podobné prezentace


Reklamy Google