Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly)"— Transkript prezentace:

1 Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly)

2 Síla jako fyzikální veličina
Pojem SÍLA používáme ve fyzice tehdy, když chceme vyjádřit vzájemné působení těles. SÍLA FV pro kterou používáme značku F. Základní jednotkou síly je 1 Newton.

3 O jejím účinku na těleso rozhoduje také její směr
Síla (na rozdíl od nám dosud známých FV) není určena pouze svojí velikostí. O jejím účinku na těleso rozhoduje také její směr a místo, kde působí (působiště). P P Jaký tento účinek může být?

4 Každá síla může svým působením:
uvádí těleso do pohybu (rychlost roste) změnit rychlost tělesa zastavuje těleso z pohybu (rychlost klesá) změnit směr pohybu tělesa změnit tvar tělesa

5 SKLÁDÁNÍ SIL

6 Na těleso většinou působí více sil najednou:
Vztlaková síla F1 F5 Odporová síla Síla větru F4 F3 F2 Gravitační síla Tahová síla motoru

7 Fvz (vztlaková) Fv (větru) Fg (gravitační)

8 stejný směr různý směr opačný směr Té říkáme VÝSLEDNICE.
Více sil působících současně na těleso můžeme nahradit v jejich účinku silou jedinou. Té říkáme VÝSLEDNICE. Získáme ji tzv. skládáním sil. Síly mají navzájem pouze 3 možné směry: stejný směr opačný směr různý směr

9 Síly stejného směru skládáme prostým sčítáním:
F1 = 30 N F2 = 50 N F = = 80 N Síly opačného směru skládáme prostým odečítáním: F1 = 30 N F2 = 50 N F = = 20 N Směr výslednice je stejný jako směr větší z obou sil.

10 Síly různého směru skládáme grafickou metodou rovnoběžníku sil:
F1 = 30 N F F2 = 50 N

11 Při skládání sil můžeme postupně skládat libovolný počet sil stejného,opačného i různého směru.
Všechny pro zjednodušení překreslujeme do jednoho působiště.

12 V takovém případě nastala ROVNOVÁHA SIL.
Zvláštním případem skládání sil je situace, kdy je výsledná síla (výslednice) rovna nule (0 N). V takovém případě nastala ROVNOVÁHA SIL. Nejjednodušším příkladem rovnováhy je skládání 2 stejně velkých sil opačného směru F1 = 50 N F2 = 50 N P F = F1 - F2 = = 0 N Taková síla nemá na těleso žádný účinek (zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu).

13 Pohybové zákony Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Tyto zákony umožňují určit, jaký bude pohyb tělesa,jsou-li známy síly působící na těleso.


Stáhnout ppt "Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly)"

Podobné prezentace


Reklamy Google