Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síla Výslednice navzájem rovnoběžných sil 1. díl F1 F3 F5 F6 F4 F2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síla Výslednice navzájem rovnoběžných sil 1. díl F1 F3 F5 F6 F4 F2"— Transkript prezentace:

1 Síla Výslednice navzájem rovnoběžných sil 1. díl F1 F3 F5 F6 F4 F2
Autor: Ing. Jiřina Ovčarová 2011

2 O síle Další strana Síly obvykle značíme písmenem F.
Gravitační sílu značíme G. Základní jednotkou síly je 1 Newton (1N). Síla patří mezi veličiny, které musí mít nejen velikost, ale stejně důležitý je pro ně i směr, jakým působí. F1= 60N G= 40N F2= 60N Takovým veličinám říkáme VEKTOR. Síla, která působí na těleso, ovlivňuje pohyb tělesa. Na velikosti síly závisí rychlost pohybu. Na směru síly zase směr pohybu. Další strana

3 Jak působí síly na těleso
F Kterým směrem se bude pohybovat skříň? v Směr pohybu Samozřejmě směrem, kterým působí síla. Skříň se bude pohybovat doprava. Další strana

4 Jak působí síly na těleso
Kterým směrem se v této situaci bude pohybovat skříň? Samozřejmě že opět směrem, kterým působí síla. F2 v Směr pohybu skříně Skříň se bude pohybovat doleva. Další strana

5 Jak působí síly na těleso
Zdá se, že stěhováci na obrázku se asi moc nedohodli. Kterým směrem se za této situace bude pohybovat skříň? (Pokud se tedy vůbec pohybovat bude) F1 F2 F1 F1 – F2 = F Síly se odečtou. F2 F Skříň se bude pohybovat tím směrem, kterým působí větší síla. Ovšem ne tak rychle, jako by síla F2 nepůsobila. Výslednice sil F je poměrně malá. Další strana

6 Jak působí síly na těleso
A vida. Teď už situace vypadá nadějně. Kterým směrem se teď bude pohybovat skříň? Jako vždy směrem, kterým působí síly. F1 F2 Síly mají stejný směr. Proto se sečtou. F1 F2 F = F1 + F2 F Pohyb bude rychlejší, než kdyby působila jen jedna ze sil. Další strana

7 A výsledek přetahování?
Přetahování na laně Které družstvo vyhraje? Družstvo B Družstvo A F F5 F3 F1 F2 F4 F6 Síla družstva B Síla družstva A FB = F2 + F4 + F6 FA = F1 + F3 + F5 FA FA FB FB F A výsledek přetahování? F = FA - FB Síly družstev působí opačným směrem, proto se odečtou. Vyhraje družstvo A . Přetáhne druhé družstvo výslednou silou F . Další strana

8 Gravitační síla Další strana
Gravitační síla působí vždy směrem do středu Země. Všechny gravitační síly jsou tedy navzájem rovnoběžné. Závažíčko o hmotnosti 100g: Jak velkou silou působí na siloměr závaží o hmotnosti 200 g? m = 100 g = 0,1 kg m = 200 g = 0,2kg G = m • 10 G = 0,2 • 10 = 2 N G = m • 10 G = 0,1 • 10 = 1 N G= 1N G= 2N 100 g těžké zaváží působí silou 1 N. 200 g těžké zaváží působí silou 2 N. Další strana

9 Sčítání rovnoběžných sil
G1= 1N G2= 1N G3=2N 1N 3N 2N G1= 1N G3= 2N 1N G2= 1N 1N 1N G1 + G2 = G3 1N + 1N + 1N = 3N = 2N + 1N 1N + 1N = 2N 3N = 3N = 3N Všechny gravitační síly jsou navzájem rovnoběžné. U rovnoběžných sil můžeme skládat síly nejen graficky, ale i početně.

10 Skládání sil 1N+1N = 3N Konec 2N 5N 2N
U různoběžných sil ovšem tak jednoduché součty nefungují. Je to právě proto, že síly působí různými směry. 1N 1N 2N 1N 1N 1N+1N = 3N 2N+1N +2N = 5N = 2N+1N+1N+1N Konec


Stáhnout ppt "Síla Výslednice navzájem rovnoběžných sil 1. díl F1 F3 F5 F6 F4 F2"

Podobné prezentace


Reklamy Google