Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třecí síly v denní i technické praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třecí síly v denní i technické praxi"— Transkript prezentace:

1 Třecí síly v denní i technické praxi
(Učebnice strana 96 – 97) Bez třecí síly bychom nezabrzdili automobil, nemohli bychom udělat ani krok, nábytek by klouzal po podlaze, každý uzel by se rozvázal, hřebíky by vypadaly ze stěny, nemohli bychom psát křídou po tabuli ani tužkou na papír. V těchto případech se mnohdy snažíme třecí sílu zvyšovat, např. náledí na chodnících sypeme pískem a silnice drobným štěrkem, na pryžových pláštích kol jsou vylisovány zářezy, aby se zvětšila klidová třecí síla v místě dotyku kola a vozovky. Tím se snižuje nebezpečí smyku a prokluzování kol. Za sucha je tření mezi vozovkou a koly automobilu větší než za mokra, proto automobil za sucha zabrzdí na kratší dráze než při dešti.

2 V určitých případech je tření ale škodlivé
V určitých případech je tření ale škodlivé. Při vzájemném pohybu součástí strojů se součásti působením třecí síly zahřívají, stykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává. Třecí síla se v těchto případech zmenšuje broušením a leštěním stykových ploch nebo jejich oddělením tenkou vrstvou maziva, např. oleje. K zmenšení třecí síly u otáčejících se hřídelů slouží např. kuličková a válečková ložiska. V nich se využívá poznatek, že při valivém pohybu působí mnohem menší brzdná síla než při smykovém tření hřídele a nehybného ložiska. Součást stroje nebo kolečko je pevně spojeno s vnějším kroužkem kuličkového nebo válečkového ložiska. Vnitřní kroužek je pevně spojen s hřídelí. Při otáčení kolečka (strojní součásti) se kuličky nebo válečky valí mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska. Při vzájemném pohybu součástí strojů se součásti působením třecí síly zahřívají, stykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává. Třecí síla se v těchto případech zmenšuje broušením, leštěním a mazáním. U otáčejících se hřídelů slouží ke zmenšení třecí síly např. kuličková a válečková ložiska. Tam, kde je tření užitečné, např. při chůzi, jízdě automobilu apod., tření zvyšujeme – při náledí sypeme pískem chodníky a silnice, na pryžových pláštích kol jsou vylisovány zářezy, vrypy na povrchu kleští, hřebíků, sněhové řetězy…

3 Na všechna tělesa působí Země gravitační silou Fg svisle dolů.
Na vodorovné ploše působí těleso na plochu silou stejné velikosti i směru, tedy kolmo na plochu. Velikost tlakové síly je rovna velikosti gravitační síly působící na těleso. Fg Na nakloněné rovině (na svahu) působí Země gravitační silou Fg svisle dolů, nepůsobí tedy kolmo k nakloněné rovině (ke svahu). F F FP Fg Gravitační sila Fg uvádí těleso do pohybu po nakloněné rovině. Ve směru nakloněné roviny působí pohybová složka FP gravitační síly Fg. Tlaková síla F působí kolmo na nakloněnou rovinu. Velikost pohybové složky FP gravitační síly Fg a tlakové síly F určíme tak, že doplníme na rovnoběžník sil. Gravitační síla Fg je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku, pohybová složky FP a tlaková síla F jsou jeho stranami. Na nakloněné rovině (na svahu) působí stejné těleso menší tlakovou silou než na vodorovné ploše. Čím větší bude úhel nakloněné roviny, tím menší bude kolmá tlaková síla F a tedy tím menší bude i tlak tělesa na danou plochu. Naopak se bude zvětšovat pohybová složka FP gravitační síly Fg.

4 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 97.
Pohyb po nakloněné rovině: Velikost pohybové složky FP gravitační síly Fg a tlakové síly Ftl určíme tak, že doplníme na rovnoběžník sil. Gravitační síla Fg je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku, pohybová složky FP a tlaková síla Ftl jsou jeho stranami. I při pohybu na nakloněné rovině působí na těleso třecí síla Ft proti pohybu. FP FP Ft Ft Ft FP Ftl Ftl Fg Fg Ftl Fg Je-li po uvedení do pohybu třecí síla Ft větší než pohybová složka FP gravitační síly Fg, pak na těleso působí výsledná síla F proti pohybu a těleso se zastaví. Je-li po uvedení do pohybu třecí síla Ft stejně velká jako pohybová složka FP gravitační síly Fg, pak se těleso pohybuje rovnoměrným pohybem. Je-li po uvedení do pohybu třecí síla Ft menší než pohybová složka FP gravitační síly Fg, pak na těleso působí výsledná síla F ve směru pohybu a těleso stále zrychluje. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 97.


Stáhnout ppt "Třecí síly v denní i technické praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google