Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P5b1 Význam některých v současné době používaných termínů v metrologii a zkušebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P5b1 Význam některých v současné době používaných termínů v metrologii a zkušebnictví."— Transkript prezentace:

1 P5b1 Význam některých v současné době používaných termínů v metrologii a zkušebnictví

2 P5b2 Akreditace Akreditace je postup, při kterém oprávněný orgán vydává oficiální uznání, že subjekt nebo osoba jsou způsobilé vykonávat určité činnosti. Používá se v souvislosti akreditace laboratoře, kdy akreditační orgán, Český institut pro akreditaci (ČIA) vydává oficiální uznání, že laboratoř je schopna provádět stanovené zkoušky

3 P5b3 Akreditace nebo stanovené druhy zkoušek. Termín akreditace může znamenat uznání technické schopnosti i nezávislosti zkušební laboratoře nebo jenom uznání technické způsobilosti. Akreditace je obvykle udělována na základě jejího úspěšného ohodnocení a je provázena přiměřeným dozorem. Vysoké školy jsou akreditovány MŠMT pro výuku určitých oborů.

4 P5b4 Certifikace Certifikace je postup, při kterém obvykle třetí strana poskytuje písemné ujištění, že výrobek, postup nebo služba je ve shodě se stanovenými požadavky. Používá se ve spojitosti s certifikací způsobilosti pracovníků v metrologii. Je to objektivní posuzování jejich schopností plnit požadované úkoly. Posuzuje se teoretická a odborná připravenost i schopnost praktické metrologické činnosti.

5 P5b5 Autorizace Autorizace je zvláštní pověření, kterým je organizace státem pověřena pro výkon určitých služeb pro státní správu. Jedná se o ověřování měřidel nebo úřední měření. Dnes již jen na základě akreditace.

6 P5b6 Metrologická konfirmace Metrologická konfirmace je soubor činností požadovaných ke zjištění, zda měřicí zařízení, nebo jeho část, vyhovuje zamýšlenému používání. Je to pojem velmi široký, zahrnuje mimo jiné kalibraci, jakékoliv seřizování, justování nebo opravu, rekalibraci, stejně jako požadované plombování a opatření štítkem. Tento pojem zahrnuje komplexní

7 P5b7 Metrologická konfirmace péči o měřicí přístroje. Účelem konfirmačního systému je zajistit, aby riziko, že měřicí zařízení bude vykazovat výsledky s nepřijatelnými chybami zůstalo v přijatelných mezích.

8 P5b8 Audit (prověrka) Audit (prověrka) je nezávislé posouzení schopnosti podniku nebo organizace třetí stranou plnit nabízené služby nebo vyrábět nabízené výrobky. Základním dokumentem pro posouzení této schopnosti je příručka jakosti.


Stáhnout ppt "P5b1 Význam některých v současné době používaných termínů v metrologii a zkušebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google