Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
5. ledna 2013 VY_32_INOVACE_140209_Ideologie_DUM Ideologie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny.
Zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje.

3 Ideologie mají 4 základní funkce:
pomáhají vysvětlovat politické jevy a události poskytují hodnotový systém a jeho kritéria poskytují vědomí identity a sounáležitosti k určité sociální skupině nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

4 Liberalismus lat. libertas, angl. liberty = svoboda ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody, majetku občanů a zachování vnitřního řádu (tzv. minimální stát)

5 maximálně mají být omezeny pravomoci vlády ve prospěch svobody podnikání
vládní formou liberalismu je parlamentní demokracie občané se podílejí na správě veřejných věcí prostřednictvím svých svobodně vytvořených organizací, svobodné diskuse a všeobecného a rovného hlasovacího práva

6 Konzervatismus lat. conservare = zachovávat věří v hodnoty, které co nejvíce zachovávají přítomný politický, sociální a ekonomický řád preferuje tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti vznikl jako projev znepokojení šlechty a církve nad šířením liberálních idejí

7 Sociální demokracie ideologie rovnostářská a antikapitalistická podporu ve spol. získávala díky prohlubujícím se sociálním rozdílům (usilovali o zlepšení pracovních a životních podmínek dělnictva) důležitým místem v jejich politice byly státní zásahy do ekonomiky

8 Socialismus lat. socialis = společenský, socius = společník politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství snahou je podřídit jedince společnosti, která si stanoví za cíl vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem odmítání volné konkurence a soukromého vlastnictví výrobních prostředků

9 Komunismus lat. communis = společný, obecný vize beztřídní společnosti sociální rovnosti, v níž není třeba státu jako utlačovatelské instituce jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu-leninismu po vybudování socialismu

10 Socialismus i komunismus se vyznačují vizí společnosti založené na rovnosti a sociální spravedlnosti, odsuzují kapitalistický ekonomický systém a vykořisťování dělnické třídy. Socialisté upřednostňují postupnou nenásilnou změnu. Komunisté jsou pro revoluci vedenou komunistickou stranou.

11 Nacionalismus vychází z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa obvykle vede k netolerantnosti, nepřátelství až k agresivitě vůči jiným národům příkladem je separatistické hnutí v Baskické provincii v severním Španělsku, třenice na území bývalého SSSR, konflikt v bývalé Jugoslávii, ale i rozdělení ČSFR

12 Fašismus lat. fascis = sjednocení nacionálně rasistické hnutí a diktátorská forma vlády, v praxi vyústil v agresivní politiku, terorismus, útočné války a genocidu první typ představuje italský fašismus druhý typ představuje německý nacismus

13 Rasismus snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi, a tím společensky i právně zvýhodňovat jednu rasu před ostatními diskriminace „nižší“ rasy spočívá v nerovnosti před zákonem, nepřítomnosti hlasovacího práva, nižší mzdě za stejnou práci atd. velkého rozměru nabyl rasismus zaměřený proti černošskému obyvatelstvu v USA

14 jako oficiální ideologie byl zaveden v nacistickém Německu, kde sloužil k ospravedlnění války a likvidaci některých národností

15 Anarchismus řec. anarchia = bezvládí odmítá jakoukoli formu politické autority, státní moc a právní řád hlásá neomezenou svobodu jednotlivce, spravedlivé rozdělování hmotných statků a dobrovolné rozhodování radikální anarchismus prosazuje své cíle pomocí násilných prostředků, inspiruje teroristické skupiny

16 Enviromentalismus ang. enviroment = prostředí zabývá se vztahy mezi přírodou a společností usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí ideově zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí

17 Feminismus ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži usiloval o získání volebního práva žen přívrženci zakládají sdružení, poukazují na sexuální stereotypy nebo organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násilí, stejných mezd a rovných příležitostí

18 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google