Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : SPOJOVÁNÍ DŘEVA

2 Spojení rohů rámů Rámy jsou zpravidla nosné a výztužné konstrukční prvky. Rámy se proto nesmějí deformovat. Pro výrobu rámu jsou nejvhodnější dřeňová a středová prkna. Musejí být bez suků, protože u dřeňových prken bývají křídlové suky, které rám v místě suku deformují.

3 Spojení rohů rámů Pro výrobu rámu není důležitý jen výběr dřeva, ale i odborně provedené spojení rohů. Šikmo naříznuté rozpory nebo čepy i nepřesně sedící kolíky mohou rám deformovat. Před řezáním rohových spojení je třeba části rámu společně orýsovat. U rohových spojení rámů se rozlišuje přeplátování, rozpor, dlaby, spojení na péro a kolíkové rohové spojení rámů.

4 Přeplátovaní rámů Přeplátování je nejjednodušší rohové spojení při výrobě rámů. Při výrobě se rohy rámů až do poloviny tloušťky rámu vzájemně vyříznou na šířku rámu. Toto spojení se musí slepit. Přeplátování se používá převážně při jednoduchých pracích, nebo u velmi tenkého dřeva použitého na rám,jako např. u ozdobného obložení pro pokojové dveře a sítí do oken proti mouchám. Pro tenké ozdobné rámy může být přeplátování společně seříznuto i na pokos. Má velmi malou plochu pro lepení.

5 Rozpor a čep u rámů K výrobě nábytku a okenních rámů se hodí především spojení rozpor a čep. Přitom může být čep provedený buď pravoúhle, jednotně na pokos nebo oboustranně na pokos. Stojaté prvky rámu (obruby rámu) mají zpravidla rozpor, vodorovné části rámu čep.

6 Výroba spojení na rozpor a čep

7 Spojení na rozpor a čep, jednostranný pokos

8 Dvojité čepy U velmi zatížených rohových spojů nebo u silných rámů mohou být vyřezané dvojité čepy.

9 Rozpor a čep s vnitřní polodrážkou
Slouží-li rám k zachycení dřevěných nebo skleněných výplní, má většinou na vnitřní straně polodrážku. Vložená výplň je v polodrážce držena výplňovými lištami.

10 Rozpor a čep rám s vnitřní drážkou
Pokud mají být výplně v rámu zasazené napevno, je třeba opatřit rámy drážkou.

11 Čep a rozpor rám s vnitřním profilem na pokos
Mají-li vnitřní hrany obruby profily , tak je profilový díl buď sesazen na pokos nebo nasunutý.

12 Kolíkový rohový spoj – rám s drážkou a protiprofilem

13 Rozpor a čep – rám s vnitřní drážkou
Pokud mají být výplně rámu zasazené napevno, je třeba opatřit rámy drážkou.

14 Rozpor a čep – rám s vnitřním profilem na pokos
Mají-li vnitřní hrany obruby profily, tak je profilový díl buď sesazen na pokos nebo nasunutý.

15 Kolíkové spojení rámů s protiprofilem
U nasunutého profilu má čelo čepu obrácený profil ; je to protiprofil

16 Dlab a čep u rámů U rámů s širokými vlysy nebo u zárubní se rozpor neprořezává až k čelnímu konci, ale dlabe se otvor na čep (dlab). Tak čep dobře drží i do šířky, především tehdy, je-li ještě zajištěn klínem. Toto spojení se používá převážně při výrobě domovních dveří, pokojových dveří a noh stolů. U dlabaného rohového spojení rámů je čep osazený tak, že přitom vzniká drážkové péro. Délka drážkového péra odpovídá zhruba jeho tloušťce. Zabraňuje borcení vlysu. Šířka čepu asi 2/3 šířky vlysu.

17 Dlab a čep u rámů Dlaby se vypracovávají ručně čepovacím dlátem, strojově vrtací dlabačkou nebo řetězovou dlabačkou. Aby bylo možno průběžné čepy zaklínovat, rozšiřují se klínovací otvory směrem ven. Klíny musejí být vpředu tupé, aby pokud možno tlačily v blízkosti čela čepu a vytvořily tam pevné spojení.

18 Kolíkové spojení rámů U kolíkového spojení rohů rámů mohou být rámy spojené kolíky tupě, na pokos, s nebo bez drážkového péra, s profilem nebo s protiprofilem – viz obrázek na následující straně. Použití drážkového péra je výhodné tehdy, pokud se jedná o zvlášť široké dřevo na rám, které se může silněji sesychat nebo se může bortit. Při výrobě rohového spojení rámu pomocí kolíků je třeba dbát na to, aby vrták při vrtání otvorů neujel, neboť jinak by mohl být rám po sestavení zborcený.

19 Kolíkové spojení rámů

20 Spojení rámů na péro Rohy rámů mohou být spojeny i pomocí pér. Jsou-li péra tak silná a široká, jako běžný čep, označují se také jako vložené čepy. Svislé a vodorovné díly rámu se uříznou na pokos a vyrobí se drážka pro odpovídající péro nebo vložený čep – viz obr. 397/3 a obr. 397/4 – viz obrázek vedle). Při použití malých tvarovaných pér není spojení z žádné strany vidět.

21 Délkové spoje Délkové spoje umožňují spojování dřeva ve směru dřevních vláken. Délkové spojení dřeva se může vyrobit přeplátováním, rozporem a čepem, rozpory a vloženým čepem, vrstveným lepením nebo spojem na klínovité čepy. U lepení vrstev se díly ohoblují na stejnou tloušťku a slepí se v několika vrstvách. Přitom jsou styčné spáry přesazené. Tímto způsobem se vyrábějí kulaté okraje stolů a jiné díly ve tvaru oblouku. Klínovité čepy se frézují speciálními frézami na koncích dílů. Při pečlivé výrobě, lepení a zalisování spojů je to dobré podélné spojení. Používá se např. pro prodloužení profilových lišt, prken a částí rámů (obr.398/1 – viz vedle.)

22 Podstavcové spojení U podstavcového spojení se musí spojit nohy nejčastěji s luby (stůl, židle). Hodí se k tomu spoje na čep a dlab a dlab s pérem (obr.398/2 – viz následující strana) a kolíkové rámové spojení (obr.398/3 - viz následující strana ). Aby se mohly, i přes malý průřez, nohy, čepy a kolíky zapustit hluboko do dřeva, je třeba spoj nasadit co nejvíce na vnější hrany nohou. Čepy a kolíky mohou být uříznuty na pokos. U silných lubů lze kolíky vrtat i přesazeně. Podstavce mohou být spojené i rozebíratelně. Hodí se k tomu především šrouby s vnitřním šestihranem s příčnou válcovou maticí (obr. 398/4 - viz následující strana ).

23 Podstavcové spojení

24 10.6 Spojení příček Příčky se zpravidla přeplátovávají křížem. Na vlysech příček se většinou vyrobí zešikmení nebo profil a polodrážka pro zachycení skleněné nebo dřevěné výplně U příček se zešikmením (obr. 398/5 - viz následující strana ) se vyříznou svislé příčky oboustranně šikmo a k přeplátování se odstraní polovina tloušťky dřeva zezadu. Přitom se uříznou vodorovné příčle zepředu do do pravého úhlu. U příčlí s profilem musejí být pokosy v místech spojení uříznuty šikmo jak uvidíme na obrázku na následující straně . Tato práce se může provádět i lisovacím nástrojem (obr. 302/4 - viz následující strana ).

25 Spojení příček Pokosový lis slouží k nožovému řezání pokosů na lištách. Řezné plochy docílené nožem jsou hladké. Nůž je tlačen pomocí dlouhé páky a převodem dolů. Pokosové lišty lze nastavit na libovolný úhel mezi 45°a 90°. Pokosové lisy se speciálními noži se používají na příčky pro okenní a dveřní příčky – viz. obrázek vedle.

26 10.7 Rámy a výplně Výplně mohou být z masivního dřeva, překližky, dřevotřískových desek nebo skla. Mohou být do rámu umístění buď zasunutím do drážky, nebo vložené do polodrážky či jednostranně, popř. oboustranně připevněny lištou nebo přeplátovány (obr. 399/2 - viz následující strana ). Polodrážkové lišty by měly přečnívat nebo nedosahovat plochy rámu. Mohou být také opatřeny malou polodrážkou. Skleněné výplně lze zajišťovat lištou pouze tak, aby bylo možno v případě poškození vyměnit. Aby výplně držely v úhlu především u velkých ozdobných rámů, je třeba je v rámu zajistit vložkami (obr.399/1 - viz obrázek nahoře). Pokud mají být plochy velmi zřetelně rozčleněny, mohou být výplně vsazeny s pomocí profilových lišt nebo osazovacího rámu s profilovými lištami - viz následující strana ).

27 Rámy a výplně

28 SPOJOVÁNÍ DŘEVA

29 SPOJOVÁNÍ DŘEVA


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google